IJs op Groenland smelt 6 keer sneller dan in 1980

In Groenland smelten de gletsjers beduidend sneller dan de wetenschappers vooraf hadden ingecalculeerd. Er gaat zoveel Groenlands ijs verloren dat al een significante impact op het zeeniveau is vastgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de universiteiten van Californië, Grenoble, Utrecht en Kopenhagen. De onderzoekers waarschuwen dat de opwarming van de aarde het smelten van de Groenlandse gletsjers nog zal versnellen.

Hierdoor dreigen volgens hen kuststeden over de hele wereld in gevaar te komen. De onderzoekers stelden vast dat het verlies van ijs op Groenland de voorbije vierenhalve decennia is verzesvoudigd.

Zeespiegel

“Tussen 40 procent en 50 procent van de wereldbevolking woont in steden die kwetsbaar zijn voor een stijging van de zeespiegel,” waarschuwt onderzoeksleider Eric Rignot, professor aardwetenschappen aan de University of California. “Dat is slecht nieuws voor steden zoals New York, Miami, Los Angeles, Tokio of Mumbai.”

Rignot wijst erop dat de gletsjers op Groenland sneller de kust bereiken en afbreken, waarna ze als ijsbergen in de oceaan wegdrijven en het niveau van de zeespiegel doen stijgen. Dat proces zal volgens de wetenschappers steeds sneller verlopen. Daardoor zal ook de zeespiegel steeds vlugger stijgen.

“Sinds het begin van de jaren zeventig heeft het verlies aan ijs op Groenland alleen al de zeespiegel met 13,7 millimeter doen stijgen,” benadrukken de onderzoekers. “De smeltende Groenlandse gletsjers zijn de belangrijkste bron van de bijkomende watervoorraden die elk jaar de oceanen aanvullen.”

“In de jaren zeventig bouwde Groenland jaarlijks nog ongeveer 47 gigaton ijs op. In de jaren tachtig begon het eiland echter gelijkaardig volumes te verliezen. Dat smeltproces verliep aan ongeveer eenzelfde tempo verder tijdens het laatste decennium van de voorbije eeuw. Vorig decennium was er echter een sterke acceleratie naar 187 gigaton per jaar. Sinds begin dit decennium is er zelfs sprake van 286 gigaton per jaar.”

Cyclus

Gedurende miljoenen jaren hebben klimaatcyclussen op Groenland tot een voortdurende verandering in de ijsmassa’s gezorgd. Periodes waarin de gletsjers aangroeiden, werden daarbij afgewisseld door tijdperken waarin het ijs weer wegsmolt.

“De stijgende temperaturen hebben op de regio echter een zware impact gehad,” stippen de onderzoekers aan. “Sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw heeft Groenland echter wellicht meer ijs verloren dan tijdens een periode van duizenden jaren voordien.”

Een eerdere studie toonde dat het smelten van de Groenlandse gletsjers de voorbije decennia 50 procent sneller verloopt dan tijdens de periode voor de industrialisering. Ook tegenover de twintigste eeuw zou er een sprake zijn van een toename met 33 procent.

De onderzoekers waarschuwen dat de Groenlandse ijsmassa’s voldoende water bevatten om het wereldwijde zeeniveau met drieëntwintig voet te laten stijgen. Volgens sommige specialisten kan dat proces ook niet meer gestopt worden door drastische ingrepen om de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen. Deze maatregelen zouden alleen nog een remmende werking kunnen hebben.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20