Internationaal Energiebureau: ‘Olieconsumptie zal nog niet meteen heropleven’

De wereldwijde vraag naar olie zal zich volgend jaar trager herstellen dan verwacht, zelfs met de geplande uitrol van de vaccins tegen het coronavirus. De problemen moeten worden toegeschreven aan de impact die de pandemie op het brandstofverbruik in de luchtvaart heeft gehad. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA).

Volgens de studie zal de vraag naar olie volgend jaar met 5,7 miljoen vaten per dag toenemen. Dat groeivolume ligt 170.000 vaten per dag lager dan de prognoses die het agentschap vorige maand publiceerde.

Turbulentie

‘Dit jaar hebben de energiemarkten een ongekende en historische turbulentie gekend,’ aldus het energiebureau. ‘De uitbraak van de pandemie heeft een grote impact gehad op het dagelijkse leven van miljoenen mensen. Een groot deel van de populatie heeft zijn gedrag aangepast.’

‘Dat toont zich ook in de vraag naar olie. Tegenover het niveau van vorig jaar zal de vraag naar olie in 2021 met 3,1 miljoen vaten inkrimpen. De vraag naar brandstof voor het wegvervoer zal waarschijnlijk terugkeren naar het niveau van vorig jaar. De inkrimping van de markt zal voor 80 procent aan de luchtvaart moeten worden toegeschreven.’

‘Op korte termijn blijft de olievraag op een zwak niveau’, staat in het rapport. ‘China was tijdens de tweede helft van dit jaar verantwoordelijk voor een groot deel van de toename van het energieverbruik, maar de vooruitzichten op andere markten zijn minder veelbelovend.’

‘De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) tonen een somber beeld. Daar zal de dagconsumptie tegenover het niveau van vorig jaar met 5,3 miljoen vaten dalen. Door de heropstoot van het coronavirus werd tijdens het laatste kwartaal van dit jaar in Europa al een lagere vraag genoteerd dan de drie maanden voordien. De nieuwe lockdowns eisen hun tol.’

Nieuwe lockdowns

Dit jaar zal de de vraag naar olie volgens het energiebureau vermoedelijk met 8,8 miljoen vaten per dag lager liggen dan vorig jaar. Dat ligt ongeveer in lijn met de prognoses die vorige maand naar voor werden geschoven en waarbij een inkrimping met 8,85 miljoen vaten per dag in het vooruitzicht werd gesteld.

‘De olieprijs viel de voorbije lente terug tot een historisch dieptepunt’, zegt het rapport nog. ‘De coronapandemie bracht toen immers wereldwijd een groot deel van de industrie en het transport tot stilstand, maar ook de consumptie van de bevolking viel sterk terug. Sindsdien heeft het prijsniveau meer dan een verdubbeling gekend tot ongeveer 50 dollar per vat.’

‘Die stijging was grotendeels te danken aan de uitrol van een aantal coronavaccins. Maar ook met die hoopvolle berichtgeving zal de vraag naar energie in de nabije toekomst een sterke comeback bezorgen. Vele vooraanstaande economieën dienen immers met een heropleving van de besmettingen af te rekenen.’

‘Het zal bovendien verscheidene maanden duren vooraleer de vaccinatieprogramma’s ook voldoende actieve mensen zullen hebben bereikt om de vraag naar olie een nieuwe impuls te bezorgen,’ benadrukt het energiebureau nog.

‘Voordien is er bovendien nog de eindejaarsvakantie. Dat kan aanleiding geven tot een nieuwe opstoot van besmettingen en nieuwe lockdowns. Die zouden een heropleving van de vraag naar olie kunnen afremmen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20