“Europese Unie moet ook de verkoop van vervuilende vrachtwagens aanpakken”

De Europese Unie moet ervoor zorgen dat vanaf het midden van volgend decennium nog uitsluitend emissievrije vrachtwagens op de markt worden gebracht. Die boodschap staat in een brief die een coalitie van meer dan veertig fabrikanten, verladers en industriegroepen aan de Europese Commissie heeft gestuurd. Dat heeft de ecologische denktank Transport & Environment (T&E) gemeld.

Waarom is dit belangrijk?

Het wegtransport is een grote bron van emissies. De overstap naar duurzame vrachtwagens kan dan ook een belangrijk instrument zijn om de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie terug te dringen.

Klimaat en concurrentievermogen: “De Europese Unie moet zowel in het belang van het klimaat als voor de bescherming van het eigen toekomstige concurrentievermogen een ecologisch leiderschap tonen door ervoor te zorgen dat alle nieuwe vrachtwagens vanaf midden volgend decennium emissievrij zijn”, werpt de coalitie in het schrijven aan de Europese Commissie op.

 • Een deadline tegen de helft van volgend decennium is volgens de coalitie niet alleen haalbaar, maar ook noodzakelijk om het fossiel aangedreven vrachtwagenpark tijdig te vervangen zodat de Europese Unie zich halverwege deze eeuw klimaatneutraal kan verklaren.
 • In de brief worden wel een aantal uitzonderingen mogelijk gemaakt. Geopperd wordt dat voor bepaalde types een uitstel van vijf jaar zou kunnen worden voorzien.
  • Daarbij wordt naar de productie van gespecialiseerde vrachtwagens – zoals de voertuigen die onder meer bij constructiewerken, de ontginning van grondstoffen of de houtwinning worden gebruikt – gewezen.
  • Bij dit type van vrachtwagens vergt de ontwikkeling en de opbouw van de productie immers meer tijd.
 • De Europese Commissie werkt momenteel aan voorstellen die de reductie van de uitstoot van koolstofdioxide door het wegtransport moeten stimuleren. Daarbij wordt tevens gekeken op welke manier een oplaadinfrastructuur voor emissievrije vrachtwagens – aangedreven door elektriciteit of waterstof – kan worden voorzien.

Voorstel voor geleidelijke verlaging emissies: Rond de uitstoot van personenwagens werd inmiddels al een beslissing genomen, maar om een gelijkaardige oplossing voor vrachtwagens uit te werken, moeten nog meer stappen worden genomen.

 • Vanaf midden volgend decennium zullen in de Europese Unie immers niet langer nieuwe personenauto’s met motoren op fossiele brandstoffen op de markt mogen worden gebracht.
 • Er is bovendien ook al een grote vloot emissievrije personenwagens beschikbaar, maar de trucksector heeft tot nu toe slechts een beperkt aantal uitstootloze exemplaren op de markt gebracht.
 • In de brief wordt ook nog gevraagd dat de Europese Commissie de uitstootgrenzen voor vrachtwagens geleidelijk zou verlagen.
  • Daarbij wordt opgemerkt dat de emissies van koolstofdioxide door vrachtwagens eind dit decennium al 65 procent lager zouden moeten liggen dan de niveaus die drie jaar geleden werden geregistreerd.
  • Eerder was tegen eind dit decennium een reductie van 30 procent vooropgesteld. Aan de Europese Commissie werd tevens gevraagd om een tussentijdse reductie van 30 procent over vijf jaar vast te leggen. 

De coalitie stipt tenslotte nog aan dat gerichte financiële steun nodig zal zijn om de hogere aankoopkosten van elektrische vrachtwagens te compenseren. Die ondersteuning zou vooral ten goede moeten komen aan pioniers en kleine en middelgrote ondernemingen.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20