Internationaal toerisme laat Verenigde Staten steeds meer links liggen

Het voorbije jaar hadden de Verenigde Staten in het wereldwijde internationale toerisme een aandeel van 11,7 procent. In het midden van dit decennium bedroeg dat aandeel echter nog 13,7 procent. Dat blijkt uit een rapport van de US Travel Association. De impact van die terugval mag volgens de sectororganisatie niet worden onderschat.

De onderzoekers wijzen erop dat internationale bezoekers het voorbije jaar in de Verenigde Staten 256 miljard dollar hebben besteed. Een inkrimping met 2 procentpunt betekent dus een verlies van 5 miljard dollar per jaar. Tevens wordt erop gewezen dat het toerisme in de Verenigde Staten 8,9 miljoen directe arbeidsplaatsen ondersteunt.

Ontnuchterend

“De Amerikaanse toeristenindustrie beleeft ontnuchterende tijden,” zegt Suzanne Rowan Kelleher, reisspecialist bij het magazine Forbes. “Terwijl het internationale toerisme over de hele wereld een stijging kent, blijkt het aandeel van de Verenigde Staten op die markt steeds kleiner te worden.”

“Nochtans is de reissector voor de nationale economieën van aanzienlijk belang. Vorig jaar lieten toeristen in de Verenigde Staten in totaal een besteding van 1,1 biljoen dollar optekenen.”

Het jaar voordien had het marktaandeel van de Verenigde Staten in het internationale toerisme ook al een terugval laten optekenen. Dat zegt Roger Dow, chief executive van de US Travel Association. “Die situatie is helaas niet veranderd.”

“Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel blijkt dat het internationaal toerisme in de de Verenigde Staten het voorbije jaar nog een groei met 3,5 procent heeft gekend. Dat blijkt op het eerste gezicht een relatief goed resultaat.

“Maar dat wordt heel wat minder wanneer men weet dat het wereldwijde internationale toerisme tegelijkertijd een stijging met 7 procent heeft gekend. Hieruit moet men concluderen dat de Verenigde Staten in de wereldwijde concurrentie voor internationale reizigers steeds verder achterop dreigen te raken. Dat is een tegenvaller.”

Politiek

Roger Dow weigert om vooral met een beschuldigende vinger naar de politiek te wijzen. “Ik weet dat velen het probleem zullen toeschrijven aan het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump,” erkent hij. “De Amerikaanse regering weet echter dat het toerisme een belangrijke bijdrage levert tot de export van de Verenigde Staten en de ondersteuning van de Amerikaanse arbeidsmarkt.”

“Ook president Trump heeft al herhaaldelijk gezegd een gezond aantal buitenlandse bezoekers in de Verenigde Staten te willen verwelkomen. Er moet echter wel gezocht worden naar maatregelen om opnieuw meer buitenlandse toeristen aan te trekken.”

Anderzijds erkent Dow ook het dubbelzinnige beleid van de Amerikaanse president, die enerzijds verklaart meer buitenlandse toeristen te willen aantrekken, om het volgende ogenblik zwaar uit te halen naar illegale immigratie. Bovendien is er de impact van de wrijvingen met China.

De Chinese regering heeft bij verschillende gelegenheden immers zijn burgers al gewaarschuwd voor reizen naar de Verenigde Staten. Die waarschuwingen waren afkomstig van de Chinese ministeries van buitenlandse zaken, onderwijs en toerisme. De boodschap was dan ook gericht aan zowel zakenreizigers, studenten als gewone toeristen.

Het aantal aankomsten van Chinese toeristen in de Verenigde Staten liet het voorbije decennium lange tijd jaarlijks een dubbelcijferige groei optekenen. Twee jaar geleden viel die toename echter plots terug tot 4 procent. Vorig jaar was er sprake van een status-quo.

Die achteruitgang laat zich bovendien nog zwaarder voelen omdat Chinese toeristen in het algemeen een groter budget besteden. Een Chinese toerist zou in de Verenigde Staten gemiddeld 6.700 dollar uitgeven, tegenover een budget van 4.200 dollar voor de andere internationale bezoekers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20