Hongaarse vrouwen die 4 kinderen baren levenslang vrijgesteld van belastingen

In Hongarije zullen vrouwen met vier of meer kinderen nooit meer inkomstenbelasting moeten betalen. Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orban in een toespraak aan de bevolking beloofd. Zijn plannen vormen een onderdeel van initiatieven die de populatie van het land opnieuw moeten doen groeien. Volgens Orban vormen Hongaarse gezinnen met een groter aantal kinderen een beter alternatief dan de inwijking van grote groepen migranten uit moslimlanden.

“Europa telt steeds minder kinderen,” benadrukte Orban. “Migratie is voor de meeste westerse landen het antwoord op inkrimpende populaties. Hongarije volgt echter een andere manier van denken. Er moeten meer Hongaarse kinderen komen. Toegeven aan migratie is een capitulatie.”

Bedreiging

Fidesz, de partij van Orban, vierde vorig jaar zijn derde opeenvolgende verkiezingsoverwinning. Verzet tegen immigratie vormde daarbij een cruciaal agendapunt. De Hongaarse premier laat nagenoeg nooit een toespraak voorbijgaan zonder de immigratie af te schilderen als een bedreiging op de toekomst van Europa.

Orban sprak onder meer de hoop uit dat na de Europese verkiezingen in mei alle Europese instellingen een beleid zullen volgen dat tegen een ongebreidelde immigratie is gericht. “De Europese bevolking is op een historisch kruispunt gearriveerd,” betoogt Orban.

“Het proces van de immigratie zal bijzonder drastisch verlopen. Christelijke landen zullen snel evolueren tot een maatschappij waar de christenen nog slechts een minderheid van de bevolking zullen vertegenwoordigen. Daarvan is ook geen terugkeer mogelijk.”

“Demografische achteruitgang is in vele Oost-Europese landen een heikel probleem,” zegt Shaun Walker, correspondent van de Britse krant The Guardian in Boedapest. “Miljoenen mensen verlieten de voorbije jaren landen zoals Hongarije, Polen, Roemenië en Bulgarije.”

“Nadat hun naties lid van de Europese Unie werden, beslisten vele inwoners naar West-Europa uit te wijken. Daar konden ze immers op hogere salarissen rekenen. Deze trend heeft, in combinatie met lage geboortecijfers, bijgedragen tot krimpende populaties. In een aantal regio’s heerst zelfs de vrees voor een volledige verdwijning van de huidige gemeenschappen.”

Hypotheek

“Populistische regeringen weigeren immigratie echter te overwegen als een oplossing voor de dalende populaties en de tekorten op de arbeidsmarkt,” betoogt Walker. “Tijdens de vluchtelingencrisis vier jaar geleden besliste Orban om langs de zuidelijke grens van zijn land een muur te bouwen.”

“Die moest migranten beletten Hongarije binnen te komen. Media die door de overheid worden gecontroleerd, koppelen in Hongarije herhaaldelijk migratie aan morele achteruitgang en terrorisme in West-Europa.”

Orban heeft een aantal maatregelen aangekondigd om grotere gezinnen te ondersteunen. Naast de afschaffing van de inkomstenbelasting voor vrouwen met meer dan vier kinderen, belooft hij voor grote gezinnen ook gunstige hypotheekvoorwaarden.

Gezinnen met drie of meer kinderen zouden ook bij de aankoop van een auto op subsidies kunnen rekenen. Daarnaast gaf Orban aan ook kinderdagverblijven en kleuterscholen financieel sterker te zullen ondersteunen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20