Hoe zeker zijn we eigenlijk van het feit dat mens klimaatverandering veroorzaakt?

Het is nog steeds gebruikelijk om te zien dat politici, mediacommentatoren of gebruikers van sociale media twijfels zaaien over de rol van mensen bij het veroorzaken van klimaatverandering. Hoe zeker zijn we eigenlijk van het feit dat de mens de klimaatverandering veroorzaakt?

Waarom is dit belangrijk?

Wat gebeurde er met de 3 procent van de onderzoekers die de consensus van door de mens veroorzaakte klimaatverandering acht jaar geleden nog verwierpen? Ligt dat puur aan het groeiende gewicht van bewijs dat de afgelopen jaren is gepubliceerd? Plus, hoe meten we dat eigenlijk, dat cijfer dat zegt hoeveel wetenschappers de consensus onderschrijven?

Meer dan 99 procent van de klimaatwetenschappers onderschrijven anno 2021 het bewijs voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Dat is zelfs hoger dan de 97 procent gerapporteerd door een invloedrijk onderzoek uit 2013, dat een veel geciteerde statistiek is geworden door zowel ontkenners van klimaatverandering als degenen die het bewijs accepteren.

Voor alle duidelijkheid: de twee onderzoeken zijn direct vergelijkbaar. De nieuwe studie heeft de literatuur die sinds 2012 is gepubliceerd opnieuw onderzocht en is gebaseerd op dezelfde methoden als de studie van 2013, zij het met enkele belangrijke verfijningen. Beide studies doorzochten de Web of Science-database – een onafhankelijke wereldwijde opslagplaats van wetenschappelijke publicaties – met behulp van de trefwoorden “globale klimaatverandering” en “global warming”.

De studie uit 2013 onderzocht 11.944 artikelen over klimaatonderzoek en ontdekte dat bijna een derde van hen een standpunt uitsprak over de oorzaak van de opwarming van de aarde. Van deze 4.014 artikelen onderschreef 97 procent de consensuspositie dat mensen de oorzaak zijn, 1 procent was onzeker en 2 procent verwierp het expliciet.

Vooringenomen en fundamentele fysica genegeerd

In een review uit 2015 werden die klimaatsceptische papers onderzocht die in het voorgaande decennium werden gepubliceerd, en werd een reeks methodologische tekortkomingen en bronnen van vooringenomenheid geïdentificeerd. Een van de recensenten merkte op dat “elk van die analyses een fout bevatte – in hun veronderstellingen, methodologie of analyse – die, indien gecorrigeerd, hun resultaten in overeenstemming brachten met de wetenschappelijke consensus”.

Veel van die 38 papers hadden bijvoorbeeld resultaten selectief geselecteerd die hun conclusie ondersteunden, terwijl ze belangrijke context en andere gegevensbronnen negeerden die deze tegenspraken. Sommigen van de studies negeerden eenvoudig de fundamentele fysica.

Het onlangs gepubliceerde rapport van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) stelt: “het is ondubbelzinnig dat menselijke invloed de atmosfeer, de oceaan en het land heeft verwarmd”, en waarschuwt dat de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs van 1,5 en 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau deze eeuw zal worden overschreden zonder drastische emissiereducties.

De rol van vulkanen

Om tot deze conclusie te komen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen veranderingen veroorzaakt door menselijke activiteiten die de chemie van de atmosfeer veranderen, en klimaatvariabiliteit veroorzaakt door natuurlijke factoren. Deze natuurlijke variaties omvatten kleine veranderingen in de energie-output van de zon als gevolg van zonnevlekken en zonnevlammen, zeldzame vulkaanuitbarstingen en de effecten van El Niño-weerpatronen in de Stille Oceaan.

Als we deze natuurlijke variaties buiten beschouwing laten, was de oppervlaktetemperatuur van de aarde over het algemeen stabiel van ongeveer 2.000 tot 1.000 jaar geleden. Daarna koelde de planeet gedurende enkele eeuwen met ongeveer 0,3°C af, tot de komst van op fossiele brandstoffen gebaseerde industrialisatie in de 19e eeuw.

Een studie identificeerde 12 grote vulkaanuitbarstingen van het jaar 100 tot 1200, vergeleken met 17 uitbarstingen van 1200 tot 1900. Vandaar dat verhoogde vulkanische activiteit gedurende ruwweg de afgelopen 800 jaar werd geassocieerd met een algemene wereldwijde afkoeling vóór de industriële revolutie.

Ook meer bewijs dan ooit

De huidige snelheid van de opwarming van de aarde is ongekend in meer dan 2.000 jaar en de temperaturen overschrijden nu de warmste (meerdere eeuwen) periode in meer dan 100.000 jaar. De wereldwijde gemiddelde oppervlaktetemperatuur voor het decennium van 2011-20 was ongeveer 1,1°C hoger dan in 1850-1900. Elk van de afgelopen vier decennia is warmer geweest dan alle voorgaande decennia sinds 1850, toen betrouwbare weerwaarnemingen begonnen.

Onderzoekers kunnen menselijke en natuurlijke factoren wel degelijk scheiden. Dit omvat een proces dat “hindcasting” wordt genoemd, waarbij een klimaatmodel achteruit in de tijd wordt gedraaid om menselijke en natuurlijke factoren te simuleren, en vervolgens wordt vergeleken met de waargenomen gegevens om te zien welke combinatie van factoren de echte wereld het nauwkeurigst nabootst.

Als menselijke factoren uit de dataset worden verwijderd en alleen vulkanische en zonnefactoren worden opgenomen, dan zouden de wereldwijde gemiddelde oppervlaktetemperaturen sinds 1950 vergelijkbaar moeten zijn geweest met die van de voorgaande 100 jaar. Maar dat zijn ze natuurlijk niet. Het bewijs, en de wetenschappelijke consensus daarover, zijn dus beide duidelijker dan ooit.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20