25 verbluffende feiten over India

China is al enkele jaren niet meer onbetwist de snelst groeiende economie ter wereld, want India heeft gestaag forse vooruitgang geboekt. Intussen vormen de inwoners van beide landen samen ongeveer een derde van de wereldbevolking. Ook hier zit India de Chinezen op de hielen. Geen wonder dat we 25 fascinerende feiten over India konden verzamelen.

1. Het bbp van India is in tien jaar tijd verdubbeld

Een man loopt langs het gebouw van de beurs in Mumbai.
(EPA)

In de schaduw van China is de economie van India de voorbije tien jaar fors gegroeid. “China lijkt een haas en India een schildpad, maar de werkelijkheid is dat de groei in India versnelt”, merkte de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini enkele jaren geleden op. De man die de financiële crisis voorspelde, kreeg ook over India gelijk. In het voorbije decennium is het bruto binnenlands product (bbp) ruimschoots verdubbeld. Net zoals dat van China weliswaar. In 2009 bedroeg het bbp van India nog 1,2 biljoen dollar, in 2018 was dat al 2,7 biljoen dollar.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

2. Een kwart van ’s werelds armste mensen leeft in India

Een man zit naast een geit op tafel in een tent in India.
(EPA)

In schril contrast met de spectaculaire economische groei staat het feit dat bijna één op vier van de armste aardbewoners in India leeft. Volgens de Wereldbank zijn er ruim 736 miljoen mensen die met minder dan 1,90 dollar per dag moeten rondkomen. De helft daarvan woont in slechts vijf landen. En 24% moeten we in India zoeken. Ook Nigeria (12%), Congo (7%), Ethiopië (4%) en Bangladesh (3%) vormen een groot aandeel in de armoede.

Het goede nieuws is dat in het geval van India een duidelijke verbetering te noteren valt. Enkele jaren geleden telde het land nog 42% van de armste bewoners ter wereld. En op basis van het groeiritme van de Indiase economie voorspelt de Wereldbank dat extreme armoede er tegen 2030 zo goed als verdwenen kan zijn. Ook over Bangladesh zijn de voorspellingen eerder optimistisch. In Nigeria, Congo en Ethiopië ligt dat echter helemaal anders.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

3. Huizenprijzen zijn in korte tijd meer dan verdubbeld

Een luchtbeeld van flatgebouwen in India.
(EPA)

De grootste steden van India hebben zich intussen ook op de wereldkaart gezet. Zeker in Delhi en Mumbai zijn de vastgoedprijzen in een korte periode ruimschoots verdubbeld. Voor veel inwoners is het echter nog steeds een droom om een eigen huis te bezitten. Al is de groei van de vastgoedmarkt de laatste tijd gestagneerd. Voor 2019 wordt zelfs een dieptepunt voorspeld.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

4. Bangalore is het Silicon Valley van Azië

Mensen van allerlei culturen lopen door een winkelcentrum in Bangalore.
(EPA)

Eén van de meest opmerkelijke steden in de ontwikkeling van India is Bangalore. Het is de technologiehoofdstad van het land. De kantoorruimte is er in enkele jaren tijd geëxplodeerd. En dat is ook nodig, want een pak IT-experts en expats hebben zich in de stad gevestigd. In de Verenigde Staten is in de volksmond zelfs de term ‘Bangalored’ ontstaan. De term is van toepassing op iemand die bij een multinational ontslagen is, omdat de job in kwestie aan een kantoor in Bangalore wordt uitbesteed.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

5. India is een belangrijke markt voor Amerikaanse bedrijven

De Amerikaanse president Donald Trump neemt deel aan een ceremonie in India.
(EPA)

Begin juni 2019 zette de Amerikaanse president Donald Trump een punt achter handelsprivileges die India genoot. Die waren voor Trump problematisch, omdat India ruimschoots meer naar de VS exporteert dan het uit het land importeert.

In India werd de beslissing met spijt onthaald, maar de gesprekken met de Verenigde Staten zullen niet worden stopgezet. Voor India is de VS natuurlijk een belangrijke afzetmarkt, de grootste na China. En ook veel Amerikaanse bedrijven hebben de voorbije jaren hun vizier op India gericht. Amazon, Walmart, Google en Facebook hebben fors geïnvesteerd en diensten uitbesteed.

