Even werkloos door corona? Mogelijk heeft u recht op een uitkering

Verplicht thuis omdat de fabriek niet kan draaien of omdat u in quarantaine moet: het kan. In enkele gevallen mag u ook een uitkering aanvragen wegens technische of economische werkloosheid.

Omdat iedereen zo veel mogelijk moet thuisblijven, stellen veel mensen zich vragen over de verschillende stelsels van economische en technische werkloosheid. Zo werkt het.

Als u ziek bent: Blijft u gewoon thuis en krijgt u een uitkering van uw werkgever of van de mutualiteit, zoals altijd. Als uw dokter beslist dat u thuis moet blijven, dan krijgt u een gewaarborgd loon. Ook voor zelfstandigen geldt dat, zij het na twee weken.

Als u liever thuis werkt: Dan moet u dat overleggen met uw werkgever. In principe kan die dat weigeren.

U moet mantelzorgen voor iemand die in quarantaine zit of iemand in uw gezin heeft het coronavirus: Als u niet van thuis uit kan werken, dan kan u met uw werkgever overeenkomen om onbetaald of betaald verlof te nemen. Ook als u voor kinderen moet zorgen omdat die niet in de crèche terecht kunnen, geldt dat. U heeft recht op tien dagen familiaal verlof, op veel plaatsen zijn die echter onbetaald.

Uw werkgever heeft geen werk voor u omdat de productie verlaagt: Als uw werkgever u tijdelijk niet in werk kan voorzien door overmacht, dan doet hij een aanvraag bij de RVA. Dat kan elektronisch. Dan heeft u recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Hoeveel is dat? 65 procent van uw brutoloon, met een plafond van 2.754,76 euro per maand. Daar wordt 26,75 procent belastingen op geheven. Tot juni 2020 krijgt u overigens 70 procent van uw brutoloon, met hetzelfde plafond weliswaar.

Uw werkgever kan wel doorwerken, maar door economische redenen is er minder of geen werk voor u: ook dan kan u meestal gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Als arbeider kan uw werkgever een elektronische aangifte doen. Als bediende moet uw bedrijf ‘een onderneming zijn die reeds voldoet aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden’. Als dat zo is, kunnen ook zij een aangifte voor u doen bij de RVA.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20