Hoeveel kost een persoonlijke lening per maand?

Dat geld lenen in de regel geld kost weten de meeste mensen maar al te goed. Op het moment dat je geld leent, dan zul je immers een vast bedrag per maand moeten betalen. Dit vaste maandbedrag is opgebouwd uit een deel aan rente en een ander deel aan aflossing die je moet voldoen. De hoogte van het maandbedrag bij een lening zal echter afhangen van de leenvorm waar je voor hebt gekozen. Je zult dan ook met andere leenkosten te maken krijgen bij het aangaan van een doorlopend krediet, dan wanneer je een persoonlijke lening afsluit.

Wat is een persoonlijke lening?

Het afsluiten van een persoonlijke lening heeft een aantal specifieke voordelen en nadelen, maar wat is dit voor een leenvorm? Een persoonlijke lening is een manier om geld te lenen waarbij je het leenbedrag meteen volledig op je bankrekening gestort krijgt. Vervolgens betaal je elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing. Het rentepercentage van een persoonlijke lening wordt voor afsluiting vastgesteld evenals de looptijd. Afgeloste bedragen kun je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een doorlopend krediet, niet opnieuw opnemen, zodat je exact weet op welk moment je de persoonlijke lening helemaal af hebt betaald. Een persoonlijke lening wordt in een heleboel gevallen gebruikt voor de financiering van duurdere gebruiksgoederen, zoals een laptop of een smartphone, maar ook voor de bekostiging van een auto (in dit laatste geval wordt er doorgaans vaak gesproken van een autolening)

Voordelen van het afsluiten van een persoonlijke lening

Wanneer je een persoonlijke lening af hebt gesloten, kun je doorgaans profiteren van een aantal voordelen dat aan deze manier van geld zijn verbonden, zoals:

 • de lening kent een vaste looptijd met als gevolg dat je van tevoren precies weet op welk moment je de totale lening af hebt betaald
 • de terugbetaling van de lening vindt plaats in vaste maandtermijnen,
 • de rente wordt van tevoren vastgesteld en kan gedurende de totale looptijd niet meer veranderen onder invloed van renteschommelingen op de financiële markten. Dus ook op het gebied van de te betalen rente weet je vooraf precies waar je aan toe bent
 • de gevraagde leensom zal direct volledig op je bankrekening worden gestort na goedkeuring van de kredietverstrekker,
 • op het moment dat de persoonlijke lening wordt gebruikt voor de financiering van een verbouwing of verbetering van een eigen huis dan zal de rente, in tegenstelling tot bij het doorlopend krediet, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Nadelen van het afsluiten van een persoonlijke lening

Helaas zitten er, naast de talloze voordelen, ook een aantal nadelen aan het aangaan van een persoonlijke lening, onder andere:

 • afgeloste bedragen kun je niet opnieuw opnemen met als gevolg dat de persoonlijke lening minder flexibiliteit zal bieden, vergeleken met een doorlopend krediet,
 • bij een heleboel kredietverstrekkers is het niet mogelijk om de persoonlijke lening tussentijds boetevrij af te lossen. In de praktijk betekent dit vaak dat het oversluiten van deze rekening niet altijd voordelig uit zal pakken (de te betalen boete is dan bijvoorbeeld groter dan het rentevoordeel dat je kunt behalen op de nieuwe lening).

Wat is rente?

Rente is de vergoeding die je, als kredietnemer, moet betalen aan de kredietverstrekker als vergoeding voor het uitlenen van (een deel van) diens vermogen en ter compensatie van het financieel risico dat hierbij wordt gelopen. Met andere woorden de rente die je aan de kredietverlener betaalt, is dus een vorm van inkomsten. Daarnaast worden doorgaans een aantal bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals extra kosten die aan kredietnemers zullen worden berekend op het ogenblik dat deze meer geld af wil lossen, kosten die in rekening worden gebracht voor de verstrekking van een offerte of voor het voeren van een adviesgesprek. Dergelijke exacte kosten kunnen echter van kredietverstrekker tot kredietverstrekker sterk uiteenlopen omdat deze vrij zijn om deze tarieven zelf te bepalen.

Voor bepaalde leningen is er echter wel een wettelijk maximum rente vastgesteld. Het maximale rentepercentage geldt voor de volgende leenvormen:

 • Persoonlijke leningen,
 • Doorlopend krediet,
 • Rood staan op een zichtrekening bij een bank,
 • Kredietkaartschulden,
 • Kopen op afbetaling.