India telt intussen ook 600 miljoen internetgebruikers – enkel China doet beter. Zij zijn dan ook belangrijke klanten voor onder andere Netflix, Uber en Disney.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6. Slechts drie landen produceren meer auto’s dan India

Een man staat onder het geraamte van een auto in een fabriek in India.
(EPA)

India is intussen een van de grootste autobouwers geworden. In 2017 zou het land 3,95 miljoen passagiersvoertuigen geproduceerd hebben. Enkel Duitsland, Japan en China doen nog beter. Het land heeft ook verschillende eigen merken, zoals Tata Motors dat lange tijd de goedkoopste auto ter wereld in z’n rangen had.

Buitenlandse merken die bepaalde modellen in India laten bouwen, zijn Audi, BMW, Mercedes, Renault, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Toyota, en nog tal van anderen. Ook op dit vlak zijn de Verenigde Staten de belangrijkste afzetmarkt voor India.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

7. India is een van de grootste importeurs van wapens

Een Indische soldaat legt een man uit hoe een machinegeweer werkt.
(EPA)

India was enkele jaren geleden zelfs nog de grootste klant op het vlak van wapens, maar in 2018 is de import met 47% ingestort. De oorzaak voor de daling is een vertraging in de productie. Al is India na Saoedi-Arabië, Australië en China ook nu nog steeds één van de grootste wapenimporteurs ter wereld.

De meerderheid van die wapens zijn afkomstig uit Rusland. Ook Israël, de Verenigde Staten en Frankrijk zijn leveranciers.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

8. Slechts één land telt meer Engelstaligen dan India

Een kind wijst met een stok naar een bord waar Engelstalige woorden op staan.
(EPA)

Een opmerkelijke statistiek: enkel de Verenigde Staten hebben meer Engelstalige inwoners dan India. Slechts een klein deel van de Indische bevolking spreekt Engels, maar 125 miljoen Engelstaligen zijn op globaal niveau natuurlijk wel bijzonder veel.

Het Verenigd Koninkrijk telt bijvoorbeeld lang niet zoveel inwoners als het aantal Engelstaligen in India. Zo zijn er 60 miljoen Britten die Engels spreken. Ook Nigeria, China en de Filipijnen nestelen zich achter India op basis van het aantal Engelstaligen.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

9. India produceert ongeveer de helft van alle mango’s ter wereld

Een man graait in een massa mango's, terwijl hij een bak vasthoudt.
(EPA)

Eén van de belangrijkste producten van India is mango. Jaarlijks produceert het land zo’n 18,7 miljoen ton van de fruitsoort, goed voor ongeveer 50% van de wereldwijde productie. Het land gebruikt 934.000 hectare voor het kweken van mango’s. Het gewicht van een hele productie op jaarbasis is gelijk aan dat van ongeveer 125.000 blauwe vinvissen.

Andere landen hangen ver achter India. China produceert zo’n 4,7 miljoen ton mango’s, en Thailand staat op de derde plaats met 3,4 miljoen ton. Ook Mexico, Indonesië, Pakistan, Brazilië, Egypte en Bangladesh produceren jaarlijks meer dan een miljoen ton mango’s.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

10. Het land is ook de grootste melkproducent ter wereld

Een man giet melk in een kan, met daarachter een rij kannen en een wagen.
(EPA)

Geen enkel land ter wereld produceert meer melk. Toch wanneer we naar melk afkomstig van alle mogelijke zoogdieren kijken. Zuiver op basis van koeienmelk zouden de Verenigde Staten India naar de tweede plaats verdringen.

Zo’n 80% van de melk is afkomstig van boeren die niet op grote schaal actief zijn. Veel melk is dan ook voor eigen gebruik bedoeld. India is immers eveneens de grootste melkverbruiker ter wereld, al exporteert het ook hoofdzakelijk naar buurlanden.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

11. De natste stad ter wereld ligt in India

Wolken pakken samen boven de bergen nabij Cherrapunji in India, de natste plaats ter wereld.
(EPA)

In de Indiase stad Cherrapunji valt jaarlijks ongeveer 12,2 meter neerslag. Ter vergelijking, in België staat het jaarlijks gemiddelde volgens het KMI op 0,92 meter neerslag. De ligging van Cherrapunji is echter ideaal voor regenval. De stad ligt niet zover van de oceaan en er bevinden zich ook wel wat rivieren en meren in de buurt. Door de hitte verdampt het water en worden wolken met neerslag gevormd. Aangezien Cherrapunji 1.290 meter boven het zeeniveau ligt, moeten de wolken stijgen en valt de regen er met bakken uit.

