“Israëli’s brengen binnen het jaar een geneesmiddel voor kanker op de markt”

Binnen een jaar kan er wellicht een therapie op de markt komen die kanker definitief kan overwinnen. Dat zegt Dan Aridor, voorzitter van het Israëlische bedrijf Accelerated Evolution Biotechnologies (Aebi). De aankondiging kan belangrijke consequenties hebben voor de wereldwijde gezondheidszorg. Elk jaar wordt immers over de hele wereld bij 18,1 miljoen patiënten kanker vastgesteld. Bovendien is één op zes wereldwijde overlijdens te wijten aan kanker. Daarmee is kanker bij de mensheid de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Alleen cardiovasculaire aandoeningen maken meer slachtoffers.

“Aebi volgt bij de aanpak van kanker een fundamenteel andere strategie dan de traditionele therapieën,” zegt Aridor. “Wij werken onder meer met peptiden, terwijl andere therapieën vooral antilichamen gebruiken. Kankers zetten echter vaak een afweerscherm op dat grote moleculen zoals antilichamen voor toegangsproblemen kan plaatsen. Dat knelpunt kan met peptiden.”

“Aebi kan een therapie aanbieden die vanaf de eerste dag resultaten oplevert. Bovendien duurt de behandeling slechts enkele weken. Er zijn nauwelijks of geen neveneffecten. Tenslotte zal onze oplossing veel goedkoper zijn dan de meeste andere therapieën die op de markt zijn.”

Cocktail

“De meeste therapieën viseren één bepaald doelwit in de kankercel,” verduidelijkt Ilan Morad, chief executive van Aebi. “De kanker kan echter door mutaties zijn aanvaller misleiden, wat de therapie kan blokkeren. Aebi werkt echter met een Multi-Target Toxin (MuTaTo), een cocktail van minstens drie verschillende peptiden, die een gemeenschappelijke aanval kunnen uitvoeren.”

“Tegen een dergelijke strategie zijn de mutaties van de kanker niet opgewassen. Veel kankers proberen ook een tegengif tegen hun aanvallers te produceren. De MuTaTo-aanpak zal de kankercel echter doden vooraleer de aanmaak van het tegengif een feit is.”

“Daarnaast moet men beseffen dat vele behandelingen zich op snelgroeiende kankercellen toespitsen,” zegt Morad nog. “Stamcellen van de kanker vertonen echter geen snelle groei, waardoor de behandeling mogelijk niet zal lukken. Op die manier kan de kanker na de stopzetting van de behandeling opnieuw de kop opsteken.”

“Vaak blijkt de kankercel daarbij ook een weerstand tegen de behandeling te hebben opgebouwd. De MuTaTo-aanpak kan de kankercellen echter volledig uitroeien. Tenslotte kan onze behandeling ook de vervelende neveneffecten van andere therapieën – zoals misselijkheid – vermijden of sterk verzachten.”

Aids

Men kan de therapie van Aebi volgens Morad goed vergelijken met de aanpak van aids. “Ook de behandeling van aids maakt gebruik van een cocktail van drie verschillende geneesmiddelen om het virus aan te vallen,” verduidelijkt hij. “Op die manier evolueerde aids van een dodelijke aandoening naar een chronische, maar vaak behandelbare ziekte.”

“Bij aids moeten de patiënten echter voor de rest van hun leven de cocktail geneesmiddelen blijven nemen. Dat is bij het MuTaTo-concept niet het geval. Meestal zal de patiënt de behandeling immers na enkele weken kunnen stopzetten.”

“De MuTaTo-therapie zal uiteindelijk worden gepersonaliseerd,” zegt Morad nog. “Elke patiënt zal een biopsie aan het laboratorium verstrekken. Op basis daarvan zullen de artsen afleiden welke cocktail kan worden ingezet om de ziekte aan te pakken.”

Inmiddels heeft Aebi al een eerste verkennend experiment met muizen uitgevoerd. Daarbij werden volgens het bedrijf veelbelovende resultaten bereikt. In een volgende stap zal de Israëlische onderneming een reeks klinische proeven opzetten. Dat kan uiteindelijk leiden tot een reële introductie van de technologie om kanker te bestrijden. Aebi werkt ook aan de aanvraag van patenten op een aantal peptiden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20