Inschrijvingstaks berekenen 2019

Wanneer je met een voertuig voor de eerste keer op de openbare weg wilt gaan rijden in België, dan dien je eerst inschrijvingstaks te betalen. De term inschrijvingstaks is de volkse aanduiding voor de Belasting op de Inverkeerstelling (vaak afgekort tot BIV): een vorm van belasting die wordt geheven op nieuw of tweedehandse voertuigen waarmee je hiermee op de openbare weg wilt gaan rijden.

De inschrijvingstaks wordt overigens geheven bij iedere verkoop van een auto: dus zowel op nieuwe als op tweedehands exemplaren. Een gebruikte wagen wordt namelijk ook door de nieuwe eigenaar ingeschreven. Daar staat echter tegenover dat het herinschrijven van een voertuig, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of wanneer er sprake is van een af te handelen echtscheiding, dan zal er niet nog een keer geen inschrijvingstaks geheven worden. Behalve de inschrijvingstaks wordt er in ons land ook jaarlijks een verkeersbelasting geheven op voertuigen die gebruikmaken van de openbare weg.

Wie int de inschrijvingstaks?

Sinds 1 januari 2011 zal de inschrijvingstaks voor Vlaanderen geïnd worden door de Vlaamse Belastingdienst. Dit in tegenstelling tot in Wallonië en Brussel waar deze belasting nog altijd door de FOD Financiën wordt geïnd. In Vlaanderen zijn bovendien twee manieren in gebruik om de inschrijvingstaks te berekenen:

 • De groenen inschrijvingstaks: een berekening die gebaseerd is op de milieukenmerken van het te belasten voertuig,
 • Een berekening die uitgaat van het vermogen van het te belasten voertuig.

Bereken je winst met een kilometerverzekering

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Registratie van een voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen

De inschrijvingstaks is dus een belasting die voldaan dient te worden op het ogenblik dat je de eigenaar wordt van een nieuwe- of tweedehandse wagen waar je mee op het openbare wegennet in ons land wilt gaan rijden. Voordat je dit kunt gaan doen, zal het voertuig echter eerst ingeschreven dienen te worden bij de Dienst Inschrijving Voertuigen en aan de hand van deze inschrijving zal er automatisch een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst voor de inschrijvingstaks naar je toe worden gezonden. Dit document zal immers altijd worden verzonden naar de persoon die ook op het inschrijvingsbewijs staat vermeld

Betaling van de inschrijvingstaks

De inschrijvingstaks hoef je trouwens maar eenmalig te voldoen, zelfs op het ogenblik dat je je wagen enige tijd niet gebruikt en vervolgens opnieuw een inschrijving doet op je naam, dan zul je niet nogmaals inschrijvingstaks moeten gaan betalen.

De plaats waar je woonachtig bent, of waar je bedrijf gevestigd is, zal bepalend zijn in welk gewest je de inschrijvingstaks moet gaan betalen. De inschrijvingstaks wordt:

 • in het Vlaamse gewest geïnd door de Vlaamse Belastingdienst,
 • in Wallonië geïnd door het Waalse gewest,
 • in het Brusselse Gewest geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

In ons land betaal je overigens niet alleen voor motorvoertuigen een bepaalde inschrijvingstaks, maar wordt deze vorm van belasting ook geheven op bepaalde vaartuigen en luchtvaartuigen.

Er gelden een aantal voorwaarden ten aanzien van de betaling van de inschrijvingstaks, namelijk:

de inschrijvingstaks zal voldaan dienen te worden voor in ons land ingeschreven:

 • personenauto’s,
 • minibussen,
 • motorfietsen vanaf 50 cc.

Er zijn echter ook een aantal situaties waarin inschrijvingstaks hoeft af te dragen, te weten op het moment dat je:

 • je voertuig behoudt en alleen maar de oude nummerplaat wilt vervangen voor een Europees exemplaar,
 • naar aanleiding van een overlijden verzoekt om een overdracht van het voertuig aan de huwelijkspartner, Deze regeling is echter niet geldig wanneer er sprake is van partners die wettelijk samenwonen (in dit geval zal er dus wel weer inschrijvingstaks voldaan moeten worden),
 • verzoekt om het voertuig naar aanleiding van een echtscheiding over te gedragen aan de (exe0huwelijkspartner. Deze regeling is niet geldig op het ogenblik dat er sprake is van partners die wettelijk samenwonen (in dit geval zal er dus wel opnieuw inschrijvingstaks moeten worden betaald),

De volgende voertuigen zullen eveneens vrij zijn gesteld van de betaling van inschrijvingstaks:

 • kampers en mobile homes,
 • lichte vrachtwagen waarbij de lengte van de laadruimte minimaal de halve lengte van de wielbasis heeft,
 • vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton.

