Google en Facebook hebben de media geruïneerd. Nu wil ook Apple zijn deel

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple wil een eigen nieuwsabonnement op de markt brengen. Bij de grote uitgevers heerst echter vooral argwaan tegenover de voorwaarden die Apple aan de samenwerking zou willen koppelen. Onder meer vrezen de uitgevers dat Apple een overdreven aandeel van de opbrengsten zal opeisen. Tegelijkertijd wijst men er op dat de uitgevers tevens hun gebruikersdata dreigen kwijt te raken. Op die manier zou de collaboratie de media weinig baten bijbrengen.

Het nieuwe nieuwsplatform van Apple zou aan zijn gebruiker tegen een vergoeding van 10 dollar per maand toegang bieden tot de content van een aantal uitgevers.

Verdeling

Apple zou ongeveer de helft van de inkomsten uit de abonnementen opeisen. Het saldo zou onder de participerende uitgevers worden verdeeld. Die verdeling zou gebeuren volgens de populariteit van de artikels.

Het nieuwe voorstel herinnert vele uitgevers echter aan het platform Newsstand dat Apple eerder had gelanceerd. Ook daarmee had Apple geprobeerd abonnementen te verkopen voor mediaberichten, die de gebruiker op de iPad en andere apparaten van het bedrijf zou kunnen raadplegen.

Vele uitgevers vrezen dat het initiatief van Apple hun inkomsten verder zal ondermijnen. De sector kreeg al te maken met een massale verschuiving van reclamebudgetten naar online concurrenten zoals Google en Facebook. “Nu blijkt dat ook Apple een deel van die taart wil opeisen,” aldus de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal.”

Apple ziet de nieuwsabonnementen en andere content als een manier om zijn omzet verder te laten groeien. Die inkomsten zouden een compensatie moeten bieden voor de dalende verkoop van de iPhones van de onderneming.

Uitgevers zijn wel geïnteresseerd in projecten die nieuwe inkomsten kunnen genereren. Men is echter niet enthousiast om een technologiebedrijf toegang tot de markt te bieden. Het is ook de vraag of de samenwerking de uitgevers veel baten zal opbrengen.

Data

De New York Times rekent ongeveer 15 dollar per maand voor een digitaal abonnement. Bij de Wall Street Journal is er sprake van bijna 40 dollar. Waarnemers achten het onwaarschijnlijk dat het nieuwsplatform van Apple de uitgevers hogere inkomsten zal opleveren. Bovendien zouden ze de controle over de consumentendata moeten prijsgeven. Dat zou belangrijke commerciële opportuniteiten kunnen blokkeren.

Een aantal waarnemers zeggen dat Apple een overdreven aandeel van de opbrengsten opeist. Anderen voeren aan dat het bedrijf met dat hoge aandeel wellicht de nodige ruimte voor onderhandelingen wil creëren. Maar zelfs met een betere verdeling dreigen de uitgevers volgens velen nog altijd de verliezende partij te zullen zijn.

“Het nieuwsplatform van Apple zal de uitgevers wellicht minder geld opbrengen dan de eigen abonnementen,” zeggen de waarnemers. “Bovendien zouden ze het rechtstreekse contact met de consument aan Apple moeten afstaan. Tevens zouden de uitgevers hun ontwerp aan de stijl van Apple moeten aanpassen. Daardoor zullen ze er moeilijker in lukken om op te vallen.”

“De nieuwssector heeft het gevoel dit probleem eerder al eens meegemaakt te hebben met Facebook,” betogen de waarnemers. “Die samenwerking pretendeerde de uitgevers toegang tot een bredere groep consumenten. In ruil eiste Facebook een deel van de inkomsten en het bezit van de klantgegevens. Uiteindelijk bleven de uitgevers echter helemaal met lege handen achter.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20