In één recordseizoen is er ooit zelfs 22,9 meter neerslag gevallen. Wat dit extra opmerkelijk maakt, is het feit dat de natste plaats ter wereld in de winter soms maandenlang geen neerslag te zien krijgt. De rest van het jaar zorgt de moesson ervoor dat ter compensatie bijzonder veel regen naar de stad wordt gevoerd. Wel een kleine kanttekening: volgens recente cijfers zou het nabijgelegen Mawsynram nu officieel de regenkampioen zijn.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

12. Nergens ter wereld worden meer bioscoopkaartjes verkocht

Drie mensen staan aan een kraampje voor bioscooptickets in India.
(EPA)

In India zijn films in de bioscoop nog erg populair. Zo zijn er in 2018 net geen twee miljard kaartjes voor de cinema verkocht. Dat is ongeveer 250 miljoen meer dan in China en 750 miljoen meer dan in de Verenigde Staten. En eigenlijk is er sprake van een forse daling, want enkele jaren geleden gingen in India jaarlijks nog ruim drie miljard bioscooptickets de deur uit.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

13. De gemiddelde inwoner van India is tien jaar jonger dan in China

Jonge Indiërs nemen een selfie.

De gemiddelde leeftijd van de bevolking van India ligt een pak lager dan in China: 27,9 jaar tegenover 37,4 jaar. Dat is zelfs twintig jaar jonger dan de leeftijd van de gemiddelde inwoner van Japan, die 47,3 jaar bedraagt. Ter vergelijking: in België is de gemiddelde leeftijd ongeveer 41,4 jaar. In de Verenigde Staten is dat 38,1 jaar.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

14. In India zijn miljoenen meisjes nooit geboren door abortus

Vier baby's liggen op een rij naast elkaar in India.
(EPA)

Onlangs bleek dat de voorbije decennia wereldwijd zeker 23 miljoen meisjes niet geboren zijn door het uitvoeren van selectieve abortus. Volgens de natuurlijke gang van zaken worden er voor elke 100 meisjes zo’n 105 jongens geboren. Uit een analyse blijkt dat in twaalf landen dat normale evenwicht ernstig verstoord wordt door een overvloed aan jongens.

Selectieve abortus op basis van geslacht wordt al decennialang in sommige delen van de wereld toegepast. Het gaat om plaatsen waar mannelijke nakomelingen meer gewaardeerd worden dan vrouwelijke. India voert dit lijstje samen met China aan. Volgens experts is het cruciaal om de praktijk in deze landen te stoppen als we de natuurlijke balans wereldwijd willen herstellen.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

15. India maakt een ware toiletrevolutie mee

Een Indiër kijkt binnen in een toiletbox op een beurs.
(EPA)

De voorbije decennia zijn in India tientallen miljoenen toiletten gebouwd. Dat was ook echt noodzakelijk, want enkele jaren geleden bleek uit cijfers van de Verenigde Naties dat meer Indiërs een gsm bezaten dan er inwoners toegang tot een degelijk toilet hadden. Toen beschikten zo’n 563 miljoen inwoners over een mobiele telefoon, terwijl amper 366 miljoen hun natuurlijke behoeften op een toilet – die naam waardig – konden doen.

In 2014 werd een campagne gelanceerd om het aantal mensen dat in open lucht z’n behoefte deed, terug te dringen. Sindsdien zijn er ruim 80 miljoen toiletten bij gekomen. Intussen zou volgens het ministerie van Drinkwater en Sanitair zo’n 89% van de bevolking toegang tot zo’n toilet hebben gekregen, ruim een verdubbeling in vijf jaar tijd.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

16. Er circuleren in de ruimte 54 satellieten afkomstig uit India

Een raket met satelliet wordt vanuit India gelanceerd.
(EPA)

Begin 2019 draaiden er net geen tweeduizend satellieten rond onze planeet. India is hier een belangrijke speler geworden, want volgens het Wereld Economisch Forum heeft het land al 54 satellieten in de ruimte. Dat is evenveel als het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk kan India nog lang niet concurreren met de Verenigde Staten (830 satellieten), China (280 satellieten) of Rusland (147 satellieten).

