In Anderlecht gaan drones bouwovertredingen registreren

In Anderlecht zullen drones worden ingezet om bouwovertredingen te registreren. De drone zal in eerste instantie in één wijk worden ingezet, maar indien het experiment positief wordt geëvalueerd, zullen de operaties ook boven andere probleemgebieden van de gemeente kunnen worden uitgebreid.

Dat heeft Gaëtan Van Goidsenhoven, schepen van stedenbouw van Anderlecht, bevestigd. De schepen merkt op dat op verscheidene adressen in de geviseerde wijk inbreuken tegen de stedenbouwkundige voorschriften worden vermoed. Dankzij de inzet van de drones moet het volgens de schepen gemakkelijker worden die vermoedens te bevestigen. Er wordt wel benadrukt dat de drones geen alternatief worden voor de normale inspecties, maar wel als een bijkomend werkinstrument worden ingezet.

Thermische camera

Schepen Van Goidsenhoven voert al verscheidene jaren strijd tegen de illegale bouwactiviteiten in de gemeente. “Het is vaak bijzonder moeilijk om met de traditionele middelen in dichtbebouwde gebieden degelijke controles uit te voeren,” benadrukt ook Eric Tomas, burgemeester van Anderlecht. “Dankzij de inzet van de drones wordt het mogelijk een algemeen overzicht over de situatie te verkrijgen.” De drone, die een waarde van 1.633 euro heeft, zal worden bestuurd door een gespecialiseerde piloot die door de eigenaar van het toestel ter beschikking wordt gesteld. Anderlecht overweegt ook om de drone met een warmtecamera uit te rusten, zodat het mogelijk zou worden de thermische isolatie van de gebouwen te controleren en aan de betrokken eigenaars aanbevelingen rond isolatie te kunnen doen. Voor de inzet van de drone is een vergunning aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport. De controle van de betrokken wijk zou één tot twee dagen in beslag nemen. De eigenaars en bewoners van de wijk worden niet vooraf van de acties op de hoogte gebracht. Wel wordt benadrukt dat bij de operaties alle voorwaarden voor de bescherming van de privacy zullen worden gevolgd.

Meer