Herstel van milieu- en klimaatregels die door Trump zijn teruggedraaid gaat jaren duren

President Biden heeft opdracht gegeven tot herziening van meer dan 100 regels en voorschriften voor lucht-, water- en grondvervuiling, bedreigde diersoorten en klimaatverandering die door zijn voorganger, Donald Trump, werden verzwakt of teruggedraaid. Maar juridische experts waarschuwen dat het twee tot drie jaar kan duren – en in sommige gevallen het grootste deel van de ambtstermijn van Biden – om veel van de oude regels weer in werking te stellen.

‘Mensen moeten hun verwachtingen temperen over wat snel kan worden gedaan’, liet Kevin Minoli, die als advocaat werkte bij de Environmental Protection Agency (EPA) in de regeringen van Clinton, Bush, Obama en Trump, alvast weten. ‘Het is heel goed mogelijk dat sommige van de Trump-regels nog jarenlang van kracht zullen zijn.’

Biden heeft een scala aan juridische instrumenten om de milieuonvriendelijke maatregelen die door de regering-Trump werden ontmanteld te herstellen. Biden heeft dat toevertrouwd aan onder meer Gina McCarthy, die de EPA, de Amerikaanse milieubeschermingsdienst, leidde in de regering-Obama. Maar slechts in een beperkt aantal gevallen zal Biden onmiddellijk gebruik kunnen maken van zijn uitvoerende macht, bijvoorbeeld om individuele infrastructuurprojecten voor fossiele brandstoffen te annuleren of om federale bescherming op verschillende gebieden van land en water te herstellen.

Keystone XL

Hij deed dat op de eerste dag toen hij de bouwvergunning voor de Keystone XL-pijpleiding introk, die olie uit Canadese oliezanden door het Amerikaanse middenwesten zou hebben vervoerd. Het Witte Huis kondigde donderdag ook aan dat elke nieuwe lease van boorrechten op openbare gronden de persoonlijke goedkeuring moet hebben van de hoogste functionarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken – ofwel de secretaris ofwel een assistent-secretaris.

Van Biden wordt ook verwacht dat hij in de eerste maanden van zijn ambtstermijn de federale bescherming herstelt rond ten minste twee nationale monumenten in Utah, Bears Ears en Grand Staircase-Escalante. In 2017 stelde Trump bijna twee miljoen hectare rond die monumenten open voor mijnbouw, houtkap en boringen naar fossiele brandstoffen – in een coup die destijds de grootste terugdraaiing van federale landbescherming in de geschiedenis van de VS was.

Arch Canyon in Bears Ears National Monument in Utah
Arch Canyon in Bears Ears National Monument in Utah (Isopix)

Boren in Alaska

De regering-Biden zou ook snel kunnen optreden om de ambities van Trump om in natuurreservaten in Alaska te gaan boren naar olie en gas te blokkeren. In de laatste dagen van de regering Trump veilde het departement Binnenlandse Zaken nog leases voor olie- en gasboringen in de Arctic National Wildlife Refuge. De administratie van Biden kan die leases vrij snel opzeggen, hoewel het zeer waarschijnlijk is dat ze de bedrijven die de leases hebben gekocht, zal moeten compenseren.

Ook via het Congres zouden de Democraten mogelijk hun flinterdunne meerderheden in het Huis en de Senaat kunnen gebruiken om enkele van de last-minute terugdraaiingen van de regering van Trump in te trekken. Volgens de Congressional Review Act kan elke verordening die binnen 60 wetgevende dagen na het einde van een presidentiële ambtstermijn is afgerond, met een simpele stemming in het Congres worden vernietigd. In de vroege dagen van de regering-Trump gebruikten de Republikeinen die wet om zestien regels uit het Obama-tijdperk snel uit te wissen.

Averechts effect

Maar juridische experts hebben de Democraten gewaarschuwd dat het gebruik van die wet om milieubeleid ongedaan te maken, averechts kan werken: zodra het Congres deze heeft gebruikt om een ​​verordening teniet te doen, is het de regering wettelijk uitgesloten om een ​​in wezen vergelijkbare regel uit te vaardigen. Die wending zou de regering-Biden ervan weerhouden een zwakke regel uit het Trump-tijdperk te vervangen door een soortgelijke maar strengere regel.

Dan zijn er de rollbacks op langere termijn. Het kan twee jaar of langer duren voordat de regering de klimaatveranderingsregels uit het Obama-tijdperk heeft hersteld die teruggedraaid werden door de regering-Trump. Die regels waren ontworpen om de uitstoot in belangrijke sectoren van de economie te verminderen. Het zou ook zo lang kunnen duren om de regels voor industriële emissies van giftige verontreinigende stoffen zoals kwik te herstellen, evenals de regels die wetlands en waterwegen moeten beschermen.

Juridische procedure moet nu eenmaal gevolgd worden

Het terugdraaien bij de overgrote meerderheid van het milieubeleid van Obama, gebeurde door het invoeren van nieuwe voorschriften. In sommige gevallen duurde dat twee tot drie jaar. Dat zal allemaal opnieuw moeten worden vervangen door nieuwe regelgeving. Er is een juridische procedure die daarvoor moet worden gevolgd. En die vergt dus tijd.

Het terugdraaien van de uitgebreidere voorschriften van de federale overheid inzake lucht-, water- en klimaatverontreiniging te herstellen, zal nog langer duren. Een belangrijke reden: toen de regering-Trump die regels terugdraaide, hebben ze die bijna nooit helemaal geëlimineerd. In plaats daarvan hebben ze de strikte federale milieuvoorschriften vervangen door nieuwe, zwakkere milieuvoorschriften. De regering-Biden zal op haar beurt proberen om die zwakke regels legaal ongedaan te maken en ze te vervangen door milieucontroles die nog strenger zijn dan die van de regering-Obama.

John Kerry
John Kerry (Isopix)

John Kerry, de nieuwe klimaatgezant van het Witte Huis, riep de grote economieën op om steenkool vijf keer sneller uit te faseren, om hernieuwbare energie zes keer sneller op te voeren en over te schakelen naar voertuigen op elektriciteit 22 keer sneller te laten verlopen. Dat alles zou een agressief binnenlands klimaatbeleid vereisen, maar alleen al het ongedaan maken van het Trump-beleid op die vlakken zal dus twee jaar of langer duren.

Voorbeeld: minder vervuilend auto’s

Neem de wet die Obama invoerde om autofabrikanten te dwingen om het brandstofverbruik van personenauto’s snel te verlagen. Om die terug te draaien naar de wensen van Trump, moest het Amerikaanse milieuagentschap een lange juridische weg volgen, formeel een voorstel publiceren om de regel te wijzigen, juridische, economische en wetenschappelijke rechtvaardigingen voor de regel opstellen en complexe technische analyses uitvoeren van de effecten van de nieuwe regel op de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en consumentengedrag. Hoewel de regering-Trump begon met het terugdraaien van de Obama-autovervuilingsregel binnen de eerste dagen na haar aantreden, duurde het tot de lente van 2020 voor ze daar in slaagde. Hetzelfde tijdschema kan Biden te wachten staan wanneer hij probeert de regels te herstellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20