De zogenaamde minileningen, hypotheken en zakelijke leningen zullen echter geen wettelijke maximum rentepercentage kennen waardoor bij dit soort leenvormen je extra op je hoede moet zijn en het rentepercentage altijd goed in de gaten moet houden voordat je definitief een lening af gaat sluiten.

Welke percentage aan rente ga je betalen?

Het percentage aan rente dat je als kredietnemer moet gaan betalen, zal afhangen van verschillende factoren, zoals:

 • Je persoonlijke situatie: zoals de baan die je hebt, eventuele andere schulden die je hebt lopen en een registratie bij het CKP. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zal een kredietverstrekker meestal echter niet letten op de hoogte van de vaste lasten waar je al;s kredietnemer elke maand mee te maken zult hebben.
 • De kredietverstrekker: per kredietverstrekker kan het percentage aan rente dat je moet betalen over een lening sterk verschillen,
 • De leenvorm die je afsluit: een lening waar een groter risico aan kleeft, zal doorgaans een hoger percentage aan rente met zich meebrengen. Op het ogenblik dat een kredietverstrekker verwacht dat je bijvoorbeeld niet de volledige leensom terug kunt betalen, dan zal er over het algemeen een hoog rentepercentage over een lening worden berekend om dit risico enigszins in te dekken,
 • De maximale hoogte van de leensom: ook het bedrag dat je kunt lenen, kan van kredietverstrekker tot kredietverstrekker erg verschillen. De maximale leencapaciteit zal bovendien van persoon tot persoon, en zelfs van geval tot geval, sterk kunnen variëren.

Variabele- of vaste rente

De leenvorm die je hebt gekozen, zal bepalen of je een vaste- of variabele rente gaat betalen. Bij een doorlopend krediet zul je immers altijd te maken krijgen met een variabele rente waardoor je in de loop de looptijd meer aan rente moet gaan betalen. De financiële markt zal dan invloed uitoefenen op de schommelingen die de rente op je lening laat zien. Indien er vooraf een vast rentepercentage af is gesproken, dan zal deze niet veranderen tijdens de looptijd van de lening. Een vaste rente wordt doorgaans gebruikt als je een persoonlijke lening aan bent gegaan.

Hoeveel kost een persoonlijke lening per maand?

Op de meeste plaatsen waar je een lening af kunt sluiten, zul je vrijwel direct gewezen worden op het feit dat geld lenen altijd geld zal kosten, maar de vraag is echter: hoeveel kost dit dan precies? De kosten voor het aangaan van een persoonlijke lening kunnen immers soms aardig oplopen. Het dan ook zeer verstandig om je dit altijd goed te beseffen zodat je je goed voor kunt bereiden op de extra kosten waar je uiteindelijk mee te maken zult krijgen.

De hoogte van de rente op een lening zal worden bepaald door een aantal aspecten:

 • De hoogte van het leenbedrag: een hogere leensom betekent vaak een wat lagere rente,
 • De looptijd van de lening: het percentage aan rente kan wat uiteenlopen op het ogenblik dat de looptijd van een lening wijzigt, maar dit is niet altijd automatisch het geval,
 • Het financieel risico dat de kredietverstrekker neemt: hoe hoger dit risico, hoe hoger ook de rente zal zijn die over de lening wordt berekend.

Als je weet wat een persoonlijke lening je elke maand gaat kosten, dan kun je eenvoudig berekenen hoeveel je aan het einde van de looptijd extra aan leenkosten betaald heeft. Je hoeft immers alleen maar het maandbedrag te vermenigvuldigen met de looptijd. Van de uitkomst trekt je vervolgens de leensom af om de extra leenkosten over te houden.

Goede voorbereiding kan veel leenkosten besparen

Het is absoluut aan te bevelen om, voordat je een lening af gaat sluiten te weten wat dit werkelijk zal gaan kosten. Je zult dan ook moeten weten wat het rentepercentage is dat een kredietverstrekker vraagt, maar ook van de bijkomende kosten moet je jezelf op de hoogte stellen om een goed kostenplaatje te kunnen maken. Vaak is het overigens lastig om dit alles uit te vinden. Je kunt weliswaar makkelijk vinden hoeveel geld je maximaal kunt lenen omdat vrijwel iedere kredietverstrekker wel een tool op zijn website heeft staan om dit bedrag te berekenen, maar informatie over de totale leenkosten zijn meestal wat minder makkelijk te achterhalen.

