Europese bioscopen ontvangen ruim kwart meer bezoekers

Vorig jaar verkochten bioscopen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 383,2 miljoen tickets. Dat betekende een groei van 28 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het European Audiovisual Observatory (EAO). De resultaten vertegenwoordigen een opmerkelijk herstel van de sector na de zware terugval met 70 procent die twee jaar geleden, na de uitbraak van de coronapandemie, moest worden gemeld.

Wanneer uitsluitend naar de Europese Unie wordt gekeken, blijkt het herstel volgens de onderzoekers toch wel minder uitgesproken. Daar werd vorig jaar immers een stijging met 21 procent tot 309,2 miljoen bezoekers opgetekend.

Heropleving

Ondanks de heropleving blijven de verkoopcijfers in de Europese bioscoopsector nog ver onder het niveau dat voor de uitbraak van de coronapandemie werd opgetekend. “De langdurige sluitingen van de bioscopen in de eerste helft van het jaar hebben immers, samen met andere beperkende maatregelen, een aanzienlijke impact gehad op de bezoekersaantallen”, luidt het.

“Het aantal bezoekers lag vorig jaar nog steeds 61,9 procent onder de cijfers van drie jaar geleden, in deze regio’s nog meer dan 1 miljard tickets werden verkocht. Dat komt neer op een verlies van 623,5 miljoen bezoekers.”

De onderzoekers merken nog op dat in de meeste markten tekenen van herstel konden worden waargenomen. Daarbij konden tussen de verschillende markten echter sterke variaties worden opgemerkt.

“Deze geografische verschillen houden hoogstwaarschijnlijk verband met het aantal dagen dat de bioscopen hun deuren mochten openen en de verschillende beperkende maatregelen die op elke markt werden toegepast”, stippen de onderzoekers aan.

Nationale films

De sterkste toename werd opgetekend in Bulgarije (90,9 procent), gevolgd door Kroatië (77,1 procent), Ierland (56 procent, ), Frankrijk (47,4 procent), Hongarije (44,6 procent), Portugal (43,8 procent) en Spanje (34,6 procent).

Anderzijds moest vorig jaar nog een verdere daling van de ticketverkoop worden gemeld in onder meer Nederland (14,6 procent), Slowakije (13,8 procent), Italië (12,2 procent) en Finland (11,7 procent).

Buiten de Europese Unie steeg de kaartverkoop in het Verenigd Koninkrijk met 68,3 procent tot 74 miljoen bezoekers. Rusland zag een toename met 64,2 procent tot 145,7 miljoen tickets. In Rusland bleven de meeste bioscopen dan ook het grootste deel van het jaar toegankelijk.

Daarentegen registreerde Turkije een daling van 28,3 procent tot 12,5 miljoen bezoekers. Daar mochten de bioscopen pas in juli weer de deuren openen. Het jaar voordien waren de Turkse bioscopen nog 32 weken geopend geweest. Vorig jaar viel dat echter terug tot 26 weken.

In de meeste gebieden bleek vorig jaar ook het marktaandeel van nationale films terug te vallen tegenover het jaar voordien, toen een tekort aan Amerikaanse blockbusters voor uitzonderlijk hoge niveaus van binnenlandse producties had gezorgd.

Het grootste aandeel nationale films binnen de Europese Unie werd opgetekend in Tsjechië (41,9 procent), gevolgd door Denemarken (41 procent), Frankrijk (40,8 procent), Noorwegen (30,1 procent) en Nederland (22,9 procent).

In Turkije daalde het binnenlandse aandeel van 80 procent naar 23,1 procent. Dat is een ongebruikelijk laag niveau. Ook Rusland zag zijn nationaal marktaandeel van 47,9 procent naar 27,2 procent teruglopen.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20