Fins bedrijf klaar voor winning van uranium uit metaalerts

De Finse onderneming Terrafame, actief in de ontginning en verwerking van metalen, is gestart met de voorbereidende werken voor de winning van uranium. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Dit betekent dat de fabriek, gelegen in het oosten van Finland, de enige locatie in heel Europa wordt waar een dergelijke activiteit wordt ontwikkeld.

Waarom is dit belangrijk?

Terrafame heeft op zijn industrieterrein in de Finse stad Sotkamo een speciaal ontworpen installatie voor de winning van uranium gebouwd. Verwacht wordt dat de activiteit over drie jaar op kruissnelheid zal zijn. Daarmee wil Terrafame inspelen op het streven van Europa om op het gebied van energievoorziening een grotere onafhankelijkheid uit te bouwen.

Brandstof voor kerncentrales: De fabriek in Sotkamo zal uranium als een bijproduct van metaalertsen produceren. Het product zal worden gebruikt als brandstof voor kerncentrales.

 • Kernenergie wordt, ondanks de problemen rond radioactiviteit, als een milieuvriendelijke brandstof bestempeld.
 • Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Europa voor de aanvoer van uranium in belangrijke mate afhankelijk is van buitenlandse producenten.
 • Het productieproces zal het mogelijk maken om lage concentraties van natuurlijk uranium, gevonden in erts dat plaatselijk wordt gedolven, als bijproduct te winnen.
  • Terrafame heeft de voorbije jaren gewerkt aan de bouw van een fabriek om de terugwinning van uranium mogelijk te maken. De site is nu nagenoeg klaar om zijn operationele activiteiten op te starten.
  • Met de bouw van de fabriek en de installaties ging een investering van ongeveer 20 miljoen euro gepaard.

Kleine concentraties: Na de opstartfase zal de fabriek op kruissnelheid naar verwachting een productieniveau van ongeveer 200 ton per jaar halen. De site zou werk bieden aan een veertigtal mensen. 

 • Het erts dat Terrafame in Sotkamo opgraaft, heeft een kleine concentratie uranium. Er wordt gewag gemaakt van ongeveer 17 milligram per kilogram.
  • Pas vanaf 1.000 milligram per kilogram wordt er officieel over uraniumerts gesproken. Het uranium dat door Terrafame wordt teruggewonnen, zal vervolgens voor verdere verwerking naar het buitenland worden gevoerd.
  • Daarna zullen de voorraden worden gebruikt voor de productie van kernenergie.
 • Gerekend wordt op een productieperiode van minstens dertig jaar. Volgens de huidige marktprijzen zal de productie het bedrijf inkomsten van ongeveer 25 miljoen euro per jaar opleveren.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20