Geld lenen onder vrienden

Ga je binnenkort geld lenen aan een vriend? Op het eerste gezicht kan dat voor jullie beiden de ideale oplossing zijn. Toch moeten jullie weten dat lenen tussen vrienden niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe kan je een lening aangaan tussen vrienden en waar moet je rekening mee houden?

Onderhandse lening

Een onderhandse lening, of een particuliere lening, is de naam van de lening die je aangaat met vrienden. Bij deze lening mag je aan gelijk wie een onbeperkt bedrag lenen. Het aangaan van deze lening is vooral voordelig voor de ontlener, de onderhandse akte is immers een goedkope lening. Voor de verstrekker kan het soms moeilijk zijn om het geld tijdig of volledig terug te krijgen van de ontlener. Wie in geldnood zit, klopt pas aan bij vrienden als er geen alternatieven meer zijn.

AanbiederInformatieBekijk voordelen
Neem zeker een kijkje op de website van Cetelem (BNP PARIBAS). Daar kunt u gratis uw lening simuleren aan aantrekkelijke tarieven
Meer informatie

Let op: geld lenen kost ook geld!

Maak zeker een contract op

Bij leningen tussen vrienden gaat het meestal om kleinere bedragen waardoor er vaak vergeten wordt om duidelijke afspraken te maken. Voor zowel de verstrekker als de ontlener zal er best een contract opgemaakt worden. Zo staan de afspraken op papier en worden eventuele discussies vermeden.

Wanneer het gaat om grotere bedragen maak je best een overeenkomst waar volgende zaken in vermeld worden:

  • Gegevens over beide partijen (naam, voornaam, adres, woonplaats, rekeningnummer)
  • Het bedrag dat geleend wordt
  • De looptijd van de lening
  • De rentevoet
  • Periodieke terugbetalingsbedrag
  • Wijze van betaling
  • Eventuele waarborgen

Rente aanrekenen of niet?

Als je geld van je spaarrekening gaat lenen aan vrienden kan je best een rente aanrekenen. Door het geld van je spaarrekening af te halen zal je zelf interesten verliezen. Dat verlies kan gecompenseerd worden door het aanrekenen van een lage rente aan de ontlener. Let op: als je interesten ontvangt, zal je roerende voorheffing moeten betalen op deze interesten. De interesten worden gezien als een roerend inkomen en die zijn niet vrijgesteld van een roerende voorheffing. Voor de ontlener blijft de lening nog altijd goedkoper in vergelijking met een persoonlijke lening op afbetaling.

Ook is het toegestaan om geen rente aan te rekenen. Voor de ontlener is dat een ideale lening. Toch is het mogelijk dat de ontlener ooit nog interesten moet betalen. Wanneer de verstrekker overleden is, wordt de lening overgedragen aan de erfgenamen. Vanaf dan zullen zij instaan voor het ontvangen van de verdere terugbetaling. Als de erfgenamen het niet eens zijn met een renteloze lening, kunnen zij dat steeds aanvechten. Daarom is het belangrijk om bij het aangaan van de lening duidelijke afspraken te maken en die op papier te zetten. 

Wat als de lening niet wordt terugbetaald?

Zoals eerder aangehaald, kloppen de ontleners pas aan bij vrienden als er geen alternatieven meer zijn. Daarom kan het zijn dat je het geleende bedrag niet onmiddellijk terugkrijgt. Dat kan een serieuze last met zich meebrengen. Om dat te vermijden, neem je best contact op met de ontlener en vraag je hem waarom de terugbetaling nog niet kon doorgaan. Bij een klein bedrag of een lange looptijd kan het altijd gaan om een vergetelheid.

Lukt het toch niet om de ontlener te contacteren? Dan kan je hem formeel in gebreke stellen via een aangetekende brief. Als je de brief verstuurt, begint ook de looptijd van de interesten voor laattijdige betaling. Je kan je ook altijd beroepen op het reeds opgemaakte contract of een schuldbekentenis. Als je na verloop van tijd geen antwoord hebt ontvangen, kan je overgaan tot het nemen van juridische stappen.

AanbiederInformatieBekijk voordelen
Neem zeker een kijkje op de website van Cetelem (BNP PARIBAS). Daar kunt u gratis uw lening simuleren aan aantrekkelijke tarieven
Meer informatie

Let op: geld lenen kost ook geld!

Voor ondernemers en zelfstandigen

Indien je geld leent aan een vriend om zijn investeringen te financieren voor zijn beroepsactiviteit, dan zijn de interesten op de lening fiscaal aftrekbaar. Dit geldt enkel voor beroepsmatige investeringen. Als de investering ook privé wordt gebruikt, zullen de interesten gesplitst worden. Ze worden evenredig gesplitst want het private deel komt niet in aanmerking voor de aftrek. Als verstrekker is het belangrijk om te weten dat de interesten moeten overeenstemmen met de interesten op de markt.

Winwinlening

Een alternatief voor de onderhandse lening is de winwinlening. Deze lening moedigt particulieren aan om te investeren in een startende onderneming. Zo kan je dus investeren in een onderneming van een vriend. Bij een winwinlening kan je tot €200.000 aan winwinleningen afsluiten, met een maximum van €50.000 per verstrekker. Als verstrekker geniet je van een belastingsvermindering van 2,5 procent op het openstaande gedeelte van de lening. Wanneer de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan je als verstrekker 30 procent van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingskrediet.

Renovatieovereenkomst

Is je vriend net aan het bouwen en zou je hem graag geld lenen? Je kan hem financieel bijstaan indien het pand geregistreerd staat als onbewoonbaar, leegstaand, verwaarloosd of ongeschikt. Als verstrekker kan je hier rekenen op een belastingsvermindering van 2,5 procent van het geleende bedrag. Je kan deze lening enkel aangaan als de persoon die van jou geld gaat lenen, minstens acht jaar in het pand gaat wonen.

Lenen tussen vrienden is dus mogelijk via verschillende leningen. Zorg ervoor dat je goede afspraken maakt zodat jullie relatie er niet kan onder lijden. Veel succes!

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20