Fed ziet noodzaak voor meer renteverhogingen

Leden van de Federal Reserve waren het er tijdens hun beleidsvergadering eind juli over eens dat ze de rentetarieven voldoende moeten blijven verhogen om de economie te vertragen en dat ze de rente waarschijnlijk op dat niveau moeten houden totdat duidelijk is dat de inflatie vertraagt. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Volgens sommige functionarissen noteren de tarieven nog steeds niet op een neutraal niveau, ofwel een niveau waarbij de economie noch geremd noch gestimuleerd wordt.

De Federal Reserve verhoogde eind juli voor de tweede maand op rij de federal funds rate, de  belangrijkste rente, met 75 basispunten tot een bandbreedte van 2,25 tot 2,50 procent. Het besluit werd unaniem aangenomen.

Fed-functionarissen concludeerden dat het nodig was om over te gaan naar een “restrictieve” beleidskoers.

De functionarissen waren het er tijdens de laatste vergadering over eens dat het noodzakelijk is om de rente tot een niveau te verhogen, waarbij de economie vertraagt en de inflatie, die ruim boven de doelstelling van 2 procent noteert, wordt bestreden.

De deelnemers waren wel van oordeel dat, naarmate de koers van het monetaire beleid verder verstrakt, het op een bepaald moment passend zal zijn om het tempo van de renteverhogingen te vertragen, “terwijl de effecten van de cumulatieve beleidsaanpassingen op de economische activiteit en de inflatie worden beoordeeld”, aldus de notulen.

Eind september komt de Fed weer bijeen. Ambtenaren hebben gezegd dat meer renteverhogingen gepast zijn. Daarbij is sprake van een voortdurend debat over het al dan niet verhogen van de rente met 50 basispunten of opnieuw met 75 basispunten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20