Europese wetenschap telt bijna twee miljoen onderzoekers

In de lidstaten van de Europese Unie waren het voorbije jaar 1,89 miljoen onderzoekers (fulltime equivalenten) aan het werk. Dat was 40,1 procent meer dan tien jaar voordien. Dat staat in een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

In sommige Europese landen is er volgens de onderzoekers zelfs sprake van een verdubbeling van de populatie wetenschappers. Wel blijkt de wetenschappelijke gemeenschap in China nog sneller te groeien dan in de Europese Unie.

Bedrijfsleven

Uit de studie blijkt dat in de Europese Unie de meeste onderzoekers werkzaam waren in het bedrijfsleven (55 procent), gevolgd door het hoger onderwijs (33 procent) en de overheidssector (11 procent).

Onder meer in Griekenland en Hongarije kon volgens Eurostat de voorbije tien jaar een sterke toename van de wetenschappelijke gemeenschap worden opgemerkt. Telkens was er sprake van nagenoeg een verdubbeling tot ongeveer 42.000 onderzoekers.

In Polen kon een gelijkaardige evolutie worden opgetekend. Daar waren vorig jaar ruim 124.000 wetenschappers actief. Relatief hoge groeicijfers werden ook genoteerd in Nederland (89 procent), Malta (69 procent), Cyprus (67 procent) en Ierland (66 procent).

Opmerkelijk is echter de situatie in Roemenië. Daar kromp de wetenschappelijke gemeenschap de voorbije tien jaar met 7 procent in.

België telde volgens de statistieken van Eurostat vorig jaar ongeveer 70.000 actieve onderzoekers. Dat betekende een stijging met ongeveer 40 procent tegenover het begin van het voorbije decennium.

China

China voert met 2,11 miljoen wetenschappers, Hongkong niet meegerekend, de wereldwijde ranglijst aan. De voorbije tien jaar kende die populatie een toename met 74 procent.

De Verenigde Staten lieten gedurende datzelfde tijdsbestek een stijging met 30 procent tot 1,55 miljoen wetenschappers optekenen.

Opmerkelijk is volgens Eurostat ook Turkije, waar de wetenschappelijke gemeenschap op tien jaar tijd meer dan een verdubbeling tot 135.000 onderzoekers liet optekenen. In Zuid-Korea was er een aangroei met 63 procent tot 430.700 actieve wetenschappers.

In Japan bleef de groei daarentegen beperkt tot amper 4 procent. In Rusland zou er zelfs sprake zijn geweest van een inkrimping met 9 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20