Europese Commissie hard voor Belgisch klimaatplan: ‘Moeilijk te analyseren’

De Europese Commissie heeft het Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan doorgelicht. Ons land krijgt van Europa geen goed rapport.

Vorig jaar moest ons land zoals elke lidstaat een dossier indienen, waarin een doeltreffend klimaatbeleid voor de komende tien jaar werd uitgestippeld.

Verkeerd format ingediend

Volgens de EU is het Belgische plan niet in lijn met de Europese doestellingen van een uitstootvermindering van 40 procent tegen 2030, en een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Intussen wil de Europese Commissie haar eigen doelstelling opschroeven naar 55 procent minder uitstoot tegen 2030.

De Belgische strategie scoort slecht over de hele lijn. Maar de belangrijkste kritiek is toch dat er geen samenhang in zit: het dossier bevat gewoon de beleidsplannen van de drie gewesten en van de federale regering, zonder dat die gestroomlijnd zijn. Op sommige vlakken zijn ze zelfs niet compatibel met mekaar.

De Europese Commissie zegt dan ook dat het Belgische plan ‘moeilijk te analyseren’ is. Het uitvoerend orgaan van de EU had gevraagd om het klimaatplan op te stellen volgens een vastgelegde structuur, maar dat hebben onze overheden nagelaten.

Weinig ambitieus

Inhoudelijk voldoet de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te verminderen aan de (intussen gedateerde) verwachtingen. Maar de Europese Commissie denkt niet dat we dat doel gaan halen met het ingediende plan.

Dat betekent namelijk dat we over 10 jaar 23 procent minder CO2 moeten uitstoten dan we nu doen. En om dat te halen zetten we volgens de evaluatie veel te weinig in op zowel hernieuwbare energie als op energie-efficiëntie.

Kritiek over de hele lijn

Ook op andere domeinen is de commissie kritisch. Zo heeft België geen kwantificeerbare doelstellingen voor de bevoorradingszekerheid doorgegeven. Ook de plannen om energie-armoede (gezinnen die hun energiefactuur niet kunnen betalen) tegen te gaan zijn niet duidelijk genoeg. Ons land lijkt wel een leerling die te laat aan zijn huiswerk is begonnen.

Over het algemeen deden de meeste andere lidstaten het behoorlijk volgens de Europese Commissie. De oude klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 zouden kunnen behaald worden. Alleen wordt intussen het ambitieniveau verder opgeschroefd. De EU wil een nieuwe doelstelling van 55 procent minder uitstoot tegen 2030.

De nieuwe regering-De Croo heeft zich al akkoord verklaard met die verhoogde Europese ambitie. Ze liet ook al weten het Belgische klimaat- en energieplan te herbekijken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20