Google heeft ‘supercomputer’ die weet waar een foto is genomen

De applicatie Google PlaNet maakt het mogelijk om bij foto’s ook de locatie van de fotografie te achterhalen, zelfs zonder dat de beelden relevante geografische informatie bieden of bijkomende gegevens met geotags ter beschikking zijn gesteld. Dat zegt Tobias Weyand, bij Google verantwoordelijk voor het project PlaNet.

“Wanneer men een foto van de Eiffeltoren toont, zal iedereen weten dat het beeld in Parijs werd genomen,” benadrukt Tobias Weyand. “Dat wordt echter veel moeilijk wanneer geen enkele specifieke locatie kan worden geïdentificeerd.” De mens heeft geleerd om aan de hand van allerlei hulpmiddelen – zoals vegetatie of architectuur – toch een locatie te bepalen. Dankzij intelligente technologie kunnen ook machines dergelijke opdrachten tot een goed einde brengen.”

Lokale karakteristieken

De nieuwe toepassing van Weyand is gebaseerd op een gigantische fotobank die per locatie is ingedeeld. Indien PlaNet met een nieuw beeld wordt geconfronteerd, gaat de applicatie in de fotobank op zoek naar gelijkenissen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar landschappelijke elementen, maar ook op andere mogelijke unieke karakteristieken, zoals de soorten honden of voeding die in bepaalde regio’s frequent kunnen worden teruggevonden. Tests met een fotoverzameling van 2,3 miljoen beelden uit Flickr toonde aan dat PlaNet in staat was 3,6 procent van de foto’s in de correcte straat te plaatsen, terwijl bij 10,1 procent de juiste stad werd geïdentificeerd. Bovendien werd vastgesteld dat 28,4 procent van de foto’s in het juiste land van herkomst werden geplaatst. Op continentaal niveau wordt een succesniveau van 48 procent gemeld. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20