Geld lenen voor een onderneming (buitenland).

Er zijn mensen die in ons land wonen, maar die geld willen lenen voor hun onderneming in het buitenland. Het kan namelijk gebeuren dat je extra geld nodig hebt om het bedrijf uit te breiden, nieuwe materialen aan te schaffen of een moeilijke financiële periode moet overbruggen. Verder kan het zo zijn dat je, zelfs als het economisch wat moeilijker gaat, een bijzondere interesse hebt in de overname van een bedrijf dat zich buiten onze landsgrenzen bevindt. De meeste banken zullen daarentegen niet altijd staan te springen om met geld over de brug komen in een dergelijk geval. Het kan dan ook gebeuren dat je genoodzaakt wordt om andere wegen te gaan bewandelen om de financiering rond te krijgen.

Geld lenen voor een onderneming in het buitenland

Om je een handje te helpen hebben we hieronder de meest belangrijke mogelijkheden op een rijtje gezet waarmee je de financiering van een kleine- of middelgrote onderneming (KMO’s) zou kunnen regelen als deze zich in het buitenland bevinden.

 • Eigen inbreng van kapitaal: wanneer je een bedrijf in het buitenland over wilt nemen, of hierin wilt investeren, dan is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk dat je beschikt over enig eigen kapitaal. De meeste banken, en andere kredietverstrekkers, zijn namelijk van mening dat je zelf ook een bepaald financieel risico moet durven lopen in dit soort situaties. Wanneer je daar echter niet toe bereid bent, dan zullen deze financiële instelling doorgaans al snel afhaken en je geen geld willen lenen.

Het percentage aan eigen middelen om een buitenlands bedrijf over te kunnen nemen, of hierin te kunnen investeren, kan echter sterk variëren, zelfs van geval tot geval. Op het moment dat je zaken gaat doen met een verstrekker van risicokapitaal, dan kun je er doorgaans van uitgaan dat er een eigen inbreng van een aantal procenten zal worden geëist. Indien je echter een beroep doet op een bank om geld te lenen voor een overname of investering in het buitenland, dan is in de meeste gevallen een nog hogere eigen inbreng absoluut noodzakelijk.

 • Family, friends and fools: indien er sprake is van een gebrek aan genoeg eigen financiële middelen, dan kun je op de eerste plaats proberen om mensen uit je directe omgeving (de zogenaamde Family, Friends & Fools) bij het beoogde project te betrekken. Dit kun je onder andere doen door hen medeaandeelhouder te van het buitenlandse bedrijf te maken en er dan voor zorgen dat zij samen met jou voor de nodige eigen inbreng op tafel krijgen.

Het kan echter gebeuren dat je niet wilt dat andere mensen medezeggenschap krijgen over je onderneming in het buitenland. In dat geval heb je echter ook nog de mogelijkheid om van deze mensen geld te lenen voor het bedrijf. Een dergelijke vorm van financiering wordt veel waargenomen in de praktijk, en dan in het bijzonder bij beginnende ondernemingen. In sommige gevallen kun je een dergelijke lening echter ook gebruiken als je een bedrijf in het buitenland over wilt gaan nemen. De lening zal in de regel een achtergesteld karakter hebben met als gevolg dat de schuldeisers bij een gebrek aan financiële middelen binnen het bedrijf één van de laatste terug zullen worden betaald. Deze terugbetaling zal net voor die van het maatschappelijk kapitaal pas in orde worden gebracht.

Zie ook: zelfstandig worden

Naast de financiële risico’s die verbonden zijn aan deze vorm van geld lenen voor een onderneming in het buitenland, is het essentieel om je te beseffen dat de goede (familie)relatie (in meerdere of mindere mate) onder druk kan komen te staan, op het moment dat de situatie uit de hand loopt.

