Hoe kan je vermijden dingen te zeggen waar je later spijt van hebt?

Ruzies komen voor in de beste relaties. Ze worden pas een echt probleem het onmogelijk blijkt tijdens die confrontaties de emoties te controleren en verwijten worden uitgewisseld waarvan men later spijt heeft. De Oostenrijkse relatietherapeut Helen Rudinsky heeft echter een aantal nuttige tips om dit soort escalaties te vermijden.

Tip 1: Neem een time-out

Het is belangrijk te herkennen wanneer een discussie dreigt te escaleren. Op dergelijke ogenblikken is het aangewezen om even een pauze inlassen om de emoties tot rust te laten komen. Onder meer is het aangewezen om aan de partner bijvoorbeeld voor te stellen om over het dispuut na de maaltijd verder te praten.

Tip 2: Communiceer met respect

Wanneer men echt geen pauze wil of kan nemen, moet gepoogd worden het negatieve patroon in de discussie te doorbreken. Daarbij moet getoond worden dat men begrip heeft voor het standpunt te begrijpen door bijvoorbeeld te zeggen ‘Ik zie dat dit iets is dat je erg bezighoudt’ of ‘Ik begrijp waarom dit zo belangrijk is voor je’. 

Tip 3: Gebruik ‘ik’ niet ‘jij’

Men moet zich focussen op de eigen stelling en er mag niet geprobeerd worden om de partner constant met de vinger te wijzen door het over hem of haar te hebben. Zinnen moet daarom vooral in de ik-vorm worden begonnen en niet in de jij-vorm.

4. Probeer actief te luisteren

Emoties lopen vaak op omdat één persoon in de discussie het gevoel heeft niet gehoord te worden. Men kan zijn partner duidelijk maken dat men wel luistert door hem of haar te laten uitpraten en door vragen te stellen die aansluiten op de elementen die door de tegenpartij naar voor worden gebracht.  

5. Gebruik humor

Humor kan soms helpen om de opgebouwde spanning te doorbreken. Gebruik het echter niet als een ruzie al helemaal geëscaleerd is, want dan is het waarschijnlijk olie op het vuur.

6. Zeg nog iets en vertrek dan

Wanneer men het gevoel heeft dat momenteel niets zal helpen om tot een constructief gesprek te komen, dan kan men de discussie ook afsluiten door te laten verstaan dat men het niet okee vindt op die manier behandeld te worden en aan te geven even weg te gaan in de hoop dat er nadien wel over het probleem kan worden gesproken.

7. Ga weg

Als men echt niets kan zeggen zonder de discussie terug te laten ontploffen, is het waarschijnlijk best om gewoon te zwijgen en even weg te gaan. Men kan dan later opnieuw proberen rustig over te dispuut te praten.

Bonustip: de L.O.S.T-techniek

Een goede manier om de bovenstaande tips in het achterhoofd te houden, ook tijdens een emotionele discussie, is de zogenaamde L.O.S.T.-techniek. Dat Engelse vierletterwoord moet helpen om zich te herinneren dat men altijd de volgende stappen kan nemen om een ruzie te vermijden:

Luisteren: Luister naar de partner en let echt op wat hij of zij nu juist zegt.

Oordelen: Probeer de situatie te beoordelen en uit te maken of dit echt een goed moment is om een conflict op te lossen of beter wordt gewacht op een meer geschikt moment.

Stoppen: Als de ruzie dreigt te escaleren zet men de discussie beter even stop door een time-out af te spreken.

Tijd om weg te gaan: Als het echt helemaal uit de hand dreigt te lopen is het enige wat men kan doen om erger te voorkomen, even weg te gaan zonder nog iets te zeggen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20