Het nieuwe mantra van de bedrijfswereld: neem zo weinig mogelijk mensen in dienst

Nog nooit hebben bedrijven zoveel moeite gedaan om het eigen personeelsbestand te beperken. De golf van outsourcing is een algemeen fenomeen geworden. In bijna alle economische sectoren blijkt inmiddels een opmerkelijke voorkeur voor de inschakeling van freelancers en onderaannemers. Dat zegt Lauren Weber, specialist human resources bij de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Er zijn talloze voorbeelden voor het fenomeen van de outsourcing. “De magazijnen van de Amerikaanse supermarktketen Walmart werken met ingehuurd personeel van de logistieke groep Schneider National. Dat bedrijf doet echter zelf hoofdzakelijk beroep op uitzendbureaus,” zegt Lauren Weber. “Pfizer werkte bij zijn onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen het voorbije jaar eveneens massaal samen met onderaannemers.”

“Luchtvaartmaatschappij Virgin besteedt de afhandeling van de bagage, het onderhoud, de reserveringen en de catering uit aan externe partners. Zelfs Alphabet, dat een grote populariteit als werkgever geniet, heeft evenveel freelancers en onderaannemers als vaste medewerkers.”

Laatste oplossing

Zakenbankier Steven Berkenfeld, een specialist in bedrijfsstrategieën, bevestigt tegen de krant dat bedrijven steeds vaker de inzet van freelancers bestuderen. “Een vaste aanwerving is voor velen slechts de laatste oplossing,” erkent hij.

Uit ramingen blijkt dat tussen 3 procent en 14 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking – ongeveer 20 miljoen mensen – de status van freelancer of onderaannemer heeft. “Ook wanneer een strikte definitie van uitbesteding wordt gehanteerd, bleek dat freelancers midden dit decennium 2 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking vertegenwoordigden,” zegt Weber. “Tien jaar voordien was dat amper 0,6 procent.”

“Bij grote bedrijven kan dat cijfer gemakkelijk tot 20 procent oplopen,” aldus Weber. “In sommige gevallen is er zelfs sprake van 50 procent arbeidskrachten in onderaanneming. Bij de farmasector en de producenten van olie en gas zullen freelancers vaak twee keer zoveel arbeidsplaatsen innemen dan de eigen medewerkers.”

“Deze evolutie leidt tot een radicale verandering van de relatie tussen de bedrijven en de werknemers,” benadrukt Lauren Weber. “Met outsourcing worden de bedrijven flexibeler. Ze kunnen hun personeelsbestand en de bijhorende loonkosten sterk verminderen. Tegelijkertijd betekent de uitbesteding van taken een verslechtering van de werkzekerheid van de arbeidsbevolking.”

“Er is ook sprake van verlaagde promotiekansen. De werknemers en hun managers behoren immers tot verschillende ondernemingen. Positieve evaluaties over de kwaliteit van de medewerker stromen dan ook minder gemakkelijk door naar zijn wettelijke werkgever. Outsourcing heeft dan ook een negatieve impact op het loonniveau.”

Alleen bestuur

Volgens sommige economen bevordert outsourcing de inkomensongelijkheid tussen professionals die dezelfde taken uitvoeren. “Bovendien moet mogelijk het ergste nog komen,” waarschuwt Weber. “Een studie van consulent Accenture stelde vorig jaar dat een aantal grote bedrijven in de toekomst mogelijk zal beslissen om grotendeels zonder eigen personeel te werken.”

Slechts een beperkt aantal sleutelfuncties zou daarbij nog door eigen mensen worden ingevuld. Accenture voorspelde daarbij dat over tien jaar een aantal grote bedrijven buiten zijn bestuurskamer geen enkele eigen medewerker meer zal hebben.

Accenture is zelf gespecialiseerd in activiteiten die kunnen worden uitbesteed. “De kernactiviteiten van een onderneming zijn meestal veel beperkter in omvang dan hun chief executives veronderstellen,” aldus de consulent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20