Geld lenen voor een nieuwe keuken?

Op het moment dat je een nieuwe keuken wilt gaan plaatsen kun je meerdere wegen bewandelen: je kunt de nieuwe keuken financieren met geld dat je

 • Eerst zelf hebt gespaard,
 • hebt geleend bij een bank,
 • hebt geleend via de keukenwinkel.
Schermafbeelding 2016-06-22 om 16.02.48

Elke optie kent zowel een aantal positieve- als negatieve kanten. Welke manier voor iemand het meeste voordeel oplevert, zal afhangen van een aantal factoren, zoals

 • de rente die je ontvangt over je spaargeld,
 • de rente die je over een lening dient te betalen,
 • de fiscale gevolgen van een lening die je afsluit.

Voordat je besluit welke financiering je gaat gebruiken, is het verstandig om dit soort zaken nauwkeurig te (laten) berekenen.

Spaargeld of een lening?

Als je een zeker eigen vermogen hebt weten te vergaren, bijvoorbeeld door middel van sparen, het runnen van een eigen bedrijf of op een juiste manier te investeren, en je wilt dat geld inzetten voor de aanschaf van een nieuwe keuken dan dien je van tevoren te bekijken of een lening je niet meer voordeel op kan leveren. Op het moment dat je immers geld leent met als doel het verbeteren van je eigen huis dan kun je doorgaans de (hypotheek)rente aftrekken van de belasting.

Wanneer je genoeg zogenaamde liquide middelen hebt dan kan dat een grote uitgave in de toekomst uiteraard beïnvloeden. Indien je immers al een aanzienlijk gedeelte van deze liquide middelen gebruikt hebt voor de financiering van je nieuwe keuken, dan zul je voor de toekomstige uitgave wellicht een lening aan moeten gaan. De rente van een dergelijke lening zal bovendien niet per definitie aftrekbaar zijn van de belasting. Bovendien zul je al snel tot de conclusie komen dat deze lening relatief duur uitvalt.

Maak zelf een simulatie

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Geld lenen voor een nieuwe keuken

 • Geldopname via lopende hypotheek:

Op het moment dat geld lenen aantrekkelijker is in je persoonlijke situatie dan het gebruikmaken van je eigen kapitaal, dan kun je in de regel kiezen uit meerdere leenmogelijkheden. De meest bekende, en dikwijls ook de meest voordelige, manier om aan extra geld te komen voor de aanschaf van een nieuwe keuken, is een opname via je lopende hypotheek.

 • Lening via de keukenwinkel

Vandaag de dag hebben echter ook steeds meer keukenwinkels eigen leenmogelijkheden. Het voordeel van geld lenen bij de keukenwinkel is dat de rente in de regel minder hoog zal zijn dan de lening die je bij een reguliere kredietverstrekker aan zou gaan. In de regel kun je, als je via de keukenwinkel een financiering regelt, minder gemakkelijk aanspraak maken op allerlei extra kortingen.

 • Doorlopend krediet

Als je verwacht in de nabije toekomst tussentijds een aflossing of juist opnieuw een geldopname, te doen, dan is het afsluiten van een doorlopend krediet wellicht de ideale oplossing voor de financiering van je keuken. Bij deze leenvorm betaal je echter wel een hogere rentevergoeding voor deze flexibiliteit.

 • Persoonlijke lening

Als je voor zekerheid wilt kiezen bij de financiering van een nieuwe keuken dan is het afsluiten van een persoonlijke lening één van de mogelijke opties. Deze leenvorm heeft namelijk niet de mogelijkheid om tussentijds de leensom aan te passen (je kunt dus geen geld opnemen of kosteloos extra aflossen). Hier staat echter wel tegenover dat je vooraf exact weet wat je aan leenkosten gaat betalen en wanneer je volledige schuld zal zijn afbetaald.

 • Leasen van een nieuwe keuken

Bij het leasen van een keuken zal de keuken eigendom blijven van de leasemaatschappij en betaal je maandelijks een bepaalde leasevergoeding. Deze financieringsvorm kan interessant zijn als het niet mogelijk is om eigen financiële middelen hiervoor te gebruiken. Bovendien zal leasen geen beslag leggen op je leencapaciteit.

