Gedeelde mobiliteit kent tegen eind dit decennium meer dan een verdubbeling

Gedeelde mobiliteit – waaronder de huur van wagens en fietsen en alternatieve taxidiensten – zal tegen het einde van dit decennium wereldwijd een jaaromzet van 660 miljard dollar opleveren. Dat betekent een stijging met bijna 40 procent tegenover de inkomsten van 260 miljard dollar die begin dit decennium werden opgetekend. Dat blijkt uit een studie van het Oliver Wyman Forum en het Institute of Transportation Studies aan de University of California. 

“Een toenemend gebruik van mobiliteitsdiensten in Azië, Europa en de Verenigde Staten zal steden transformeren en zal een positieve bijdrage tot de strijd tegen de klimaatverandering leveren”, brengen de onderzoekers naar voor.

“De manier waarop het publiek zich wereldwijd in de steden verplaatst, zal door de ontwikkeling van deze diensten een belangrijke verschuiving kennen en het huidige aanbod, dat vooral bestaat uit openbaar vervoer en privéwagens, veel verder uitbreiden.”

Klimaat

“Met een grotere focus op duurzaamheid en alternatieve energie – zoals elektrische voertuigen op batterijen – zullen deze diensten bovendien potentiële voordelen opleveren voor het klimaat, de strijd tegen de vervuiling en de leefbaarheid van steden”, brengt het rapport naar voor.

“Uit de studie bleek daarbij onder meer dat nieuwe mobiliteitsdiensten sneller op elektrische voertuigen overschakelen dan de eigenaars van particuliere wagens. Dit heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit, terwijl ook het geluidsniveau wordt verlaagd en de ecologische voetafdruk van de steden wordt verkleind.”

Uit het onderzoek bleek dat de nieuwe diensten, afhankelijk van de locatie, met verschillende snelheden zullen evolueren. Europa zal volgens het rapport Azië daarbij voorbijsteken als de snelst groeiende markt voor elektrische voertuigen. Anderzijds zal Azië een grotere markt worden voor vervoermiddelen zoals deelfietsen en bromfietsen.

“Momenteel is de markt voor micromobiliteit in Azië even groot als in Europa en Noord-Amerika samen, maar zal tegen het eind van dit decennium groter zijn geworden dan de andere regio’s”, benadrukken de onderzoekers.

Congestie

“Verbeteringen in technologie, overheidsvoorschriften en de vraag naar mobiliteit voor consumenten zullen naar verwachting in alle regio’s de belangrijkste pijlers voor de verdere groei van de industrie vormen”, wordt in het rapport nog aangevoerd.

“Rekening houdend met het feit dat vele reizigers de gedeelde mobiliteit blijven verkiezen boven het openbaar vervoer, dreigt congestie daarbij in de toekomst wel een punt van bekommernis te zullen blijven.”

“Het is nog te vroeg om uit te maken of deze diensten van gedeelde mobiliteit op termijn de congestie zullen verminderen”, beklemtonen de onderzoekers. “Een bevolking die overstapt op fietsers en scooters kan de vloot auto’s in de stad verminderen. Anderzijds draagt autodelen bij aan de congestie indien forensen deze diensten boven het openbaar vervoer blijven verkiezen.”

“Hoewel sommige pendelaars inmiddels naar het openbaar vervoer zijn teruggekeerd omdat de angst voor het coronavirus is afgenomen, blijven deze systemen bijzonder kwetsbaar, want ze hebben met een aanzienlijk verlies aan inkomsten moeten afrekenen.”

“Elke verschuiving op lange termijn van het openbaar vervoer naar taxidiensten kan aan de geijkte systemen voor mobiliteit niet alleen de benodigde financiële steun ontnemen, maar kan ook de congestie verder opvoeren.”

De onderzoekers benadrukken dan ook dat steden een balans moeten vinden tussen het aanmoedigen van nieuwe oplossingen en de versterking van de systemen voor openbaar vervoer. “Daarvoor kunnen verscheidene oplossingen worden aangevoerd”, stippen de wetenschappers aan.

“Onder meer moet worden gedacht aan een consequente investering in de infrastructuur van het openbaar vervoer, het behoud van betaalbare tarieven en de creatie van nieuwe ecosystemen die de nieuwe diensten zoveel mogelijk met het openbaar vervoer verbinden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20