Goed voorbeeld van teamwerk die je tijdens een sollicitatiegesprek kunt aanhalen

Een typische vraag tijdens een sollicitatiegesprek heeft betrekking op het kunnen werken in teamverband. Voor een werkgever is het immers van groot belang om te weten of een nieuwe medewerker wel in staat is om met andere mensen samen aan een project te werken. Je kunt dan ook maar beter jezelf voorbereiden op de vraag “Kun je een paar voorbeelden geven van teamwork.” Als je uit wordt genodigd voor een persoonlijk sollicitatiegesprek. Werkgevers willen het liefst mensen in dienst nemen die zich als een teamspeler kunnen gedragen op de werkvloer, dus het best houd je hier rekening mee tijdens de beantwoording van deze vraag en geef je je gesprekspartner de indruk dat je in staat bent om goed samen te werken met collega’s en onderstreept deze stelling met een aantal voorbeelden uit je werkverleden.

De beste manieren voor het beantwoorden van deze vraag

Er zal in de regel niet veel werk worden gedaan door slechts één persoon. In het gros van de gevallen zal immers iedereen een aparte rol vervullen bij het werken aan een bepaald project binnen een bedrijf. In de praktijk wil dit dan ook vaak zeggen dat verschillende medewerkers in staat dienen te zijn om samen plannen te maken, projecten gezamenlijk uit te voeren, problemen op te lossen en over de te volgende stappen onderling goed te communiceren. Kortom: ze moeten over het algemeen prima in staat zijn om samen te werken met anderen om een bepaalde klus op een correcte manier te klaren.

Bereid je voor op deze vraag tijdens het sollicitatiegesprek, en uiteraard een aantal andere vragen die betrekking kunnen hebben op teamwerk, door terug te denken aan perioden waarin je gewerkt hebt als onderdeel van een team. De beste antwoorden zullen onderbouwd worden door middel van een aantal specifieke voorbeelden. Op het ogenblik dat dit je eerste baan is, dan kun je uiteraard voorbeelden geven van projecten op school, vrijwilligerswerk of buitenschoolse activiteiten waarbij je succesvol samen hebt gewerkt met anderen.

Tijdens een sollicitatiegesprek wil je natuurlijk antwoorden geven die ook werkelijk enige inhoud hebben: je wilt per slot van rekening laten zien aan je gesprekspartner dat je de nodige kennis en ervaring hebt ten aanzien van het werken in teamverband en welke doelen het team waarin je werkte nastreefde. In je antwoord kun je dan ook aantal mensen noemen waarmee je in het team zat, je specifieke rol binnen dit geheel noemen en meer van dit soort relevante informatie geven. Toch hoef je niet in een overdreven grote mate in detail te treden, maar een beetje achtergrond informatie is wel altijd erg handig. Tot slot kun je je antwoord afronden met enkele grote teamprestaties of –uitdagingen waar je mee te maken hebt gehad in je (werk)verleden. Daarnaast kun je ook specifieke manieren bespreken waarop je betrokken was bij de teambesprekingen.

Voorbeelden van werken in teamverband

  • In mijn laatste functie maakte ik deel uit van een software-implementatie team. We werkten samen om plannen te maken, het uitvoeringsschema te beheren, klanten op te leiden en ervoor te zorgen dat er een soepele overgang voor onze klanten mogelijk werd gemaakt.
  • Ons team had altijd onze projecten eerder klaar dan gepland, terwijl we ons eveneens altijd mochten verheugen op zeer positieve reviews van onze klanten.
  • Ik maakte deel uit van een team dat verantwoordelijk was voor het beoordelen en het kiezen van nieuwe leveranciers voor bedrijfsapparatuur en andere benodigdheden. Het team beoordeelde de aanwezige mogelijkheden, vergeleek de prijzen en het serviceniveau, maakte de keuze voor een leverancier en regelde tot slot de overstap van de huidige naar de nieuwe leverancier.
  • Bij mijn huidige functie maak ik deel uit van het team dat het bedrijf de leren tijdens de lunch sessies coördineert. Elke week houden we interessante brainstormsessies met regelmatig één of meerdere gastsprekers. We werken allemaal samen om ons te verzekeren van een ​​gevarieerde mix van sprekers met als doel om een ​​beroep te kunnen doen op een breed scala van medewerkers binnen het bedrijf. Omdat iedereen in het team uit verschillende afdelingen binnen het bedrijf komt, hebben we al enorm veel geleerd over het maken van grote plannen die uiteen kunnen lopen van marketing tot meer technische onderwerpen.
  • Op de middelbare school vond ik het geweldig leuk om in een team te voetballen en samen met andere in de schoolband te spelen. Elke activiteit vereist echter een ander soort teamspeler, maar als algemene doel kan toch worden gesteld dat je iets kunt leren van elk afzonderlijk lid van een groep. Deze lessen zijn voor mij van onschatbare waarde gebleken.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20