‘Ierland legt zich niet zomaar neer bij een wereldwijde bedrijfsbelasting’

Ierland zal zich bij een uniforme wereldwijde bedrijfsbelasting niet zomaar neerleggen. Het land zal een dergelijke regeling nooit aanvaarden indien daardoor de eigen positie in het wereldwijde fiscale landschap wordt ondermijnd. Dat heeft Paschal Donohoe, Iers minister van Financiën, benadrukt.

‘Volgens de nieuwe belastingvoorstellen die onder leiding van de Verenigde Staten naar voor worden geschoven, zou Ierland 20 procent van zijn fiscale inkomsten kunnen verliezen’, betoogde Paschal Donohoe. Hij voegde eraan toe dat Ierland wel steun zou kunnen verlenen aan een wereldwijde overeenkomst die een passende en aanvaardbare belastingconcurrentie tussen de verschillende naties mogelijk zou maken.

Grensoverschrijdend

Er groeit wereldwijd een steeds grotere overeenstemming om internationaal een een akkoord te sluiten dat zou kunnen voorkomen dat Ierland en andere fiscale paradijzen een drastisch lagere belastingtarieven voor zichzelf een oneerlijk voordeel zouden kunnen creëren.

‘Het wereldwijde belastingstelsel heeft zich de voorbije decennia onvoldoende aangepast aan de opkomst van grensoverschrijdende digitale diensten’, merkt de Britse krant The Guardian op. ‘Critici beweren dat het gebrek aan geharmoniseerde regels in de internationale fiscale wereld tot absolute bodemtarieven heeft geleid.’

‘Pogingen om dit systeem op te lossen en te voorkomen dat multinationals de meest voordelige belastingjurisdictie zouden opzoeken, werden eerder door de Verenigde Staten geblokkeerd. Vooral grote Amerikaanse technologiebedrijven zoals Apple, Alphabet en Microsoft behoorden immers tot de belangrijkste begunstigden.’

‘Vele bedrijven opteerden daarbij voor Ierland als een fiscale uitvalsbasis. Sinds Joe Biden echter tot president van de Verenigde Staten is benoemd, hebben de Verenigde Staten een aantal voorstellen gedaan om de impasse te doorbreken.’

Onder meer werd daarbij voorgesteld om wereldwijd voor vennootschappen een minimum belastingtarief van 21 procent in te voeren. Tevens zouden regeringen de kans krijgen om belastingen te heffen op de verkoop die op hun markt werd gerealiseerd, ook al is de zetel van de onderneming in een ander land gevestigd.

De veranderingen zouden dramatisch gevolg kunnen hebben voor Ierland, een relatief kleine economie die een steeds grotere rol speelt in het mondiale belastingstelsel vanwege zijn politieke stabiliteit en een regelgeving die het voor grote bedrijven mogelijk maken om veel lagere fiscale tarieven te betalen dan in veel andere grote economieën. 

Schaalgrootte

Donohoe benadrukte dat Ierland zou proberen zijn huidige belastingtarief te behouden. Vennootschappen moeten in Ierland rekening houden met een fiscaal tarief van 12,5 procent. In het Verenigde Koninkrijk loopt dat op tot 19 procent en vanaf april volgend jaar zelfs tot 25 procent. Ierland oefent dan ook fiscaal op een aantal grote ondernemingen een sterke aantrekkingskracht aan.

Vaak blijft de betaalde belasting trouwens ver onder de standaard van 12,5 procent. Apple betaalde in Ierland jarenlang een effectief tarief van minder dan 1 procent. Zeven jaar geleden werd zelfs een bodemtarief van 0,005 procent geregistreerd.

De Europese Commissie oordeelde vier jaar geleden echter dat Apple 13 miljard euro achterstallige belastingen aan Ierland moest terugbetalen. Gewag werd gemaakt van een geheime belastingovereenkomst die als illegale staatssteun moest worden bestempeld. Die beslissing werd echter in juli vorig jaar door een Europese rechtbank verworpen. De Europese Commissie is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Donohue verdedigde de lagere fiscale tarieven die kleinere landen hanteren. ‘Dat is een mogelijkheid om de schaalvoordelen van de grotere economieën te compenseren’, voerde hij aan.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20