Hoe de pandemie de arbeidsmarkt in China blijvend heeft veranderd

China was het eerste land dat werd getroffen door COVID-19. Het nam ongekende lockdownmaatregelen die hebben geleid tot een historische daling van de economische groei in 2020. Maar in 2021 is het land hersteld en zal de economische groei naar verwachting 8,5 procent bedragen tegen het einde van het jaar. Toch heeft de pandemie wellicht geleid tot blijvende veranderingen op de arbeidsmarkt in China.

Waarom is dit belangrijk?

De pandemie heeft bevestigd wat een algemene vertraging al enkele jaren aangaf: China bevindt zich aan het einde van een cyclus en moet nieuwe drijfveren voor zijn groei vinden.

Migranten uit het Chinese platteland waren de belangrijkste pionnen van de opmerkelijke groei van China in de afgelopen drie decennia, goed voor een derde van de meer dan 800 miljoen werknemers. Voor het eerst sinds 2008 is hun aandeel echter gedaald in de arbeidsmarkt. De meeste plattelandsmigranten zijn ondertussen teruggekeerd naar de steden toen bedrijven begonnen te herstellen. Maar anderen, van wie velen naar hun geboorteplaats trokken tijdens de pandemie om het nieuwe maanjaar te vieren, keerden nooit terug naar de stad.

Eind juli 2020 waren er zo meer dan 13 miljoen. Naast degenen die opnieuw zijn beginnen boeren of door plaatselijke bedrijven werden aangenomen, begon bijvoorbeeld 5 procent van hen lokale producten te maken en die rechtstreeks via het internet te verkopen.

De pandemie heeft dus een bres geslagen in het Chinese moderniseringsmodel dat was gebaseerd op de mobilisatie van goedkope en gemakkelijk te exploiteren plattelandsarbeiders in dorpen en steden van de afgelopen drie decennia.

Vrouwen zijn de grote verliezers

In China is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt nog verslechterd door de pandemie. Nog, want er was daarvoor al een gestage daling van hun arbeidsparticipatie, van 80 procent in de jaren tachtig tot 60 procent in 2019. In steden is opnieuw een beroep gedaan op familieleden om voor kinderen en ouderen te zorgen – een taak die normaal gesproken wordt toevertrouwd aan migrantenvrouwen. Maar velen van hen zijn dus teruggekeerd naar het platteland.

Voor vrouwen uit de hogere klasse leidt het verlaten van de arbeidsmarkt tot financiële afhankelijkheid van hun echtgenoten, die meestal een salaris verdienen dat voldoende is om de levensstandaard van het huishouden te handhaven. Voor vrouwen uit de arbeidersklasse heeft de pandemie echter alleen maar de precaire situatie versterkt waarin ze zich al bevonden.

En er zijn niet alleen financiële kopzorgen. Terwijl sommige moeders het best leuk vonden om de familiebanden weer aan te kunnen halen als gevolg van de lockdown, hebben veel anderen melding gemaakt van verhoogde niveaus van angst en een buitensporige fysieke en mentale belasting.

Het wordt steeds moeilijker voor afgestudeerden

De pandemie heeft het voor jonge afgestudeerden des te moeilijker gemaakt om in 2021 werk te vinden, aangezien grote aantallen van het vorige cohort nog steeds geen werk hebben. Het aantal jonge afgestudeerden op de arbeidsmarkt zal naar verwachting in 2021 een ongekende piek van 9,09 miljoen bereiken – een stijging van 350.000 ten opzichte van 2020.

Velen van hen bereiden zich voor om verder te studeren of toelatingsexamens te doen voor de ambtenarij in een poging hun intrede op zo’n vijandige markt te vertragen. Een onderzoek in de provincie Hunan schatte dat 37,5 procent van de jonge afgestudeerden van plan was om een ​​eigen bedrijf op te zetten, een stap die door de autoriteiten werd aangemoedigd, 20,8 procent wil verder te studeren en 10,5 procent wil meedoen aan examens voor de ambtenarij.

De concurrentie voor eerste banen is des te heviger. Studenten die vertrokken waren om in het buitenland te studeren en te werken zijn medio 2020 massaal teruggekeerd. COVID-19 nam toe in Noord-Amerika en Europa, maar China had het virus toen effectief al ingeperkt.

We kunnen er ook van uitgaan dat de geopolitieke context de stroom Chinese studenten die in de toekomst naar het buitenland reizen zal afremmen. Ook internationale spanningen ertoe kunnen leiden dat welgestelde gezinnen besluiten om hun kinderen niet naar Australië, de Verenigde Staten of Europa te sturen. Naarmate China machtiger wordt op het internationale toneel, zal dit proces op de lange termijn waarschijnlijk leiden tot de terugkeer van zijn economie en samenleving naar zijn eigen grondgebied.

Lees ook:

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20