Hoe verloopt de procedure ten aanzien van de inschrijvingstaks?

Op het ogenblik dat je een voertuig in hebt geschreven, dan zul je automatisch ook de inschrijvingstaks moeten gaan betalen. Voor de het verkrijgen van een aanslagbiljet voor deze vorm van belasting hoef je overigens zelf geen actie te ondernemen omdat je automatisch een aanslagbiljet thuis gestuurd krijgt. Na ontvangst van het aanslagbiljet zal de inschrijvingstaks binnen 2 maanden op de rekening van de innende partij gestort moeten zijn. Hoe je precies deze betaling uit kunt voeren, kun je nalezen op het betreffende aanslagbiljet.

Berekening van de inschrijvingstaks

In januari 2016 heeft de berekening van de inschrijvingstaks een aanpassing doorgemaakt: op het moment dat je een nieuwe inschrijving wilt doen. Er wordt vanaf begin 2016 immers rekening gehouden met diverse milieukenmerken van het te belasten voertuig. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

 • de CO2-uitstoot,
 • de uitstoot van fijn stof,
 • het brandstoftype dat een voertuig gebruikt,
 • de euronorm,
 • de aanwezigheid van een roetfilter.
 • de leeftijd van het betreffende voertuig (uitgaande van de datum van de eerste inschrijving).

Als je zelf te weten wilt komen hoeveel geld je verschuldigd zult zijn wanneer de inschrijvingstaks geheven gaat worden, dan kun je online gebruikmaken van een speciale simulator, maar er ook voor kiezen om een simulatieapp ter hand te nemen die je gemakkelijk kunt downloaden op je smartphone of tablet. Voor oldtimers (dus voertuigen die minimaal 25 jaar geleden voor de eerste keer op de openbare weg zijn gebracht) zal een aparte regeling van toepassing zijn: de inschrijvingstaks voor deze oldtimers zal namelijk forfaitair vast worden gesteld.

Voor een aantal voertuigtypes zal bovendien helemaal geen inschrijvingstaks betaald hoeven worden. Deze vrijstelling geldt onder andere voor:

 • voertuigen die worden gebruikt als het persoonlijk vervoermiddel door een gehandicapt persoon,
 • voertuigen die worden gebruikt als het persoonlijk vervoermiddel door een persoon die betiteld mag worden als een oorlogsinvalide,
 • voertuigen die worden gebruikt als het persoonlijk vervoermiddel enkel en alleen voor een zieke,
 • voertuigen die worden gebruikt als het persoonlijk vervoermiddel van een gewond persoon,
 • voertuigen die in het bezit zijn van bepaalde overheidsorganisaties,
 • voertuigen die in het bezit zijn van bepaalde internationale organisaties,
 • auto’s die rijden op aardgas (CNG/LNG) de regeling is echter tijdelijk en geldt slechts tot en met 31 december 2020),
 • plug-in hybride elektrische voertuigen (de regeling is echter tijdelijk en geldt slechts tot en met 31 december 2020). Bovendien wordt als voorwaarde gesteld dat de batterij met een stekker opgeladen moet kunnen worden en de uitstoot minder is dan 50 gram CO2 per kilometer,
 • volledig elektrische auto’s,
 • auto’s die volledig rijden op waterstof.

Om voor één van de eerder genoemde vrijstellingen in aanmerkingen te kunnen komen, is het altijd nodig dat je eerst een aanvraag indient. Voor een dit soort aanvragen kun je gebruikmaken van een speciaal aanvraagformulier, maar uiteraard kun je ook persoonlijk een bezoek brengen aan één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst om ter plaatse de aanvraag af te handelen.

Vrijstelling van de inschrijvingstaks

Onder bepaalde voorwaarden kun je als gehandicapte of als oorlogsinvalide een vrijstelling aanvragen voor de inschrijvingstaks (en tevens voor de verkeersbelasting). Een dergelijke vrijstelling zal echter altijd maar aan één voertuig toegekend kunnen worden. Dit betekent dus dat de vrijstelling gekoppeld zal zijn aan de persoon met een handicap waar de individuele vrijstelling voor aan is gevraagd. Voor iemand met een handicap kan dus niet meerdere keren (en dus voor meer dan één voertuig) een vrijstelling aan worden gevraagd.

