Gezondheid en veiligheid grotendeels bespaard gebleven in eerste echte begroting sinds 2018

De ministerraad heeft vrijdag de begrotingsnotificaties goedgekeurd. Zo zal België voor het eerst sinds 2018 weer een echte begroting kunnen indienen, meldt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld).

De begroting komt er nadat ons land sinds de val van de regering-Michel eind 2018 al die tijd met voorlopige twaalfden heeft gewerkt. Tegen het eind van het jaar moet er weer een echte begroting op tafel liggen. Volgens de staatssecretaris is met de notificaties nu de eerste horde genomen. Eerder raakte al bekend dat er volgend jaar 150 miljoen euro zal worden bespaard.

Departementen in de strijd tegen corona

In plaats van de kaasschaaf te hanteren, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de departementen die de strijd voeren tegen het coronavirus en de andere departementen, aldus De Bleeker. Concreet zullen alle veiligheidsdepartementen (politie, justitie, defensie, brandweer, fedasil…) en gezondheidsdepartementen (Volksgezondheid, het FAGG, RIZIV…) een ‘efficiëntie-oefening’ doen van 0,89 procent. De andere departementen moeten volgens jaar 2 procent besparen op personeel- en werkingskosten.

Daartegenover staan ook nieuw beleid en nieuwe investeringen. Zo krijgt Justitie volgend jaar 125 miljoen euro extra, een bedrag dat de volgende jaren verder stijgt. Er zijn bijkomende middelen voor het asiel- en migratiebeleid, om werk te kunnen maken van zowel opvang als een humaan en kordaat terugkeerbeleid. Ook andere veiligheidsdepartementen zoals de brandweer en de politie krijgen bijkomende middelen.

Er zijn ook meer details over het nieuw sociaal beleid, onder meer over de stijging van de pensioenen. De nieuwe regering wil de minimumpensioenen geleidelijk optrekken richting 1.500 euro netto. Volgens De Bleeker stijgt het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen tegen 2024 in totaal met 11 procent of 2,75 procent per jaar. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de uitkeringen voor personen met een handicap (IVT) en het leefloon stijgen tegen 2024 met 10,75 procent. Concreet betekent dat de komende jaren telkens een stijging met 2,68 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20