Wanneer je een beetje geluk hebt, zal een kredietverstrekker je een rekenmodule of een aantal voorbeeldberekeningen geven, al zullen deze in de regel erg beperkt zijn, zodat je meestal maar van één of twee leenvormen een berekening kunt maken. Daarnaast kun je (in bepaalde gevallen) zien hoeveel rente je zult gaan betalen, maar bijkomende kosten worden over het algemeen niet automatisch vermeld. Soms zul je het moeten doen met een lijstje met mogelijkheden voor de meest geschikte leningen waarbij de uiteindelijke leenkosten niet eens genoemd worden.

Opheldering vragen bij de kredietverstrekker

Pas op het ogenblik dat je persoonlijk contact opneemt met een medewerker, dan kun je meer details over de betreffende leningen en de bijbehorende kosten ontvangen. Zodra je dus wilt bepalen welke kredietverstrekker het meest voordelig is in je individuele situatie, dan moet je er rekening mee houden dat dit een aanzienlijke klus zal worden die je moet zien te klaren.

Op de eerste plaats zul je dus moeten achterhalen welk rentepercentage een kredietverstrekker vraagt voor een bepaalde lening. Bij voorkeur win je informatie in met betrekking tot:

 • verschillende leenbedragen,
 • meerdere looptijden,
 • verschillende rentepercentages.

Deze factoren zullen immers allemaal op hun eigen manier bepalend zijn voor de hoogte van het maandbedrag en de leenkosten die je uiteindelijk moet gaan betalen.

Bij het maken van een vergelijking van verschillende leenvormen en diverse kredietverstrekkers zal je meestal al snel duidelijk worden dat de kosten van een lening sterk kunnen variëren en dat de ene lening de andere niet is. In alle gevallen echter blijkt eveneens dat geld lenen (vrijwel) nooit goedkoop zal zijn. Van deze prijs van geld zul je je dan ook heel goed bewust van moeten zijn. De meest voordelige optie is dan ook nog steeds geld sparen totdat je een bepaald project uit eigen middelen kunt financieren. In dat geval hoef je immers geen rekening te houden met allerlei extra kosten die anders berekend zullen worden door de verstrekker van een lening.

Geld lenen wordt steeds gemakkelijker

Geld lenen kan op een heleboel verschillende manieren gebeuren en tegenwoordig lijkt het zelfs steeds eenvoudiger te worden om een lening aan te gaan. Er zijn zelfs mensen die zich niet eens goed bewust zijn waar ze mee bezig zijn als ze een lening afsluiten. Voor ze het goed en wel doorhebben, is er weer een lening aangevraagd bij een bank, via internet of zelfs bij de winkel op de hoek. Advertenties voor leningen kom je dan ook op de meest onverwachte plaatsen tegen en bovendien wordt je er regelmatig mee geconfronteerd als je een email of een sms stuurt.

Conclusie

Hoewel er voor het afsluiten van een lening vaak een heleboel gegevens worden gevraagd, nemen veel kredietverstrekkers het vaak minder nauw. Het is dan ook niet vreemd dat je soms geld leent zonder dat je het goed beseft, bijvoorbeeld op het ogenblik dat je rood staat op je zichtrekening of als je een aankoop doet op afbetaling. Maar ook het aangaan van een persoonlijke lening wordt steeds vaker erg snel afgesloten, zonder dus eerst goed na te denken over de financiële gevolgen die hieraan gekoppeld zijn.

Er zijn zelfs een heleboel kredietnemers die een persoonlijke lening af hebben gesloten, maar niet goed op de hoogte4 zijn van de uiteindelijke leenkosten. De maandelijkse kosten van deze lening zullen dit soort mensen overigens pas ontdekken op het moment dat de eerste factuur bij hen binnenkomt. Voor het aangaan van de persoonlijke lening hebben ze hier niet, of nauwelijks, aandacht aan geschonken (vaak omdat ze alleen gefocust waren op het financieren van het leendoel). Teleurstellingen achteraf en financiële problemen liggen dan ook zeker op de loer als je op deze manier een persoonlijke lening, of welke andere manier van geld lenen dan ook, gebruikt om uit je geldzorgen te komen.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20