In heel de wereld gaan misdaad- en moordcijfers weer omhoog na lockdowns. Behalve in de VS

Hoewel het aantal moorden in veel landen sterk afnam tijdens de eerste maanden van de lockdowns door het coronavirus, heeft dat positief neveneffect van de pandemie niet lang geduurd. Murder is back, wereldwijd. De Verenigde Staten zijn de uitzondering, maar niet in positieve zin: daar zijn ze gewoon blijven doormoorden tijdens de lockdown. Uit de statistieken blijkt dat er in dat land meer vuurwapengeweld was dan ooit tijdens de lockdowns.

‘Alle significante veranderingen in de misdaadcijfers waren van korte duur en de pre-pandemische dynamiek keerde snel terug’, concludeerde een recent onderzoek van het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties.

Bij het analyseren van maandelijkse misdaadgegevens uit 21 landen, ontdekten onderzoekers dat de meerderheid van die landen in maart en april 2020 een aanzienlijke daling van het aantal slachtoffers van moordzaken meemaakte. Maar tegen de zomer was het aantal slachtoffers echter weer normaal.

Die trend bleek zowel waar in sommige Europese landen, waaronder Italië en Spanje, waar moorden vaker verband houden met huiselijk geweld, als in Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Colombia en Guatemala, waar de cijfers hoger zijn en vaak verband houden met de georganiseerde misdaad.

Murderous May

Nieuw-Zeeland, dat als een van de eerste landen in staat was om de intensieve coronavirusgerelateerde beperkingen op te heffen, is een illustratief voorbeeld. Het aantal slachtoffers dat er aangifte deed bij de politie, daalde van 28.342 in januari 2020 tot 12.323 in april 2020, toen er beperkingen golden. ‘We hebben de misdaad nog nooit zo zien dalen, zelfs niet in wereldoorlogen. Het was ongelooflijk’, vertelde inspecteur Brent Register aan de New Zealand Herald. Maar kort nadat de beperkingen waren opgeheven, was er in mei een misdaadgolf en een piek in de moorden. De kranten noemden het zelfs ‘Murderous May’.

Ook in ons land zakten de cijfers zakten fors vanaf maart, toen de lockdown begon. Er waren ongeveer 1.000 minder autodiefstallen, bijna 3.000 minder fietsdiefstallen en ruim 7.000 minder diefstallen uit of aan voertuigen. Ook carjackings en garagediefstallen kwamen minder voor. Ook het aantal diefstallen met wapens of met geweld daalde. Er waren 6.600 minder woninginbraken en zowat 1.300 minder inbraken bij bedrijven of handelszaken. Bovendien waren er ruim 3.500 minder winkeldiefstallen en bijna 6.000 minder gevallen van zakkenrollen.

Strain theory?

Zoals in het VN-rapport wordt opmerkt, was er voldoende reden om aan te nemen dat de misdaadcijfers zouden dalen naarmate meer mensen thuisbleven, waardoor het moeilijker werd om in huizen in te breken of slachtoffers op straat te zoeken. Met andere woorden, er zouden minder kansen zijn om misdaden te plegen tijdens de lockdown, maar de criminaliteit zou terugkeren naar het normale niveau als de beperkingen werden versoepeld.

Dat gaat wel voorbij aan wat de ‘strain theory’ heet, namelijk dat de criminaliteit waarschijnlijk zal stijgen in situaties waarin een groot deel van de bevolking onder verhoogde economische stress komt – zoals wereldwijd gebeurde tijdens de pandemie toen bedrijven sloten en de werkloosheid explosief steeg. Onder die veronderstelling, zo stelt het VN-rapport, zou je kunnen aannemen dat de misdaadcijfers zouden stijgen tijdens de sluiting, maar uiteindelijk zouden dalen tot hun pre-pandemische niveaus naarmate het leven weer normaal werd.

In de VS schoten ze gewoon voort

In sommige landen waar het aantal moorden daalde aan het begin van de pandemie, waaronder Chili, Ecuador, El Salvador en Honduras, ‘is het moeilijk om dergelijke veranderingen ondubbelzinnig toe te schrijven aan de lockdown’, stelt het VN-rapport. In het geval van El Salvador kan bijvoorbeeld het harde optreden van de regering tegen bendes een grote rol hebben gespeeld.

Overigens, er is één land waar de lockdown niet voor een dip in moorden zorgde: de VS. Uit de statistieken blijkt dat er meer vuurwapengeweld was dan ooit tijdens de lockdowns. Er waren zelfs meer massale schietpartijen, zoals gedefinieerd door het Gun Violence Archive (vier of meer mensen gewond of gedood, de schutter niet meegerekend), dan ooit tevoren. Er waren gewoon niet zo veel van de ‘lone wolf shooter’-aanvallen zoals de schietpartij die vorige week plaatsvond in een FedEx-sorteerfaciliteit in Indianapolis, die de neiging hebben om de meeste aandacht te krijgen.

Lees ook:

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20