Hoe integreert AG de klimaatproblematiek in zijn beleggingsstrategie?

Om de volgende generaties een duurzame toekomst te kunnen bieden, moet elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid opnemen. Bernadette Migisha, verantwoordelijke SRI (Duurzaam en Verantwoord beleggen) bij AG, bespreekt de internationale initiatieven en het belang dat AG als investeerder bij elke beleggingsbeslissing hecht aan de impact op klimaat en planeet.

Wat zijn de ambities van de Europese Green Deal en de COP26?

Met zijn Green Deal heeft Europa zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. De Europese klimaatwet en het Glasgow Climate Pact die in 2021 werden aangenomen, moeten ervoor zorgen dat landen ambitieuze plannen uitvoeren om de CO2-uitstoot te verminderen. Alle sectoren en bedrijven zijn daarbij betrokken, ook AG.

Hoe gaat AG de klimaatuitdagingen aan?

Als grote institutionele belegger op lange termijn kan AG, samen met moedermaatschappij Ageas, een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze klimaatdoelstellingen.  Op dat vlak hebben we al tal van initiatieven genomen. Zo hebben we voor het beheer van onze activa, al enkele jaren geleden een algemeen kader voor duurzaam en verantwoord beleggen ingevoerd. 

Wat houdt dat kader in?

AG heeft gekozen voor een beleggingsstrategie die inzake klimaat gebaseerd is op 3 krachtlijnen:

  • Uitsluiten van de meest vervuilende bedrijven
  • Investeren in infrastructuurprojecten voor hernieuwbare energie
  • Ondersteunen van bedrijven die strategieën toepassen om duurzame groei te bevorderen.

Uitsluiten van de meest vervuilende bedrijven

Een eerste pijler van het algemeen kader bestaat erin dat ze in hun beleggingsportefeuilles de meest vervuilende activiteiten uitsluiten. Sinds 2019 belegt AG bijvoorbeeld niet meer in ondernemingen waarvan meer dan 25% van de inkomsten afkomstig is van activiteiten die verband houden met steenkool, of het nu gaat om ontginning of om elektriciteitsopwekking. In oktober 2021 hebben ze beslist om die uitsluitingsregels nog te verstrengen en de drempel voor inkomsten uit dit soort activiteiten op 10% te leggen. Daarnaast sluit AG ook onconventionele energiewinning uit, wat we trouwens vroeger al deden voor ons gamma van duurzame fondsen.  Voortaan geldt deze regel voor al onze investeringsportefeuilles en dus ook voor al onze spaar- en beleggingsproducten.​

Investeren in hernieuwbare energie

Sinds 2012 investeert AG actief in infrastructuurprojecten in verschillende sectoren, zoals energie, vervoer, duurzame mobiliteit en digitalisering. Vandaag hebben we in dit type projecten al meer dan 3 miljard euro belegd, verdeeld over ongeveer 50 verschillende projecten en een tiental fondsen. 

Via duurzame infrastructuurfondsen beleggen ze ook in hernieuwbare energie, zowel in België als elders in Europa. 

Ondersteunen van bedrijven in een overgangsfase

AG gaat verder dan het bannen van sterk vervuilende activiteiten en het beleggen in infrastructuur en bedrijven die nu al meer duurzame oplossingen en producten bieden. Tussen deze twee uitersten bevinden zich immers veel bedrijven in een overgangsfase. Dit zijn bedrijven die in hun activiteiten duidelijk kiezen voor een meer duurzame en koolstofarme groei. Ook deze ondernemingen dragen bij tot een positieve dynamiek. Om die dynamiek te ondersteunen, blijven ze in deze ondernemingen beleggen. 

Ten slotte maakt AG ook gebruik van de invloed die ze als aandeelhouder op ondernemingen kunnen uitoefenen. Dit kunnen ze doen door klimaatgericht te stemmen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders en door een directe en indirecte dialoog met bedrijfsleiders.  

Lees meer over hoe AG focust op duurzaamheid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20