Fysiek contact op werkvloer is niet echt populair

Veel werknemers willen dat het fysieke contact op de bedrijfsvloer beperkt wordt gehouden. Dat zegt een onderzoek van de consulenten TotalJobs en Opinium bij meer dan tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers vonden dat 76 procent van de respondenten de hoeveelheid fysiek contact op de bedrijfsvloer wil verminderd zien. Een groep van 42 procent zou zelfs graag een volledig verbod op dergelijke contacten willen.

Het onderzoek toonde verder dat 27 procent van de werknemers aan het uitwisselen van kussen een einde wou maken, terwijl 15 procent ook knuffels zou willen weren.

Jongeren

Een groot aantal werknemers zou wensen dat het fysieke contact op de bedrijfsvloer beperkt zou blijven tot een stevige handdruk. Daarbij wil men ook maximaal twee seconden direct oogcontact. Bij de veertigers en vijftigers zegt 45 procent van de respondenten een voorkeur te geven aan een handdruk. Bij de twintigers blijkt echter 41 procent helemaal geen fysiek contact te willen. Slechts 35 procent spreekt zich uit voor een handdruk.

De Britse psychologe Jo Hemmings, gespecialiseerd in onderzoek naar lichaamstaal, ziet een aantal verklaringen voor de grotere terughoudendheid tegenover lichamelijk contact. “Vooral de Metoo-beweging heeft een grote impact gehad,” benadrukt Hemmings. “Sommigen voelen dat een eenvoudige begroeting inmiddels voor alle partijen een echt mijnenveld is geworden.”

“De Metoo-beweging heeft mensen aangespoord om misbruik aan te klagen. Dat geldt niet in het minste voor de werkvloer. Dat heeft echter ook geleid tot een grote verandering in de omgang met collega’s.”

“Sommige werknemers vrezen dat een vriendschappelijke knuffel of een sympathiserende hand op de schouder tot reprimandes en sancties zouden kunnen leiden. Bedrijven moeten dan ook een duidelijk leidraad voor de omgang op de werkvloer aanreiken.”

Leidraad

Het onderzoek toonde dat 25 procent van de respondenten toegeeft een collega wegens diens manier van groeten te mijden. Ook stelden de onderzoekers vast dat 30 procent zegt bij begroetingen minstens één keer per maand van een nare ervaring gewag te moeten maken.

Bij mannelijke werknemers die hun gedrag tegenover vrouwelijke collega’s hebben aangepast, zegt 41 gemotiveerd te zijn door een streven om te vermijden dat de andere zich oncomfortabel zou voelen. Bovendien zegt 28 procent zijn houding te hebben veranderd om een eventuele betichting wegens seksueel ongepast gedrag te vermijden.

De helft van de ondervraagde vrouwen zegt bij begroetingen geen fysieke interactie te wensen. Dat geldt zowel tegenover mannelijke als vrouwelijke collega’s. Bovendien stelden de onderzoekers vast dat 68 procent van mening is dat het bedrijf een duidelijke leidraad voor de omgang op de werkvloer moet opstellen.

Tegelijkertijd bleek dat slechts 15 procent het voorbije jaar een dergelijke leidraad heeft aangereikt gekregen.