Belgische econoom Xavier Baeten: “Geen verband tussen wat een CEO verdient en wat hij presteert”

De chief executive officer (ceo) ontvangt meestal rijkelijke vergoedingen en vaak worden die compensaties nog verbeterd. Die gewoonte botst echter steeds meer op kritiek, temeer omdat het inkomen op de werkvloer in veel gevallen is gestagneerd.

Onderzoek van de Vlerick Business School toont bovendien dat hoge management-vergoedingen niet altijd de onderneming ten goede komen. De onderzoekers analyseerden het vergoedingsbedrag bij bedrijven in Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, België, Duitsland en Frankrijk tijdens de eerste zes jaar van dit decennium. Daarbij bleek dat alvast geen verband kon worden gevonden tussen een hoog managementloon en superieure bedrijfsprestaties. “Er zijn elementen die een goede vergoeding van een chief executive kunnen verdedigen,” aldus het magazine Business Insider. “De topman van een bedrijf kan voor de buitenwereld misschien een glamoureus leven leiden. Achter dat uiterlijk vertoon gaan echter heel vaak lange werkdagen en eindeloze stress schuil.” “Aangeven wordt dat slechts een beperkt aantal personen de eigenschappen bezit om die problemen het hoofd te kunnen bieden. Daaruit volgt dat bedrijven bereid moeten zijn om voor dat zeldzame talent te betalen.”

Vrouwen

“Bestuursraden zien meestal weinig redenen om zich in de betaling van het management overdreven zuinig op te stellen,” aldus onderzoeksleider Xavier Baeten, professor management aan de Vlerick Business School. “In vergelijking met de totale bedrijfsuitgaven blijft de vergoeding van de topman meestal ook relatief beperkt.” “Bovendien moet de bestuursraad ervoor zorgen dat het bedrijf kan rekenen op een stabiel en vakkundig management. Anderzijds moet men echter ook beseffen dat een overdreven vergoeding van het management ook een teken van zwak bedrijfsbeleid zijn.” “Bedrijven die op managementniveau een zuinig beloningsbeleid hanteren, kunnen meestal op een hogere return terugvallen,” getuigt professor Baeten. “Er kan nauwelijks een verband worden teruggevonden tussen hogere compensaties voor de chief executive en de prestaties van de onderneming.” “Gezonde bedrijven springen voorzichtig om met hun middelen,” zegt professor Baeten. “Dat geldt ook voor de financiële reserves. Deze ondernemingen hanteren ook een evenwichtig bonusbeleid, wat risicogedrag van het management kan helpen vermijden.” Desondanks moet worden vastgesteld dat de hoge executive-compensaties algemeen blijven. In Groot-Brittannië ontvangen de topmanagers van de grootste onderneming een vergoeding die honderd keer hoger kan liggen dan het gemiddelde loon van hun werknemers. Op het Europese continent verdient de executive gemiddeld zesentachtig keer meer dan zijn gemiddelde medewerkers. Er wordt ook gewezen op de vaststelling dat slechts 5 procent van de Europese mandaten voor chief executives door vrouwen worden ingenomen. Nochtans heeft een onderzoek van de Scandinavische bank Nordea uitgewezen dat ondernemingen met vrouwelijke executives gemiddeld beter presteren dan de rest van de markt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20