Het nieuwe uitsterven is verontrustend aan het versnellen

Volgens een nieuwe studie zullen de komende twee decennia waarschijnlijk vijfhonderd soorten uitsterven

We bevinden ons midden in een massale uitsterving, waarschuwen steeds meer wetenschappers – en die is deze keer niet gedreven door een catastrofale natuurlijke gebeurtenis, maar door het gedrag van de mens. Het onnatuurlijke verlies aan biodiversiteit versnelt en als het voortduurt, verliest de planeet enorme ecosystemen en de noodzakelijke voorzieningen die ze verstrekken.

Het uitstervingspercentage onder terrestrische gewervelde soorten is aanzienlijk hoger dan eerdere schattingen, en het kritieke venster voor het voorkomen van massale verliezen zal veel eerder sluiten dan voorheen werd aangenomen: dat zal al over 10 tot 15 jaar gebeuren. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

Elk jaar evenveel als normaal in een eeuw

De huidige snelheid van uitsterven, is veel groter dan die van nature zou plaatsvinden. Wetenschappers kennen 543 soorten die de afgelopen 100 jaar verloren zijn gegaan, een aantal dat we normaal over een periode van 10.000 jaar zouden verliezen. Of: in de afgelopen eeuw verloren we elk jaar hetzelfde aantal soorten dat normaal gesproken in 100 jaar verloren gaat.

Het verlies van sommige soorten zal een domino-effect veroorzaken dat anderen in een neerwaartse spiraal stuurt en uiteindelijk hele ecosystemen bedreigt

Als er niets verandert, zullen naar verwachting alleen al in de komende twee decennia ongeveer 500 terrestrische gewervelde soorten uitsterven, wat leidt tot een totaal verlies dat gelijk zou zijn aan de verliezen die van nature in meer dan 16.000 jaar zouden voorvallen.

Om te bepalen hoeveel soorten met uitsterven worden bedreigd, wendden dr. Gerardo Ceballos en co-auteurs Paul Ehrlich, een natuurbeschermingsbioloog aan de Stanford University, en Peter Raven, een milieudeskundige aan de Missouri Botanical Garden, zich tot populatiegegevens voor 29.400 gewervelde terrestrische soorten.

Borneodwergolifant
Bedreigde borneodwergolifanten in Maleisië.

Domino-effect

Van die soorten worden 515 – of 1,7 procent – ernstig bedreigd. Dat betekent dat er minder dan 1.000 individuen van overblijven. Ongeveer de helft van deze soorten bestaat zelfs uit een populatie van minder dan 250.

De onderzoekers onderzochten ook soorten met populaties tussen 1.000 en 5.000. Toen de wetenschappers die 388 soorten aan hun oorspronkelijke analyse toevoegden, ontdekten ze een geografische overlap van 84 procent – grotendeels in de tropen. Het verlies van sommige soorten zal dus waarschijnlijk een domino-effect veroorzaken dat anderen in een neerwaartse spiraal stuurt en uiteindelijk hele ecosystemen bedreigt. Natuurbeschermers zouden daarom alle soorten met een populatie onder de 5.000 individuen moeten beschouwen als met uitsterven bedreigd.

Het verlies van honingbijen in de Verenigde Staten zou een economische klap van meer dan 15 miljard euro opleveren

De nieuwe studie benadrukt ook het belang van de bescherming van verschillende dierenpopulaties, niet alleen een soort zelf. Op basis van een analyse van de huidige en historische reeksen van ernstig bedreigde soorten, berekenden de onderzoekers dat er sinds 1900 meer dan 237.000 van die populaties zijn verdwenen.

Zwaar onderschat

In een eerdere studie ontdekten dr. Ceballos en dr. Ehrlich al dat 32 procent van de 27.600 populaties van gewervelde soorten over de hele wereld afneemt. Als populaties uit geografische gebieden verdwijnen, verdwijnt ook de functie van de soort daar. Het verlies van honingbijen in de Verenigde Staten zou bijvoorbeeld een economische klap van meer dan 15 miljard euro opleveren, zelfs als de soort zelf nog steeds elders in de wereld zou overleven.

Zwarte neushoorns in Tanzania
De ernstig bedreigde zwarte neushoorn, in Tanzania.

De auteurs van de studie benadrukken dat hun bevindingen vrijwel zeker een grove onderschatting zijn van de ware omvang van het uitstervingsprobleem. Bij hun analyse werd geen rekening gehouden met planten of ongewervelde soorten en alle beesten die in water en de oceanen leven. En ze omvatte slechts ongeveer 5 procent van de gewervelde landdieren waarvoor wetenschappers populatiegegevens hebben.

Dr. Ceballos en zijn collega’s waarschuwen in hun studie ook voor een reeks opeenvolgende gevolgen van de extinctie – waaronder vaker voorkomende nieuwe ziekten en pandemieën. Plus, met voldoende verlies van soorten zullen ecosystemen uiteindelijk falen, waardoor economieën en regeringen worden gestabiliseerd en hongersnood en vluchtelingencrises ontstaan. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20