Iweps: Werkloosheid Wallonië en Brussel hebben structurele oorzaken

Vlaanderen heeft op het gebied van werkloosheid de voorbije decennia een betere evolutie gekend dan de andere Belgische gewesten. Dat blijkt uit een studie van het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (Iweps).

Vlaanderen heeft op het gebied van werkloosheid de voorbije decennia een betere evolutie gekend dan de andere Belgische gewesten. Dat blijkt uit een studie van het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (Iweps).

In het rapport wordt opgemerkt dat de werkloosheid in Vlaanderen sinds de eerste helft van de jaren tachtig vorige eeuw gevoelig is gedaald, terwijl in Wallonië nauwelijks een verbetering kon worden gemeld en in Brussel zelfs een toename van de werkloosheidsgraad diende te worden opgetekend.Het verschil moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan een aantal structurele factoren in Franstalig België.Vorig jaar kende Vlaanderen een werkloosheidsgraad van 5,2 procent, tegenover 12 procent in Wallonië en 17,5 procent in Brussel. In het begin van de jaren tachtig lagen die cijfers veel dichter bij elkaar, met een werkloosheidsgraad van 10,7 procent in Vlaanderen, 12,2 procent in Brussel en 13,5 procent in Wallonië.

Jeugdwerkloosheid

Sébastien Brunet, directeur van het Iweps, zegt dat de regio’s tot het begin van de jaren tachtig een gelijkaardige evolutie doormaakten, maar hij voegt eraan toe dat sindsdien een duidelijke differentiatie kan worden opgemerkt.Opgemerkt wordt dat Wallonië de schok van de tweede oliecrisis nooit helemaal te boven is gekomen en nog niet de overstap naar andere sectoren heeft kunnen maken.Volgens het Iweps wordt Franstalig België met een aantal structurele factoren geconfronteerd, waarbij verwezen wordt naar een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel, een gebrekkige arbeidsmobiliteit, onvoordelige loonkosten en een sociaal vangnet dat weinig stimulansen biedt om uit de werkloosheidsval te stappen.Vooral de oplopende werkloosheid in Brussel is volgens Iweps zorgwekkend. In Brussel moet ook rekening worden gehouden met een grote bevolkingstoename en de migratieproblematiek.Ook de jeugdwerkloosheid vormt in Brussel een grote uitdaging. In de Belgische hoofdstad heeft de jeugdwerkloosheid immers een niveau van 32 procent bereikt, tegenover 30 procent in Wallonië en 13,5 procent in Vlaanderen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20