Hoger loon voor bedienden tot afschaffing terugdraaiende teller zonnepanelen: dit verandert er bij de start van 2021

Het nieuwe jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee. Maar wat betekent dat voor onze portefeuille?

Hoger loon voor 470.000 bedienden

Volgens een berekening van Acerta zullen de 470.000 bedienden die deel uitmaken van paritair comité 200 – de grootste groep bedienden in ons land – vanaf 1 januari 2020 dankzij de indexering 0,95 procent meer verdienen. Dat is iets minder dan wat Acerta eerder dit jaar berekende. Toen ging het uit van een maximale indexering van 1,01 procent.

Het is wel een grotere stijging dan op 1 januari 2020. Toen stegen de lonen van de bedienden met 0,8 procent. In 2019 (2,16 procent) en 2018 (1,83 procent) lagen de indexeringen wel fors hoger.

Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers betekent het wel een stijging van de totale loonkosten.

Onbelast bijverdienen enkel mogelijk in sportclub

De regeling voor onbelast bijverdienen gaat vanaf 1 januari 2021 op de schop. Die regeling werd eerder dit jaar vernietigd door het Grondwettelijk Hof omdat die discriminerend was.

Er is wel een tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om ook in 2021 tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen als verenigingswerker in een sportclub.

Geboorteverlof vaders en meemoeders wordt verlengd

Vroeger kregen vaders en meemoeders bij de geboorte van een kind 10 dagen geboorteverlof. Dit wordt nu stapsgewijs uitgebreid. Vanaf 1 januari 2021 komen er al 5 dagen bij, vanaf 2023 hebben kersverse ouders recht op een totaal van 20 dagen.

De verlenging geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en ambtenaren.

Verhoging sociale energietarieven

De sociale tarieven voor energie gaan op 1 januari 2021 omhoog. Het sociaal tarief voor elektriciteit stijgt met 10 procent (enkelvoudige en tweevoudige tarieven) en dat van aardgas wordt 15 procent duurder, zo bepaalde de energiewaakhond CREG.

Die sociale tarieven zijn weliswaar niet voor iedereen beschikbaar. Enkel personen en gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. kunnen een beroep doen op de sociale energietarieven.

De CREG legt deze tarieven elk kwartaal vast, vroeger gebeurde dat pas om de zes maanden. Op die manier worden prijsschommelingen sneller gevolgd.

Distributienettarieven elektriciteit dalen

De distributienettarieven voor elektriciteit, die een groot deel uitmaken van de energiefactuur, dalen in 2021 opnieuw. Aardgas wordt dan weer duurder.

Voor een gemiddeld gezin dalen de distributienettarieven in 2021 gemiddeld met 16 euro per jaar, of 4 procent. Voor aardgas komt er jaarlijks 2 euro bij. Opgelet, het gaat om gemiddelden. Per intercommunale kunnen er grote verschillen zijn.

Terugdraaiende teller voor zonnepanelen verdwijnt

Wie in 2021 in Vlaanderen zonnepanelen plaatst, kan geen aanspraak meer maken op de terugdraaiende teller.

Eigenaars van zonnepanelen kunnen elektriciteit die ze niet direct verbruiken weer in het stroomnet injecteren. Doordat de elektriciteitsteller terugdraait, kunnen die overschotten opgesoupeerd worden op momenten dat de zon niet schijnt. Ze worden dus niet meegerekend in de factuur. Omdat die eigenaars op die manier het stroomnet dubbel gebruiken, dienden ze wel al enkele jaren een specifiek nettarief – een prosumententarief – te betalen.

Dat systeem vervalt dus voor wie volgend jaar zonnepanelen installeert. Ook wie zijn panelen dit jaar niet meer gekeurd krijgt, kan geen beroep doen op de terugdraaiende teller.

Vanaf volgend jaar komt er wel een éénmalige premie tot maximaal 1.500 euro voor wie zonnepanelen plaatst. Hoeveel de effectieve premie bedraagt is afhankelijk van de grootte van de installatie. Het vermogen van de omvormer moet wel kleiner dan of gelijk zijn aan 10 kVA.

Wie voor 1 januari 2021 zonnepanelen plaatste en liet keuren, blijft 15 jaar lang recht hebben op het principe van de terugdraaiende teller. Een garantie is dit evenwel niet. Onder meer de Vlaamse energieregulator Vreg stapte naar het Grondwettelijk Hof tegen het principe van het recht op de terugdraaiende teller. Een uitspraak is er nog niet.

Mobiliteitsvergoeding verdwijnt

Het doek valt definitief over de mobiliteitsvergoeding, waarbij werknemers sinds 2018 hun bedrijfswagen konden inruilen voor een fiscaal voordelige vergoeding.

‘Wie de overstap naar het federale mobiliteitsbudget overweegt, blijft voorlopig op zijn honger zitten. De regering heeft op dit moment andere katten te geselen.’, laat hr-dienstverlener SD Worx weten.

Bedrijfswagens zwaarder belast

Het belastbaar voordeel van alle aard op bedrijfswagens wordt vanaf 1 januari 2021 een tikkeltje anders berekend, afhankelijk van de CO²-referentie-uitstoot. Ook de CO²-solidariteitsbijdrage aan de RSZ wordt herzien.

Aanpassing terugbetalingsregeling dienstencheques

De terugbetaling van dienstencheques van overleden gebruikers wordt versoepeld. Tot hiertoe was dat mogelijk zolang de cheques niet vervallen waren. De wijziging legt nu vast dat erfgenamen van een overleden gebruiker de terugbetaling kunnen aanvragen van de dienstencheques die geldig waren op het moment van overlijden, ook als de geldigheidsduur is verstreken op het moment van de aanvraag.

De terugbetalingsregeling wordt ook aangepast aan het fiscaal voordeel. Tot 2019 bedroeg dat 30 procent, sinds 1 januari 2020 is dat 20 procent. Het fiscaal voordeel wordt toegepast op het aantal aangekochte dienstencheques in een jaar, maar een gebruiker kan ook dienstencheques laten terugbetalen. Als dat gebeurt in het jaar na de aankoop, heeft de gebruiker dus al genoten van het belastingvoordeel en moet dat ook afgehouden worden bij de terugbetaling. Omdat dit voordeel is gedaald met 10 procent, stijgt de terugbetaalwaarde nu van 70 naar 80 procent.

Er komt ook nog een officiële richtlijn voor het mindermobielenvervoer, om de regels te verduidelijken en praktisch toepasbaar te maken voor de vervoersector. Op die manier kan de reglementering overal correct worden toegepast.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20