In 2022 zal de wereld naar verwachting te maken krijgen met steeds extremere weersomstandigheden

Naast het coronavirus is het afgelopen jaar gekenmerkt door veel extreme weers- en klimaatverschijnselen: stormen, droogte, stortregens, tyfonen, bosbranden, enz. Maar de situatie zou in de komende twaalf maanden nog kunnen verslechteren.

Weers- en klimaatrampen lijken de afgelopen jaren almaar vaker voor te komen. Veel wetenschappers zijn het eens met deze waarneming en maken er zich zorgen over. Het jaar 2021 was bijzonder zwaar met extreme weers- en klimaatgebeurtenissen, maar dat zou nog niets zijn vergeleken met wat ons in 2022 mogelijks te wachten staat.

Verschillende wetenschappers waarschuwen voor de extreme weersomstandigheden waarmee de wereld dit jaar waarschijnlijk te maken zal krijgen. Catastrofale gebeurtenissen die nu al de ergste wetenschappelijke voorspellingen overtreffen.

“Het afgelopen jaar heeft ons duidelijk gemaakt dat we wereldwijd almaar vaker te maken krijgen met extremen. Deze gebeurtenissen waren al erger dan wat we ooit hadden durven denken”, zei Kai Kornhuber, klimaatwetenschapper aan Columbia University in een reactie aan Axios.

Verschillende recente studies, waaronder een IPCC-rapport, hebben er reeds op gewezen dat wat we in 2021 hebben meegemaakt niet het “nieuwe normaal” was, maar veeleer een overgang naar een nog zorgwekkendere toekomst.

170 miljard dollar aan schade

In 2021 veroorzaakten de 10 duurste weerrampen volgens de Britse NGO Christian Aid wereldwijd meer dan 170 miljard dollar schade. In dit bedrag is alleen rekening gehouden met verzekerde schade, wat betekent dat de werkelijke kosten van klimaatrampen veel hoger zouden kunnen zijn.

Ten minste 1.075 mensen kwamen bij deze rampen om het leven en 1,3 miljoen mensen waren op de vlucht geslagen.

Woorden zonder daden

De steeds extremer wordende weers- en klimaatverschijnselen hebben klimaatactivisten ertoe gebracht druk uit te oefenen op regeringen om maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Helaas zijn de grote beloften van sommigen niet in daden omgezet. Het klimaatpact van Glasgow, het zogenoemde COP26, eindigde zonder dat een grote doorbraak werd bereikt.

Ondanks de beloofde inspanningen van de naties om de klimaatovereenkomst van Parijs na te komen en zo de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw tot 2 graden te beperken, zullen de gevolgen die met deze opwarming gepaard gaan, waarschijnlijk zwaarder zijn dan verwacht.

(ns, lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20