Het verschil voor de economie tussen een oorlog en de Covid-19 pandemie

Emmanuel Macron en Donald Trump hadden het al meermaals over ‘de oorlog tegen Covid-19’. Ook de Nederlandse premier Rutte stelde recent nog leiding te geven aan een ‘oorlogskabinet’, om ‘de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’ het hoofd te bieden. In de media lazen we over de zorgverleners ‘in de frontlinie’. De vergelijking tussen een oorlog en de pandemie is vaak gemaakt. Maar kan er ook een vergelijking worden gemaakt tussen de economische gevolgen van een echte oorlog en de economische gevolgen van een globale pandemie?

De Franse zakenbank Natixis publiceert in dat verband een reeks grafieken die een en ander in perspectief zetten.

1944 – 1948: de na-oorlogse periode

‘Na een oorlog, wordt het kapitaal dat tijdens de oorlog werd vernietigd opnieuw opgebouwd, omdat dit kapitaal (woningen, infrastructuur, fabrieken, etc,) nodig is. Dat leidt tot een hoge mate van investeringen (grijze lijn) en een constante economische groei (paarse lijn), zoals blijkt uit onderstaande grafiek die de reële investeringen in de Britse economie weergeeft in de na-oorlogse periode (1944 – 1948).

De post-Covid-19 periode

Na de Covidcrisis zal daarentegen kapitaal worden verloren in economische sectoren die zich permanent in moeilijkheden zullen bevinden. De luchtvaartindustrie is daarvan het beste voorbeeld. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben afscheid genomen van delen van hun vloot, nu het aantal passagiers wereldwijd zo goed als is gedecimeerd. Omdat die vliegtuigen overbodig zijn geworden, moeten ze niet worden vervangen.

De energietransitie

Dat heeft ook gevolgen gehad voor het toerisme, de energie- en transportsector. Ook daar is bestaand kapitaal dus overbodig geworden en moet het evenmin worden vervangen. Dat verschillende overheden van de coronacrisis gebruik willen maken om hun energietransitie te versnellen – weg van fossiele brandstoffen – draagt ook bij aan de opstapeling van overbodig kapitaal. 

In andere sectoren is wel een stijging van de investeringen merkbaar. Denk aan ICT, veiligheid, online retail, farma en zorg, de winnaars van de coronacrisis. Maar het is allesbehalve zeker dat die investeringen zullen compenseren voor het verlies aan investeringen in andere sectoren. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek die de productie van kapitaalgoederen in de OESO weergeeft.

Oorlogen vs. Covid-19

De wereld wordt dus geconfronteerd met een configuratie die zeer verschillend is van wat na een echte oorlog wordt waargenomen. Oorlogen vernietigen nuttig kapitaal, dat moet worden heropgebouwd, wat investeringen en economische groei genereert.

De Covidcrisis vernietigt kapitaal, dat zo overbodig wordt in sectoren die permanent door de crisis worden getroffen. Dat kapitaal moet niet worden vervangen, waardoor de economische groei zwak blijft omdat onvoldoende wordt geïnvesteerd in de heropbouw van dat kapitaal. 

Conclusie: De economische gevolgen van ‘de oorlog tegen Covid’ zijn dus onvergelijkbaar met de economische gevolgen van een echte oorlog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20