Genetische T-celtherapie: doorbraak in kankerbehandeling

Met medewerking van Gilead Sciences

De strijd tegen kanker blijft een van de grote uitdagingen waarmee de medische wereld wordt geconfronteerd. Vanuit verschillende sectoren in de geneeskunde wordt aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën gewerkt. De jongste tijd gaat daarbij ook veel aandacht naar de inzet van geneesmiddelen die het immuunsysteem van de patiënt versterken.

De genetische modificatie van T-cellen

Bijzonder veelbelovend is de genetische modificatie van T-cellen, die een cruciaal onderdeel vormen van het menselijk afweersysteem. In dat proces worden de T-cellen beter gewapend om een efficiënte strijd tegen kankercellen aan te gaan.

T-cellen helpen het menselijk lichaam zich tegen vreemde stoffen – zoals virussen – te verzetten. De T-cellen zijn erin gespecialiseerd om die vreemde eiwitten te identificeren en aan te vallen. Dat geldt ook voor kanker. Bij de identificatie van een probleem zal de T-cel stoffen produceren die de kankercellen beschadigen en vernietigen. Helaas slagen de T-cellen er niet altijd in om alle kankercellen te herkennen of te elimineren. Daardoor krijgen de resterende kankercellen de kans zich verder te delen en kan ziekte niet ingeperkt worden. Dat gevaar kan echter door het gebruik van genetisch gemodificeerde CAR-T-cellen worden beperkt.

Chimere Antigen Receptor (CAR)

Om te vermijden door een T-cel aangevallen te worden, proberen kankercellen zich als een gezonde cel te vermommen. Op die manier wordt immers vermeden dat de T-cel de kankercel als een probleem ervaart. Hier kan echter de inzet van een Chimere Antigen Receptor (CAR) een oplossing brengen. Met dat procédé worden de T-cellen immers uit het lichaam van de patiënt gehaald om vervolgens in het laboratorium genetisch te worden behandeld. Daarbij krijgen ze een code mee die hen in staat stelt om de vermomde kankercellen alsnog te ontdekken.

Een van de grootste doorbraken in kankeronderzoek

Daarna worden de CAR-T-cellen opnieuw in het lichaam van de patiënt ingebracht. Daardoor kunnen de kankercellen op een bijzonder efficiënte manier worden aangevallen en massaal worden vernietigd. In de Journal of Clinical Oncology werd de CAR-T-celtherapie in de behandeling van kanker als een van sterkste doorbraken van de jongste decennia genoemd. Voorlopig is de CAR-T-celtherapie alleen voor een aantal specifieke kankers geschikt, maar de artsen hebben goede hoop dat het procédé in de toekomst tegen een bredere waaier van tumoren zal kunnen worden ingezet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20