Kleine familiale begrafenisondernemer is ten dode opgeschreven

Uitvaartgroep Sereni heeft de voorbije jaren in Vlaanderen al acht begrafenisondernemers overgenomen en bereidt zich voor op een verdere uitbreiding.

Vlaanderen telt op dit ogenblik ongeveer driehonderd begrafenisondernemingen, maar een groot gedeelte daarvan heeft volgens experts nog nauwelijks toekomst. Verwacht wordt dat vele bedrijven de activiteiten zullen moeten moeten stopzetten of zich bij een grotere groep zoals Sereni zullen moeten aansluiten. Vaak gaat het ook om kleinschalige familiebedrijven die geen opvolger meer vinden of niet voldoende schaalgrootte hebben om aan de toenemende verwachtingen van de klanten te kunnen antwoorden. Sereni werd opgericht door Michel Verhaeren van het investeringsfonds Vermec, Amaury Hendrickx van Ellis Gourmet Burger en begrafenisondernemer Bruno Quirijnen uit Brasschaat. Omdat de uitvaartgroep verschillende partijen overkoepelt, kunnen een aantal voordelen worden gecreëerd.

Geen verrassing

Daardoor kunnen wachtdiensten worden verdeeld, maar kan ook personeel worden uitgewisseld of kan infrastructuur gezamenlijk worden gebruikt. Bovendien wordt opgemerkt dat Sereni tevens een groot deel van de administratie voor zijn rekening neemt en zijn technologische knowhow aan de partners ter beschikking stelt. Ivan Van de Cloot, econoom bij denktank Itinera, zegt tegenover de krant Het Laatste Nieuws niet verbaasd te zijn dat ook de sector van de begrafenisondernemers met een fusiebeweging wordt geconfronteerd. De sector wordt volgens hem immers gekenmerkt door familiale bedrijven die hard gewerkt hebben om over verschillende generaties een klein kapitaal op te bouwen, dat wegens een gebrek aan opvolging echter vaak in het gedrang lijkt te komen. Ook wijst hij op een gebrek aan voldoende middelen om de activiteiten te moderniseren. Het is volgens de econoom dan ook begrijpelijk dat velen kiezen voor een samenwerking met een grotere partij die een antwoord kan bieden op de gerezen problemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20