Tegenslag voor Ineos: Geen toelating voor ontbossing terreinen voor miljardenproject in Antwerpse haven

De plannen van het Britse chemieconcern Ineos om in de Antwerpse haven een groot project voor de productie van ethyleen en propyleen op te zetten, moeten met een belangrijke tegenvaller afrekenen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft immers beslist om de omgevingsvergunning voor de ontbossing van enkele terreinen, noodzakelijk voor de realisatie van het project, voorlopig te schorsen.

Veertien milieuverenigingen hadden tegen de plannen van Ineos bezwaar aangetekend. Ineos zegt in reactie ontgoocheld te zijn over de schorsing van de vergunning, maar wijst erop dat er hier sprake is van een voorlopig arrest.

Deputatie

In november van vorig jaar had Ineos van de Antwerpse deputatie voor zijn Project One, dat op een site in de haven ethyleen en propyleen moet produceren, een omgevingsvergunning gekregen voor de voorbereidende werken.

Project One is één van de grootste chemie-investeringen die de Antwerpse haven in vele decennia heeft gekend. Om de plannen te kunnen realiseren moet er wel een bosgebied van 56 hectare verdwijnen. In december was door een reeks natuurverenigingen tegen de plannen beroep aangetekend.

Na een voorwaardelijk gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) besliste Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, eind oktober een omgevingsvergunning toe te kennen. ‘Aangezien het terrein in een havengebied, bestemd voor industrie, is gelegen, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken,’ aldus de minister.

Voorlopig

Veertien natuurverenigingen beslisten echter tegen die vergunning een spoedprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te starten. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft nu geoordeeld dat de spoedprocedure verantwoord is omdat de ontbossingswerken snel van start zouden kunnen gaan.

Ook inhoudelijk werd beslist om de vergunning te schorsen. Daarbij werd opgemerkt dat de rapportage geen overtuigende globale beoordeling bevat van de milieueffecten die het totaalproject kan veroorzaken.

In een eerste reactie stelde het kabinet-Demir de uitspraak ten gronde af te wachten. Ineos reageerde ontgoocheld, maar benadrukt dat het om een voorlopig arrest gaat. In afwachting van het definitieve arrest zegt Ineos verder te werken aan de volgende vergunningsaanvragen voor de eigenlijke bouw van de nieuwe installaties.

Bij Oppositiepartij Groen was er wel tevredenheid over de schorsing. Daar wordt opgemerkt dat het onzinnig was om een vergunning voor het kappen van bomen uit te reiken zonder de zekerheid dat er op de terreinen later ook daadwerkelijk zou mogen worden gebouwd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20