Italië opnieuw veroordeeld voor vervuilende staalfabriek

De Italiaanse overheid heeft de burgers van de stad Taranto, in het zuiden van het land, aanhoudend in het gedrang gebracht. Dat staat in een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De reden voor het arrest is de zware vervuiling die door de staalfabriek Acciaierie d’Italia – het voormalige Ilva – werd veroorzaakt en de gezondheid van de lokale bevolking in het gedrang heeft gebracht.

In Taranto blijft er ondertussen zwaar verzet tegen het beleid van de staalgroep ArcelorMittal, die de fabriek controleert.

Kanker

Italië werd ook drie jaar geleden al veroordeeld omdat de gezondheid van de burgers in de omgeving van de staalfabriek van Ilva in Taranto werd bedreigd. De nieuwe uitspraak heeft betrekking op klachten van werknemers tijdens de tweede helft van het voorbije decennium en van meer dan tweehonderd inwoners van Taranto en de aangrenzende gemeenten.

Acciaierie d’Italia is al lang de grootste staalproducent van Europa. De buurt wordt echter geconfronteerd met een stijging van het aantal overlijdens door kanker. Dat probleem wordt toegeschreven aan de giftige uitstoot van de fabriek. Tien jaar geleden al beval de rechtbank in Taranto de sluiting van een aantal terreinen.

De Europese Commissie besliste eveneens in te grijpen tegen de vervuiling. Daarbij werd gewag gemaakt van een potentieel hoog risico op een milieucrisis. Negen jaar geleden werd aangekondigd een inbreukprocedure te lanceren omdat de activiteiten van de fabriek een inbreuk zouden vormen op de milieuwetgeving van de Europese Unie.

De Italiaanse overheid werd daarbij echter met een dilemma geconfronteerd. De fabriek vormde immers een belangrijk onderdeel van de Italiaanse economische structuur en tewerkstelling. Het bleek voor de Italiaanse autoriteiten bijzonder moeilijk om een evenwicht te vinden tussen die economische belangen en de milieuveiligheid.

Acties

“Een aantal tekortkomingen zijn weliswaar verhopen”, erkende het Hof voor de Rechten van de Mens. “De Italiaanse autoriteiten hebben echter geen nauwkeurige informatie verstrekt over de daadwerkelijke uitvoering van het milieuplan. Dit is nochtans een essentieel element om te garanderen dat de activiteit van de staalfabriek geen gezondheidsrisico blijft vormen.”

In Taranto werd daarna geprotesteerd tegen het beleid van ArcelorMittal, dat sinds maart dit jaar bij Acciaierie d’Italia al voor tweeduizend werknemers een tijdelijke werkloosheid heeft ingevoerd. De actievoerders merkten op dat er onmogelijk een duurzame transitie zal kunnen worden gerealiseerd zonder ook het sociale luik als een prioriteit te behandelen.

Rocco Palombella, secretaris-generaal van de vakbond Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm) merkte daarbij op dat Mittal in het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd meer dan 4 miljard winst boekte. “Dat is 80 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar”, beklemtoonde hij. “Tegelijkertijd werd Taranto volledig gemarginaliseerd, waardoor de lokale activiteit sterk is afgebouwd.”

Volgens Palombella heeft men uitsluitend de sluiting van de fabriek op het oog.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20