Expertencomité: “Classificering glyfosaat als kankerverwekkend product niet gerechtvaardigd”

Het is niet gerechtvaardigd om te concluderen dat het herbicide glyfosaat kanker veroorzaakt. Dat heeft het Risk Assessment Committee (RAC), een commissie van deskundigen binnen het European Chemicals Agency (ECHA), gezegd. Maar deze visie roept veel kritiek op van activisten uit de gezondheidssector en de milieubescherming. Het nieuwe rapport vormt een onderdeel van de risicoanalyse die de Europese Unie voor glyfosaat opzet.

“Op basis van een brede beoordeling van wetenschappelijk bewijs heeft de expertencommissie opnieuw geconcludeerd dat het classificeren van glyfosaat als een kankerverwekkend product niet gerechtvaardigd is”, voert het European Chemicals Agency aan. 

Controversieel

Glyfosaat is een van de meest gebruikte herbiciden in de Europese Unie, maar het product is tegelijkertijd ook bijzonder controversieel. Het nieuwe rapport vormt een onderdeel van het beslissingsproces om de Europese goedkeuring voor het herbicide al dan niet te verlengen. De huidige licentie van glyfosaat voor de Europese markt loopt eind dit jaar af.

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft glyfosaat eerder als een waarschijnlijk kankerverwekkend product gerangschikt. De Food & Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties maakt anderzijds gewag van een onwaarschijnlijk risico op kanker wanneer de mens in zijn dieet aan glyfosaat zou worden blootgesteld.

In zijn nieuwe rapport bevestigde het Risk Assessment Committee zijn eerdere conclusie dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Tegelijkertijd waarschuwden de experts wel opnieuw voor mogelijke ernstige oogletsels. Tegelijkertijd werd aangevoerd dat het product een toxische impact heeft op organismen die in het water leven. Daarbij werd gewag gemaakt van langdurige gevolgen.

Vertraging

De Glyphosate Renewal Group – een koepel van agrochemische bedrijven die samen de hernieuwde goedkeuring van het product aanvragen – reageerde positief op het rapport. Activisten uit de gezondheidssector en de milieubescherming daarentegen verwierpen de conclusies van het expertencomité.

Daarbij werd opgemerkt dat in het rapport niet met alle relevante bewijsmateriaal rekening is gehouden. De European Health and Environment Alliance (Heal) had het daarbij over een vergissing en een grote stap terug in de strijd tegen kanker.

Het actiecollectief Ban Glyphosate stelde dat de experts zich eenzijdig hadden gebaseerd op studies en argumenten die door de chemische industrie waren aangevoerd, terwijl afwijkend bewijsmateriaal zou zijn genegeerd. Die aantijgingen worden echter door het European Chemicals Agency afgewezen.

In een volgende fase moet de European Food Safety Authority (EFSA) het besluit over zijn risicobeoordeling bekendmaken. Hoewel de Europese licentie van glyfosaat eind dit jaar afloopt, zal pas wellicht in de zomer van volgend jaar een nieuwe beslissing bekend worden gemaakt.

“Er moet immers rekening worden gehouden met een vertraging in het beoordelingsproces, te wijten aan een lawine van feedback van belanghebbenden”, luidt het.

(am)

Meer