Hoe Rousseau plots alleen stond: Magnette steekt op de cruciale momenten z’n nek niet uit

Conner Rousseau (Vooruit) en Egbert Lachaert (Open Vld)
Conner Rousseau (Vooruit) en Egbert Lachaert (Open Vld) – Isopix