In de VS geldt (terecht): meer vrijheid, minder covid

Er is een toename van het aantal Covid-gevallen in de Verenigde Staten. Opmerkelijk is dat een aanwas zich vaak voordoet in staten met strengere regels. Ook komt bijna de helft van alle nieuwe infecties uit amper vijf staten.

New York, Michigan, Florida, Pennsylvania en New Jersey meldden samen 44 procent van de nieuwe Covid-19-besmettingen, of bijna 197.500 nieuwe gevallen. Deze groei voltrok zich in de laatst beschikbare periode van zeven dagen, volgens gegevens verzameld door de Johns Hopkins University. Het totale aantal besmettingen in de VS gedurende dezelfde week bedroeg meer dan 452.000 volgens AP.

Toch zijn de meest problematische staten niet de gebieden waarin de media en virologen een heropflakkering van het virus hadden gevreesd. Dat inzicht verschaft Reason Magazine. Afgezien van Florida hanteren de meeste verantwoordelijke overheden nog steeds vrij strenge regels.

Mondmaskerplicht stopt stijging infecties niet

‘Staten in de Midwest en Plains, Minnesota en Pennsylvania behoren tot de staten die grote stijgingen hebben gemeld’, meldt The Washington Post. ‘In het noordoosten zijn staten als Delaware, Vermont en Maine getuige geweest van een vergelijkbare stijging.’

Alle door de Post genoemde staten vereisen nog steeds wettelijk dat mensen hun gezicht in het openbaar bedekken. En met uitzondering van Nebraska blijven al deze staten binnenin eten in restaurants beperken. In Minnesota mogen restaurants 75 procent van hun capaciteit benutten. Dezelfde regel is gisteren van kracht geworden in Pennsylvania, waar voorheen een bezettingslimiet van 50 procent gold, een regel die nog steeds van kracht is in Delaware, Maine en Vermont.

The Post claimt niettemin dat ‘deskundigen het erover eens zijn’ dat de stijgende infectiecijfers grotendeels te wijten zijn aan ‘een brede versoepeling van de volksgezondheidsmaatregelen, zoals maskerverplichtingen en beperkingen op dineren binnenshuis.’

De ‘versoepelbrigade‘ heeft het dus weer gedaan. Het bewijs lijkt echter die theorie niet te ondersteunen. In de 18 staten waar mondmaskers niet verplicht zijn, is het aantal gevallen overal gedaald of gelijk gebleven. Behalve in Florida, dat sinds half maart een stijging heeft gekend (en waar ook het beruchte Spring Break heeft plaatsgevonden).

De neanderthalers van Texas

Toen de gouverneur van Texas, Greg Abbott, begin maart de meeste van de resterende Covid-19-maatregelen van zijn staat ophief, waarschuwden critici dat hij een ramp voor de volksgezondheid ontketende.

President Joe Biden zei dat Abbotts herziening van de regels (er werd onder andere een einde gemaakt aan het mondmaskermandaat en bedrijven werden toegestaan om klanten weer op volle capaciteit te bedienen) het ‘denken van een neanderthaler’ weerspiegelden. Gilberto Hinojosa, voorzitter van de Democratische Partij van Texas, zei dat de versoepeling ‘buitengewoon gevaarlijk’ was en ‘Texanen zal doden’.

Een maand nadat Abbott deze beslissingen nam, blijven nieuw vastgestelde infecties en dagelijkse sterfgevallen dalen in Texas. Volgens de cijfers van Worldometer daalde het zevendaagse gemiddelde van dagelijkse nieuwe gevallen in Texas met 56 procent (van 1 maart tot 5 april). Het aantal dagelijkse sterfgevallen daalde in dezelfde periode met 64 procent.

Conclusie

Dit alles betekent hoegenaamd niet dat ‘mondkapjes’ nutteloos zijn om besmettingen te beperken. Maar het kan betekenen dat het verschil tussen het aanbevelen van gezichtsbedekking (zoals Abbott bijvoorbeeld blíjft doen) en het wettelijk verplicht stellen ervan niet zo belangrijk is als voorstanders van een mondmaskergebod geneigd zijn te denken.

Hetzelfde geldt voor restaurantbeperkingen. Misschien is er een cruciaal verschil voor de volksgezondheid tussen het verbieden en het toestaan van dineren binnenshuis. Maar zou er zoveel verschil zijn tussen een 50-procentsregel en een 75-procentsregel? Of tussen een 75-procentsregel en geen bezettingslimiet? Of misschien zijn restaurants geen belangrijke bron van virusverspreiding, zoals contact tracing-gegevens uit New York en Minnesota suggereren.

Wie gelooft dat door de overheid opgelegde beperkingen een cruciale rol spelen voor het terugdringen van de verspreiding van Covid-19, zal geneigd zijn versoepelingen de schuld te geven van de toename van het aantal gevallen. Maar als die hypothese niet overeenkomt met de feiten moet ze misschien heroverwogen worden.

Lees ook: ‘Terwijl de vaccinatie in Europa vastloopt, praten de Verenigde Staten al over versoepelingen’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20