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

17. Meer dan 40% van de parlementsleden wordt vervolgd

Een beeld van het parlement van India.
(EPA)

India heeft de grootste democratie ter wereld, maar het land valt politiek om een andere reden op. Zo blijken 43% van de parlementsleden die in 2019 verkozen zijn, hun zetel te hebben behaald ondanks het feit dat ze voor criminele feiten worden vervolgd. En dan gaat het lang niet altijd over kleine feiten of corruptie, want een kwart van die zaken draait om verkrachting, moord of poging tot moord.

De reden waarom ze toch verkozen zijn, heeft te maken met de overbezetting van het rechtssysteem in India. Zo hebben rechtbanken er ongeveer 30 miljoen zaken te verwerken, en daardoor kan het soms tientallen jaren duren voor iemand effectief voor de rechter moet verschijnen. In de wetgeving staat echter dat een kandidaat enkel bij een veroordeling zijn mandaat niet kan opnemen. Voor een pak parlementsleden is dat dus nog niet gebeurd. Het probleem betekent overigens ook dat heel wat minder gelukkige Indiërs in afwachting van een proces lange tijd in de cel zitten voor ze effectief veroordeeld of vrijgesproken worden.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

18. Schaken werd voor het eerst in India gespeeld

Een Indisch kinds wijst met z'n vinger omhoog tijdens een spelletje schaken. Het schaakbord is met krijt op het asfalt getekend.
(EPA)

Vandaag is cricket de nationale sport van India, maar lang geleden was het ook de bakermat van het schaakspel. Zo’n 1.800 jaar geleden werd in het oosten het huidige India al een spel gespeeld dat de basis van het moderne schaken vormde. Na de verovering van Perzië leerde de moslimwereld het spel kennen, en zo kwam het ongeveer duizend jaar geleden in het zuiden van Europa terecht.

In de eeuwen die volgden, zijn in Europa de nodige aanpassingen gebeurd zodat de vorm en de regels zich ontwikkelden tot het schaakspel dat we vandaag kennen. In India is het wel nog steeds een populaire sport.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

19. Ook shampoo is in dit land uitgevonden

Een vrouw neemt een douche onder een waterval.
(Pixabay)

Heb je jezelf ooit afgevraagd waar het woordje shampoo precies vandaan komt. Het klinkt niet echt Germaans of Romaans, want de oorsprong van het woord ligt in India. Natuurlijk hebben de Indiërs niet onze huidige shampoo uitgevonden, maar ze gebruikten wel al een mix van kruiden en extracten die goed zijn voor de huid en het haar.

Kolonisten uit Europa leerden er het gebruik van een dagelijkse wasbeurt kennen, en namen die ervaring mee naar huis. En op die manier is het woordje shampoo ook in het Engels en in andere talen opgenomen.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

20. Bijna een kwart van de wereldbevolking is aanhanger van een religie uit India

Een Indiër plaats al biddend de handen tegen elkaar.
(EPA)

Religie is in India erg belangrijk, en het is voor zo’n groot land dan ook geen wonder dat bijna een kwart van de gelovigen in de wereld aanhanger van een godsdienst uit India is. De grootste religie in het land is het hindoeïsme, goed voor ruim 84% van alle gelovigen. Andere religies met oorsprong in India zijn het sikhisme, boeddhisme en jaïnisme.

Opmerkelijk is dat er in India niet veel aanhangers van het boeddhisme meer zijn, terwijl deze religie wereldwijd toch bijna 400 gelovigen telt. Dan zijn er meer aanhangers van de islam en het christendom in het land. Toch kennen religies uit India allemaal samen ongeveer 1,6 miljard gelovigen.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

21. Het land heeft dan ook ’s werelds grootste pelgrimsbijeenkomst

Een massa mensen baadt tijdens een religieus festival in India.
(EPA)

Met zoveel gelovigen is het ook geen verrassing dat India de grootste pelgrimstocht ter wereld heeft. Het Kumbh Mela-festival is het belangrijkste feest van het hindoeïsme. Hindoes trekken dan naar een van de heilige rivieren om hun zonden af te wassen. Op enkele kleinere varianten na wordt de pelgrimsbijeenkomst slechts om de 12 jaar in één van vier officiële steden gehouden. Om de 144 jaar is er een uitzonderlijk grote versie.

