Sinds het begin van deze legislatuur zijn 533 Italiaanse politici van partij veranderd

Sinds in Italië vier jaar geleden een nieuwe regering werd geïnstalleerd, hebben parlementairen al 533 keer gemeld naar een andere partij over te stappen. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Openpolis.

Een aantal Italiaanse politici heeft daarbij al meer dan één keer voor een andere strekking gekozen. In totaal werden vier jaar geleden in Italië 945 volksvertegenwoordigers en senatoren verkozen. Sindsdien zijn al 342 verkozenen van politiek kamp veranderd. Italië is inmiddels aan zijn volatiele politieke markt zo gewend geraakt dat het fenomeen met de term trasformismo zelfs een eigen woord heeft gekregen. Het woord is afkomstig uit de theaterwereld en heeft betrekking op shows die zich in snelle gedaanteverwisselingen hebben gespecialiseerd. Andere waarnemers maken een vergelijking met de Tarzan-figuur, die door de jungle van de Italiaanse politiek van boom naar boom glijden.

Geen publieke verantwoording

“Het fenomeen wordt algemeen bestempeld als de cruciale basis voor politieke instabiliteit,” benadrukt het magazine The Economist. “Bovendien zou het trasformismo een belangrijke reden zijn waarom zoveel Italiaanse kiezers moeilijkheden ervaren om zich een goed beeld van het nationale politieke landschap te kunnen vormen.” Trasformismo is nochtans zelden het mikpunt van openbare discussies. “De Italiaanse grondwet laat immers toe dat politici kunnen scheiden van de partij waarvoor ze zijn verkozen,” betoogt The Economist. “Aan die vrijheid zou echter door een nieuwe kieswet, die eind oktober werd goedgekeurd, enigszins kunnen worden beperkt.” “Tot nu toe bepalen immers de partijleiders de samenstelling van hun teams. Daardoor ervaren politici ook geen behoefte om voor hun activiteiten publieke verantwoording af te leggen. Alleen bij Movimente Cinque Stelle hadden de partijleden een beslissende impact op de lijstvorming. Voortaan moeten één derde van de kandidaten door de leden worden aangeduid.”

Recordhouder

Trasformismo heeft de jongste periode een duidelijke toename gekend. Gewag wordt gemaakt van een verdubbeling tegenover de vorige legislatuur. “Anderzijds is het fenomeen even oud als de Italiaanse democratie,” zegt The Economist. “Op het einde van de negentiende eeuw raakte de progressieve leider Agostino Depretis al beroemd voor zijn talent om opponenten achter zich te kunnen scharen.” Kampioen in het politieke trasformismo is echter wellicht Luigi Compagna, een parlementair uit Napels. Compagna is in zijn politieke carrière al republikein, liberaal, socialist en christen-democraat geweest. Vier jaar geleden werd hij verkozen voor Forza Italia, maar vertrok daar vijf dagen na de opening van het parlement. Compagna zou sindsdien nog acht koerwijzigingen hebben laten optekenen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20