Fiscus blijft erbij: vat bier is goed voor 192 pintjes

De FOD Financiën is niet van plan de forfaitaire btw-regeling voor caféhouders, waarbij 192 pintjes per vat bier gerekend worden, te veranderen. De Raad van State vernietigde de regeling wel, maar dat had niets met de berekening te maken, zegt de fiscus.

Vorige week raakte bekend dat beroepsvereniging Fedcaf een geschil met de fiscus had gewonnen over de fiscale behandeling van een vat bier van 50 liter. De fiscus gaat volgens Fedcaf uit van een te groot aantal consumpties per vat. De caféhouders zeggen dat er niet 192 maar wel 168 glazen uit een vat gehaald worden. Dat heeft onder meer te maken met het afschuimen. Vierentwintig glazen zouden dus belast worden, terwijl ze niet bestaan.

De FOD Financiën laat nu weten de berekening niet te willen aanpassen. “Het resultaat van de berekening van het aantal glazen die uit een vat van 50 liter kunnen getapt worden, is niet beoordeeld door de Raad van State”, zegt de fiscus in een mededeling.

“Alleen probleem met vormvereiste”

“De Raad van State heeft zich uitgesproken over een vormvereiste die niet werd gerespecteerd. We gaan die voortaan wel respecteren, maar niet de berekening aanpassen”, legt woordvoerder Francis Adyns uit.

Concreet had de FOD de regeling voor advies moeten voorleggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor ze van kracht kon gaan. Dat is niet gebeurd omdat de FOD de regeling als een administratieve bepaling beschouwde. Het resultaat van de berekening over het aantal pintjes per vat is niet beoordeeld.

De fiscus benadrukt ook dat de regelingen inhoudelijk altijd tot stand komen na raadpleging van beroepsgroeperingen. Fedcaf zou zich niet hebben gemeld om aan de besprekingen deel te nemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20