Aan de toekenning van een dergelijke vrijstelling zijn natuurlijk altijd bepaalde voorwaarden verbonden waar strikt aan voldaan dient te worden. Je kunt een vrijstelling voor de inschrijvingstaks aanvragen op het ogenblik dat je:

 • volkomen blind bent,
 • volledig verlamd bent aan je bovenste ledematen,
 • een blijvende invaliditeit hebt van minimaal 50 porcent die direct toegeschreven kan worden aan de onderste ledematen,
 • een oorlogsinvalide bent.

De Vlaamse Belastingdienst kan bovenal alleen maar toestemming geven voor een vrijstelling als het betreffende voertuig enkel en alleen wordt gebruikt voor het persoonlijk vervoer van een persoon met een handicap.

In de praktijk zou dus iedereen, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, in het vrijgestelde voertuig kunnen gaan rijden, mits:

 • de gehandicapte met de betreffende auto wordt vervoerd,
 • er met de betreffende auto een boodschap gedaan wordt ten behoeve van de gehandicapte.

De gehandicapte zelf hoeft om die reden dan ook niet altijd in het vrijgestelde voertuig aanwezig zijn. Wel wordt er als voorwaarde gesteld dat de betreffende auto in dergelijke gevallen enkel gebruikt mag worden om zaken te regelen dat noodzakelijk zijn voor de gehandicapte. Zelfs op momenten dat een gehandicapte met het vrijgestelde voertuig naar diens werk wordt gebracht, zal de vrijstelling wettelijk toe zijn gestaan.

Wat is de verkeersbelasting?

In ons land is de inschrijvingstaks altijd onlosmakelijk met de verkeersbelasting verbonden. Deze vorm van indirecte belasting zal namelijk automatisch aan alle bezitters van een motorvoertuig geheven worden. Ieder jaar wordt hun aanslag automatisch verzonden, terwijl maar een relatief kleine groep voertuigbezitters het aangiftebiljet zelf in dient te vullen en gebruik moet maken van een vignet (dit zijn voornamelijk bezitters van een vrachtwagen).

Ook deze manier van belastingheffing wordt volledig aan de gewesten toegewezen en door dezelfde instanties geïnd als de inschrijvingstaks. De geïnde verkeersbelasting zal echter wel over worden geheveld naar de gewesten. Tegenwoordig zal de hoogte van de verkeersbelasting worden bepaald door het aantal fiscale PK’s van het betreffende voertuig, maar het Vlaamse Gewest wil in de toekomst dit gaan veranderen en de belasting meer afhankelijk maken van de mate waarin het vervuilend is voor het milieu.

Bezwaar maken tegen de inschrijvingstaks en de verkeersbelasting

In een aantal situaties is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de inschrijvingstaks en de verkeersbelasting, bijvoorbeeld wanneer je het niet eens bent met één of beide aangerekende bedragen. Maar ook op het moment dat je ten onrechte inschrijvingstaks of verkeersbelasting aan krijgt gerekend of indien je het niet eens bent met het te betalen bedrag, dan kun je een bezwaarschrift indienen. Met behulp van een online formulier, of een schrijven dat je gewoon via de post verstuurt, kun je dan verzoeken om een herberekening te maken. In dit verzoek dien je natuurlijk alle belangrijke gegevens te vermelden die betrekking hebben op de geheven belasting en het voertuig waar deze op van toepassing is.

Conclusie

Indien je jezelf niet als een echt rekenwonder beschouwt, of als je gewoon niet van veel rekenwerk houdt, dan is het in de regel een flinke opgave om zelf te berekenen hoeveel inschrijvingstaks je over 2017 moet gaan betalen voor een bepaald voertuig. Gelukkig kun je vandaag de dag ook gebruikmaken van een online rekentool om erachter te komen hoeveel geld je kwijt zult zijn aan deze vorm van belasting. Nadat je alle gevraagde gegevens digitaal in hebt gevuld, zul je binnen een oogwenk het verschuldigde bedrag op je beeldscherm te zien krijgen.

Op deze manier zul je niet alleen je hersenen niet onnodig aan het werk hoeven te zetten, maar ook zal deze werkwijze je behoorlijk wat tijd en moeite weten te besparen. Bovendien weet je zo ook nog eens zeker dat de berekening op de juiste wijze uit wordt gevoerd en dat er achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een kleine rekenfout. Verder kun je online, evenals bij de verschillende loketten van de Vlaamse belastingdienst, ook een heleboel antwoorden vinden op vragen die je wellicht nog hebt ten aanzien van de inschrijvingstaks en/of de verkeersbelasting.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20