 • Geld lenen bij een bank voor een onderneming in het buitenland een overname of een investering die betrekking heeft op een onderneming over onze landsgrenzen zal bij de meeste mensen nog steeds leiden tot het aangaan van een lening bij een bank. Dit is immers de meest voor hand liggende, en meest veilige, wijze om extra financiële speelruimte te krijgen. Eén van de meest essentiële voordelen van het afsluiten van een lening bij een bank is, dat deze financiële instelling wel geld wil lenen, maar geen aandelen en medezeggenschap van de onderneming in het buitenland zal eisen. Daarbij komt verder nog dat een lening afsluiten bij een bank doorgaans de één van de meest gunstige vormen van financiering betreft.

Op het ogenblik dat je geld voor een onderneming in het buitenland wilt lenen bij een bank, dien je je wel te beseffen dat een bank over het algemeen wel een hogere eigen inbreng en meer zekerheden zal vragen. Dit in tegenstelling tot de situatie in het verleden. Je dient er daarnaast ook altijd over de brug te komen met een goed onderbouwd leendossier. Hierbij moet je aanzienlijk wat aandacht besteden aan de terugbetalingscapaciteit van de aangevraagde lening. Het gros van de banken zien vandaag de dag hun leningen aan bedrijven in het buitenland doorgaans het liefst binnen 5 tot 7 jaar weet terugbetaald. Ook met deze looptijd zul je dus rekening moeten houden als je geld gaat lenen op deze manier.

 • Steun- en subsidiemaatregelen van de overheid: de overheid zal in uiteenlopende steun- en subsidiemaatregelen voorzien voor overnemers, zoals in de vorm van een achtergestelde lening die gekoppeld wordt aan een lening die is aangegaan bij een bank. Hierbij kun je onder andere denken aan:
  • een Starteolening,
  • een Optimeolening

beide verstrekt door het Participatiefonds,

 • kortingen op de rente op investeringsleningen via de Europese Investeringsbank,
 • overheidsgaranties voor leningen bij een bank, zoals onder andere:
 • de waarborgregeling,
 • beide van de Vlaamse overheid verstrekt via Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Tip! Simuleer leningen online:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Geld lenen voor een onderneming in het buitenland in de vorm van risicokapitaal:

bij deze belangrijke vorm van geld lenen voor een onderneming in het buitenland zullen verstrekkers van risicokapitaal (investeerders) op kunnen worden gedeeld in:

 • de overheidsmaatschappijen, zoals onder andere:
 • de Federale Participatie- en investeringsmaatschappij,
 • de Participatiemaatschappij Vlaanderen,
 • de Limburgse Reconversiemaatschappij,
 • de privémaatschappijen, in het bijzonder bekend in de vorm van private equity fondsen),
 • de business angels (in de regel zullen dit particulieren zijn die hun persoonlijk vermogen willen investeren).

Verstrekkers van risicokapitaal zullen in een heleboel gevallen participeren in het kapitaal van de onderneming en/of zullen achtergestelde leningen ter beschikking stellen van een bedrijf. Behalve de financiële ondersteuning zullen de risicokapitaalverstrekkers eveneens voorzien in de begeleiding van het management en het geven van advies op strategisch-, operationeel en financieel vlak.

Verstrekkers van risicokapitaal hebben in het gros van de gevallen de bedoeling om hun aandeel in een bedrijf na enkele weer te verkopen en op die manier een zekere meerwaarde te genereren. Om die reden zullen dit soort geldverstrekkers in het bijzonder geïnteresseerd zijn in bedrijven met belangrijke groeikansen.

