Globale democratie is in snel verval

De kwaliteit van wereldwijde democratie en bestuur is tot het laagste niveau in twaalf jaar tijd teruggezakt. De grootste achteruitgang werd opgetekend in vrije landen waar het beleid van de overheden steeds meer arbitrair is geworden. Dat zegt een studie van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung. De sterkste achteruitgang werd volgens de onderzoekers de voorbije periode geregistreerd in Turkije.

Opgemerkt wordt dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan na de mislukte staatsgreep tegen zijn regime is overgegaan tot een reeks repressieve maatregelen die de vrijheid van meningsuiting, pers en vergadering sterk hebben ondermijnd.

Piek

“Wereldwijd leven naar schatting 3,3 miljard mensen onder de druk van autocratische politieke systemen,” benadrukt de Bertelsmann Stiftung. “Dat is het grootste aantal sinds het onderzoek twaalf jaar geleden begon.” Naar schatting leven er 4,2 miljard mensen in democratieën.

Bertelsmann bestudeerde in totaal 129 landen, waarbij 71 democratieën en 58 autocratieën werden geregistreerd. De enquête twee jaar geleden toonde 74 democratieën en 55 autocratieën. In de studie wordt niet gekeken naar de mature democratieën die kunnen worden aangetroffen in regio’s zoals Noord-Amerika, Europa, Japan en Australië.

“Het is niet zozeer de lichte toename van het aantal autocratieën die zorgen baren,” zegt het rapport. “Meer problematisch is het feit dat burgerrechten worden ingeperkt en de rechtsstaat ook in een toenemend aantal democratieën wordt ondermijnd. Vroegere bakens van democratisering – zoals Brazilië, Polen en Turkije – behoren tot de landen die de grootste terugval hebben gekend.”

“Vijf naties – Bangladesh, Libanon, Mozambique, Nicaragua en Oeganda – voldoen niet langer aan de minimumnormen voor democratie. Deze vijf nieuwe autocratieën overschreden een drempel die ook de gebrekkige democratieën van Honduras, Hongarije, Moldavië, Niger, de Filipijnen en Turkije naderen.”

Succesverhalen

Het rapport zegt dat de wereld een toenemende politieke instabiliteit ervaart en dat de acceptatie van democratische instellingen snel afneemt. In steeds meer landen ondermijnen regeringsleiders volgens Bertelsmann opzettelijk de controlemogelijkheden die werden voorzien om de leidinggevenden verantwoordelijk te houden.

“Daardoor stelden ze niet alleen hun eigen macht veilig, maar werd bovendien een systeem gecreëerd dat hen heeft toegelaten om staatsmiddelen voor eigen voordeel te kanaliseren,” wordt er opgemerkt. “De toenemende beperkingen op de politieke vrijheid en de rechtsstaat gaan onverminderd door.”

“Dat was in een eerste fase het gevolg van een verharding van de autocratieën, maar steeds vaker moet worden vastgesteld dat ook landen in relatief geavanceerde stadia van transformatie in toenemende mate autoritaire neigingen tonen,” zegt Bertelsmann.

Er kan volgens het rapport echter gelukkig ook van een aantal succesverhalen gewag worden gemaakt. Onder meer wordt daarbij gewezen naar Argentinië, Mauritius en Uruguay. Volgens het rapport is ongeveer één op de vijf landen erin gelukt de fundamenten van democratie en markteconomie te handhaven of te versterken. Voorbeelden zijn Botswana, Chili, Estland en Taiwan.

Verder wordt opgemerkt dat Burkina Faso en Sri Lanka nu als defecte democratieën kunnen worden geregistreerd, terwijl ze twee jaar geleden nog als gematigde autocratieën moesten worden bestempeld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20