Voor gelovigen die geluk hebben, is die laatste Kumbh Mela een eenmalige kans in hun leven. Zo was er in 2013 nog een editie, en zal de volgende dus pas in 2157 plaatsvinden. Het record van de grootste bijeenkomst werd echter in januari 2019 verbroken, toen naar schatting 250 miljoen pelgrims naar Prayagrai afzakten.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

22. India telt het grootste aantal postkantoren ter wereld

Een man loopt met een zak langs brievenbussen van een postkantoor in India.
(EPA)

Ook in tijden van e-mails blijven postkantoren in India voorlopig erg talrijk. Volgens officiële cijfers uit 2015 telde India toen 161.193 postkantoren. Dat is drie keer meer dan het volgende land in de ranglijst, en dat is uiteraard China (53.646 postkantoren). Ook Indonesië en Rusland hebben meer dan 40.000 postkantoren. De Verenigde Staten sluiten de top vijf af met ruim 30.000 kantoren.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

23. Veel huishoudens zijn afhankelijk van kerosine

Twee mannen lopen met zakken vol kerosine op de rug langs een controlepost in India.
(EPA)

Kerosine is voor veel bewoners van India een cruciale brandstof. Uit een onderzoek in 2011 bleek dat 43% van de huishoudens in het land kerosine gebruikt voor verlichting. Het gaat dan vooral om plattelandsbewoners. Ook gebruikt nog 0,7% kerosine om te koken. Belastingen op kerosine kunnen dus grote problemen in India veroorzaken.

Daarom subsidieert de overheid van India kerosine, zodat de brandstof openbaar kan worden verkocht. Toch staan die subsidies vaak ter discussie in het energiebeleid van het land. India is verantwoordelijk voor 15% van het wereldwijde verbruik van kerosine.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

24. India is het meest vegetarische land ter wereld

Naakte in goud, zilver en brons geverfde actievoerders houden een vaandel met een boodschap voor vegetariërs vast.
(EPA)

Onder invloed van sommige religies zijn heel wat inwoners van India vegetariër. Zeker 38% van het land eet geen vlees. Aangezien het land veel melk consumeert, zijn zuivelproducten wel toegelaten. Enkel eieren staan op de verboden lijst. Vooral in enkele staten aan de kust, zoals West-Bengalen en Kerala, wordt wel veel vlees verbruikt.

Andere landen die veel vegetariërs tellen zijn Israël, Taiwan en Italië. Maar daar beperkt het aandeel zich wel tot ongeveer 10 procent van de bevolking.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

25. Heel wat wereldsterren hebben roots in India

Een collage toont Freddy Mercury en Norah Jones bovenaan, en Ben Kingsley en Salman Rushdie onderaan.
(EPA)

India mag dan wel een pak inwoners tellen, voor veel beroemdheden beperkt hun faam zich tot aan de landsgrenzen. Toch zijn er ook echte wereldsterren die roots in India hebben. De bekendste is de voormalige frontman van Queen, Freddy Mercury. Hij bracht zijn vroege jeugd in India door, waarna hij met zijn familie naar Londen verhuisde.

Acteur Ben Kingsley groeide wel in Engeland op, maar zijn vader was een arts met roots in India. Geethali Norah Jones Shankar werd in New York geboren, maar de jazz-zangeres heeft op basis van haar naam duidelijk ook familiebanden met India. Norah Jones had een vader die als muzikant naar de Verenigde Staten verhuisde.

En natuurlijk is Salman Rushdie een van de beroemdste Indiërs. De schrijver studeerde in Engeland, maar groeide wel op in Bombay. Hij was ook enkele jaren met het Indische model Padma Lakshmi getrouwd.

Meer
Mijn Volglijst

Wall Street eindigt fors hoger

07/12/2021 21:42

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag fors hoger gesloten, voortbordurend op de koerswinsten van maandag, met technologie-aandelen de leiding. 

Beleggers waren minder bevreesd voor de omikron-variant van het coronavirus. Deze variant is dan vermoedelijk wel besmettelijker, maar ook milder. Ook de Chinese centrale bank hielp mee.

Lees meer...
Markten
Lees meer...
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20