Geld lenen voor een onderneming in het buitenland in de vorm van een vendor loan:

Het kan gebeuren dat de eigen financiële middelen en externe vormen van financiering nog steeds niet genoeg zijn om een bepaald project of bedrijfsovername in het buitenland rond te krijgen. In dat geval zou een verkoper zelf eveneens een achtergestelde lening kunnen verstrekken voor het ontbrekende deel van de kosten. Deze vorm van geld lenen wordt door een bank doorgaans als erg positief beschouwd omdat dit namelijk zullen zien als een teken van vertrouwen ten aanzien van de koper van de onderneming. Een achtergestelde lening is, zoals de naam al duidelijk maakt, altijd achtergesteld aan de lening die aan is gegaan bij een bank. Dit wil in de praktijk dan ook zeggen dat de achtergestelde lening enkel onder bepaalde voorwaarden af kan worden gelost.

 • Crowdfunding voor een onderneming in het buitenland: deze vorm van geld lenen is nog relatief nieuw en ion ons land nog niet volledig ingeburgerd, maar over onze landsgrenzen zijn er al wel interessante ontwikkelingen gaande. Bij crowdfunding zal de “crowd” (het publiek) worden gevraagd om deel te nemen aan bepaalde projecten. In de regel zal het hierbij gaan om relatief kleine geldbedragen die worden verstrekt of uitgeleend.
 • Earn-out regeling bij een bedrijfsovername in het buitenland: deze regeling houdt in de praktijk in dat een gedeelte van het geld dat uit wordt geleend om de koopsom van een bedrijf mee te financieren in functie zal zijn van een toekomstig(e) winst of bedrijfsresultaat. Op het moment dat er aan de verwachtingen zal worden voldaan door het bedrijf, dan zal de verdere betaling plaatsvinden zoals vooraf overeen is gekomen. Indien de prognoses echter worden overtroffen, dan kan er zelfs een bonus uit worden gekeerd. Als de verwachtingen niet in worden gewilligd, dan zal er daarentegen een vermindering betrekking hebben op de verdere uitbetaling. Deze vorm van geld lenen bij een bedrijfsovername zal vaak interessant zijn voor elke investeerder omdat hiermee een ultiem bewijs wordt geleverd dat de verkoper erg veel geloof heeft in de toekomst van de betreffende zaak.
 • Gefaseerde overname In theorie zou een overname in fases eveneens tot de mogelijkheden kunnen horen om een onderneming in het buitenland over te nemen. Bij een dergelijke vorm van overname zal de koper echter eerst altijd en minderheidsparticipatie dienen te hebben en geleidelijk diens deelname verder opmoeten bouwen om zo uiteindelijk volledig in het bezit te komen van de onderneming. Dit soort constructies met betrekking tot een overname van een onderneming zullen echter gepaard gaan met een heleboel juridische aspecten die nauwkeurig in kaart gebracht en vastgelegd dienen te worden. Om die reden zal een gefaseerde overname van een onderneming in het buitenland dan ook niet altijd eenvoudig zijn, maar dat wil niet direct zeggen dat er geen goede mogelijkheden zullen zijn.

Conclusie

Om geld te lenen voor een bedrijf in het buitenland kun je uiteraard kiezen voor een lening bij een bank, maar daarnaast zijn er nog een aantal andere mogelijkheden die wellicht ook interessant kunnen zijn. In alle gevallen zal het echter cruciaal zijn om de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf en de zekerheden die aanwezig zijn goed onder de loep te nemen. Op het moment dat er echter sprake is van een goed project, dan zal de financiering in de regel geen probleem hoeven te zijn, zelfs niet als het een onderneming in het buitenland betreft.

Natuurlijk zul je wel altijd van tevoren goed de gevolgen van geld lenen voor een onderneming in het buitenland moeten inventariseren en de kosten van een bepaalde lening tot een minimum proberen te beperken. Dit laatste kun je onder andere doen door meerdere leenvormen en kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken en er uiteindelijk de meest gunstige financieringsmethode uit te pikken. Welke methode je het meeste voordeel op zal leveren, zal; echter voor iedereen anders zijn. Niet alleen zal niet elke buitenlandse onderneming gelijk zijn, maar ook zal niet elke lening of elke kredietverstrekker even goed bij elkaar blijken te passen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20