Je lopende hypotheek gebruiken voor de financiering

Schermafbeelding 2016-06-22 om 16.02.58

Je eigen hypotheekadviseur kan je vast en zeker vertellen of het mogelijk is een bepaalde som op te nemen uit je lopende hypotheek. Een belangrijk voordeel van een dergelijke lening is dat er geen nieuwe hypotheekakte vereist is en je dus ook geen onnodige kosten hoeft te maken, bijvoorbeeld bij de notaris.

Je moet er echter wel rekening mee houden dat je maandelijkse hypotheekkosten wel hoger zullen worden omdat je ook rente moet gaan betalen over een hoger hypotheekbedrag. Geld opnemen uit je lopende hypotheek doe je door middel van eerdere hypotheekaflossingen opnieuw op te nemen. Uiteraard dient deze leenmogelijkheid wel in je hypotheekakte op zijn genomen. Tevens zou je geld kosteloos op kunnen nemen uit je hypotheek, mits je een hogere hypothecaire lening aan bent gegaan dan strikt noodzakelijk was. De lening ga je via een onderhandse akte bij je hypotheekverstrekker en je eigen huis zal daarbij dienst doen als waarborg.

Veranderen van je huidige hypotheek

Indien je niet genoeg, helemaal geen, financiële speelruimte kunt halen uit je lopende hypotheek, dan kun je deze wellicht aanpassen. Je huidige hypotheek zal dan worden verhoogd met het bedrag dat nodig is om je keuken (en een eventuele verbouwing) mee te financieren. Je moet er echter wel rekening mee houden dat de notariskosten, die nodig zijn om je huidige hypotheek aan te passen, hoger uit kunnen vallen dan het aangaan van een tweede hypothecaire lening.

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Vaak zal dat het gemakkelijkst verlopen bij je huidige hypotheekaanbieder omdat de meeste kredietverstrekkers alleen een twee hypotheek verstrekken. Bovendien is de kans groot dat je huidige kredietaanbieder tevens een voordeligere rente aan kan bieden. Het bedrag waarvoor je een nieuwe hypotheek aan kunt gaan, zal worden gevormd aan de hand van de waardestijging van je huis en de hoogte van je inkomen. Aan de aanpassing van je hypotheek zullen wel enkele kosten verbonden zijn, zoals:

 • notariskosten,
 • afsluitkosten,

Ook bij deze leenmogelijkheid zullen je maandelijkse leenlasten hoger worden vanwege de verhoging van de totale hypotheeksom.

Persoonlijke lening (PL) of doorlopend krediet (DK)

Soms kun je ook een persoonlijke lening of een doorlopend krediet overwegen als financieringsmethode voor je nieuwe keuken. Dit kan tot de mogelijkheden behoren op het moment dat het noodzakelijke leenbedrag niet erg hoog is en/of als je deze lening hooguit binnen vijf tot tien jaar weer af wilt betalen. Aan een dergelijke leenvorm kan echter wel vaak een maximum leeftijd verbonden zijn. Bij dit soort leenvormen zal de risicodekking globaal gezien namelijk alleen tot een bepaalde leeftijd gelden.

Het rendement dat wordt berekend over zowel een persoonlijke lening als een doorlopend krediet, zal gemiddeld gezien hoger uitvallen dan dat van een hypotheek. Ook bij deze leningen kun je onder bepaalde voorwaarden de rente van de belasting aftrekken. Het geld dat je hebt geleend dient dan wel dienen voor het onderhoud of het verbeteren van je eigen huis. Gedurende de looptijd van een persoonlijke lening of doorlopend krediet kun je bovendien soms nog wat extra voordeel behalen dan bij een hypotheek. Mocht je bijvoorbeeld komen te overlijden terwijl de looptijd van de persoonlijke lening of het doorlopend krediet nog niet is verstreken, dan zal de restschuld niet worden verhaald op je nabestaanden. Het nog openstaande schuldbedrag zal in een dergelijke situatie immers altijd kwijt worden gescholden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20