Europese autosector rekent dit jaar op verkoop van 10,5 miljoen wagens

De autoverkoop zal dit jaar in de Europese Unie vermoedelijk een stijging met 7,9 procent laten optekenen. Er mag immers worden verwacht dat de problemen met chipleveringen in de loop van het jaar zullen afnemen. Dat staat in een rapport van de European Automobile Manufacturers’ Association (Acea).

Er wordt wel op gewezen dat de verkoop dit jaar nog altijd 20 procent onder het niveau zal blijven dat drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronapandemie, kon worden gemeld.

Cruciaal

Het voorbije jaar kende de autoverkoop in de Europese Unie nog een terugval met 2,4 procent. Die achteruitgang moet volgens de Acea aan een tekort aan halfgeleiders, vooral tijdens de tweede helft van het jaar, worden toegeschreven.

De beschikbaarheid van halfgeleiders is op dit moment een cruciaal probleem voor de automarkt. De Acea zegt te verwachten dat de voorraden zich dit jaar zullen stabiliseren. Hierdoor zou de registratie van nieuwe auto’s in de Europese Unie tot 10,5 miljoen voertuigen kunnen stijgen.

De autofederatie benadrukt erop te hebben aangedrongen dat de Europese Unie zijn afhankelijkheid van buitenlandse chipleveranciers zou afbouwen, zodat mogelijke schade aan strategische Europese industrieën in de toekomst zou kunnen worden voorkomen.

Daarbij wordt ook een link gelegd met de European Chips Act van de Europese Commissie, die is bedoeld om het onderzoek en de productie van halfgeleiders in Europa te bevorderen en de afhankelijkheid van externe partijen te beperken.

Elektrisch

De Acea wees verder ook nog op de toenemende interesse voor elektrische wagens, die inmiddels in de Europese Unie bijna 20 procent van de verkoop van nieuwe auto’s vertegenwoordigen.

“Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling, maar tegelijkertijd moet worden beklemtoond dat het tempo van de uitrol van oplaadinfrastructuur op die marktontwikkeling achterblijft”, beklemtoont Oliver Zipse, voorzitter van Acea en topman van het Duitse autoconcern BMW Group.

“De verkoop van elektrische wagens heeft de voorbije vier jaar meer dan een vertienvoudiging gekend”, verduidelijkt Zipse. “Tijdens diezelfde periode is het netwerk openbare oplaadpunten in de regio echter minder dan tweeënhalve keer in omvang toegenomen.”

“Indien deze situatie niet dringend wordt aangepakt en voor alle lidstaten van de Europese Unie ambitieuze doelstellingen naar voor worden geschoven, dreigen er zeer binnenkort zware problemen te zullen opduiken.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20